Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton
 • XELLA

Zdění s čerstvou maltovou směsí

Zdění s čerstvou maltovou směsí

Není tomu tak dlouho, kdy se v nabídkách výrobců stavebních hmot objevily nové produkty pro spojování cihel, tvárnic a jiných zdicích materiálů. Ač se zpočátku mohlo zdát, že běžným maltám odzvonilo, dnes se ukazuje, že klasické zdění je stále velmi oblíbené a na stavbách se tento způsob často používá.

Průkopníkem a jedním z největších výrobců čerstvých malt v České republice je skupina Českomoravský beton, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává od roku 2000 na stavební trh čerstvé maltové směsi pod obchodním názvem MALMIX®.

Zdění na maltu z autodomíchávače

V současnosti hojně používaný způsob výroby a dodávky čerstvé malty na staveniště. Malta se vyrábí na centrální výrobně – maltárně a na stavbu se dopravuje autodomíchávači, kde se skládá do plastových manipulačních kontejnerů. V podstatě je tento systém hodně podobný výrobě a dodávce čerstvého betonu. Výhodou tohoto systému je zejména jednoduchost, snadné zpracování, možnost dodání různých typů malty a snadná manipulace s čerstvou směsí na stavbě. Ze strany stavebníka je potřeba pouze odhadnout hrubou denní spotřebu a objednat požadovanou maltu na dispečinku betonárny/maltárny.

01 | Vlastní výroba
Výroba čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX probíhá na betonárně/maltárně podle přesně stanovených technologických postupů.

02 | Doprava a uložení
Čerstvá malta MALMIX se dopraví na stavbu a uloží z autodomíchávače do plastových kontejnerů – van.

03 | Organizace výstavby
Čerstvé malty MALMIX v plastových kontejnerech se na stavbě přepraví do místa zdění. Míchačka není potřeba.

04 | Připravená malta
Čerstvá maltová směs MALMIX na stavbě je prakticky ihned připravená na zdění. Naplněný kontejner (200 l) váží přes 400 kg.

05 | Začátek zdění
Manipulace s kontejnerem je možná pomocí jeřábu a další techniky nebo pomocí speciálního manipulačního vozíku, který je možné si společně s dodávkou MALMIXu zapůjčit.

06 | Různá místa zdění
Doporučuje se předem určit množství malty potřebné pro zdění v konkrétním místě. Plastové kontejnery jsou k dispozici u výrobce.

07 | Rozestavěná zeď
Malta z autodomíchavače má konzistenci vhodnou pro okamžité zdění.

08 | Vlastní zdění I
Pokud se zabrání přístupu vzduchu k čerstvé maltě, vydrží zpracovatelná až 36 hodin.

09 | Vlastní zdění II
Pro zdění doporučujeme standardní postup definovaný výrobcem použitých cihel/tvárnic.

10 | Vlastní zdění III
Technologická kázeň umožňuje naplno využít deklarovaných vlastností MALMIXu.

11 | Hotová zeď
Vnitřní zdi obytného domu zděné s použitím čerstvé maltové směsi MALMIX.

12 | Reference – Sluneční vršek Praha
MALMIX se využívá na stavbách rodinných domů i velkých obytných souborů.

Organizace výstavby

Nedílnou součástí celkové kvality dodávky čerstvé maltové směsi MALMIX je také logistika. Při každodenním zásobování staveb čerstvou maltou je důležitá operativní spolupráce výrobce na betonárně/maltárně a zpracovatele na stavbě. Zákazníci obvykle na dispečinku provozu objednávají dodávky jeden až dva dny před dodáním a moderní autodomíchávače příslušné množství malty přivezou v dojednaném čase na stavbu. Na stavbě se malta naplní do připravených plastových kontejnerů o objemu 200 litrů. Naplněné pak váží přes 400 kg. Manipulace s kontejnerem je možná pomocí jeřábu (ocelové úchyty), teleskopického manipulátoru, vysokozdvižného vozíku, paletizačního vozíku nebo pomocí speciálního manipulačního vozíku na kontejner s maltou, který je možné si společně s dodávkou MALMIXu zapůjčit. Navíc pokud se zabrání přístupu vzduchu k čerstvé maltě, vydrží zpracovatelná až 36 hodin. Pokud tedy stavbaři nestihnou část malty zpracovat, mohou ji použít ještě i druhý den.

Informace o materiálu: Čerstvá maltová směs MALMIX®:

 • Profesionální přístup k výrobě na provozech skupiny spolu s použitím prvotřídních vstupních surovin jsou zárukou vysoké jakosti čerstvé maltové směsi. Samozřejmostí je výroba a sledování kvality dle ČSN EN 998-2.
 • Čerstvou maltovou směs připravenou k okamžitému použití přiveze autodomíchávač výrobce až na stavbu již v požadované konzistenci a kvalitě.

Co budete potřebovat

 • čerstvá malta z autodomíchávače (množství podle potřeby)
 • plastový kontejner/vana
 • manipulační technika (dle výběru): jeřáb, teleskopický manipulátor, vysokozdvižný vozík, paletizační vozík, speciální manipulační vozík na kontejner s maltou
 • zednická lžíce
 • zednická naběračka
 • olovnice, provázek
 • kotvy z korozivzdorné oceli

Pozor!

Čerstvou maltu dnes nabízí většina výrobců betonu. Náročné na výrobu je zejména míchání čerstvé malty s maximální velikostí zrna kameniva 0–4 mm ihned po betonech s frakcí kameniva až 22 mm. V nevypláchnuté míchačce vždy trocha hrubého kameniva zbývá, a i když se to může zdát z pohledu výrobce betonu jako maličkost, na stavbě tato nekvalita způsobuje velké problémy, např. na maltu s dvoucentimetrovým kamenivem nelze usadit cihlu rovně.

tip

Skupina Českomoravský beton nabízí zdarma technické poradenství a konzultace. V rámci servisu zákazníkům pomohou vyškolení odborníci s výběrem vhodného stavebního materiálů pro konkrétní stavbu. 

TEXT + FOTO: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyCement a beton