Partneři sekce:

Seminář Rizika vad a poruch – na co se můžete těšit?

Seminář Rizika vad a poruch – na co se můžete těšit?

V březnu již tradičně probíhají akreditované semináře Beton University, které pořádá skupina Českomoravský beton. Ve středu 14. března v Ústí nad Labem a následně ve čtvrtek 22. března v Ostravě se uskuteční velmi oblíbený seminář Beton – rizika vad a poruch.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména seznamuje s vlivy prostředí působící na beton, s vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu. Nechybí informace o bednění a předcházením problémů při bednících prací.

Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce nebo na vady a poruchy betonových konstrukcí.

Úplný program semináře a přihlašovací formulář naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz

RubrikyCement a betonŠtítky