Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Přírodní charakter vymývaného betonu zpříjemňuje atmosféru vsetínského parku

Přírodní charakter vymývaného betonu zpříjemňuje atmosféru vsetínského parku

Nápaditě navržené parky mají svou atmosférou vytvářet přirozené klidové zóny i zvyšovat komfort bydlení. Novou, vlídnou tvář získal i park usazený mezi vsetínskými sídlišti Trávníky a Rybníky. V rámci revitalizace se dočkal nových tras chodníků, úpravy sportovišť i nové zeleně. Pro realizaci komunikací a chodníků byl, s ohledem na jeho dlouhou životnost, zvolen beton.

Parky, ale i veřejná architektura obecně, by měly v první řadě sloužit veřejnosti, nabídnout přátelské prostředí, které by odpovídalo dnešním nárokům na kvalitu a zároveň vytvářelo relaxační a odpočinkové zóny. Revitalizace zmíněného parku tento požadavek splnila ve všech ohledech.

Chodníky včetně obslužných cest byly provedeny primárně v přirozených křivkách a oblých tvarech. Pro obslužné komunikační cesty projektanti vybrali dvě varianty povrchů, a to GRANISOL, beton s vymývaným povrchem, a beton upravený kartáčováním.

Kromě chodníků se stavebních úprav dočkala i dvě sportoviště a dvě dětská hřiště na straně sídliště Trávníky a dvě dětská hřiště na „rybnické“ straně parku. Přibyly plochy s nainstalovanými cvičebními prvky pro mládež a dospělé. Součástí revitalizace byla také instalace nového veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů, ale také sušáků na prádlo a klepačů na koberce. Obnova se dotkla i zeleně.

Únosnost i pro pojezd těžkých vozidel

Rozsah stavebních prací byl značný. Jen nový povrch chodníků a obslužných cest čítal přes 3 000 m2, z toho asi 1 900 m2 činily plochy z vymývaného betonu GRANISOL. Tvary chodníků a cest šířky 1,20–1,50 cm byly navrženy jako nepravidelné, některé části cest musely být vysoce únosné a vydržet zatížení spojené s pojezdem těžkých vozidel, například hasičů. Pro pojezd mechanizace byla tloušťka betonové vrstvy vybraných cest zvýšena z 10 cm na 16 cm.

Podklad pro betonové plochy tvořen vrstvou hutněného podsypu tloušťky 10–15 cm.

Podklad pro betonové plochy tvořen vrstvou  hutněného podsypu tloušťky 10–15 cm.

Výhody vymývaných betonů GRANISOL

Oproti běžnému betonu zaujme vymývaný beton přírodním vzhledem, který je tvořen plasticky vystupující strukturou použitého kameniva. Tato technologie rozšiřuje využití betonu v místech, kde se o aplikaci kvůli jeho industriální podstatě dříve neuvažovalo.

Plocha z vymývaného betonu je na pohled celistvá, vyniká výbornou protiskluzností, může mít libovolný geometrický tvar. Do ploch lze GRANISOL velmi efektně kombinovat s dalšími materiály či konstrukcemi a dotvářet tak charakter prostředí, např. integrací pražců, kamenů nebo jen zeleně. Realizovaná plocha je stabilní, ani v dlouhodobém horizontu nedochází k lokálnímu sedání, konstrukce je totiž samonosná.

Díky bezespárovému povrchu nehrozí prorůstání plevelem a travinami. Plocha se velmi dobře udržuje běžným způsobem. Povrch je na pohled příjemný i při ostrém slunci, kdy nedochází k nadměrné odrazivosti a přesvětlování, takže neoslňuje.

Některé části cest musely být vysoce únosné a vydržet zatížení spojené s pojezdem těžkých vozidel.

Některé části cest musely být vysoce únosné a vydržet zatížení spojené s pojezdem těžkých vozidel.

Dlouhá životnost s nízkými náklady

Každá plocha z vymývaného betonu GRANISOL je přitom originál. Finální vzhled totiž zásadně ovlivní použité kamenivo, především jeho velikost, tvar a zbarvení. Dalšími faktory ovlivňujícími originální vzhled betonu je hloubka vymytí a případná pigmentace cementového pojiva dle požadavků zákazníka.

Z hlediska nákladů se jedná o jednu z nejdostupnějších ploch z pohledu přípravy podkladu, následné údržby a mimořádné životnosti. Pokládka je rychlá, běžný výkon u chodníčků je až 300 m denně. Technické rozvody pro osvětlení, případné kotvicí prvky laviček, odpadkových košů, zábradlí apod. lze snadno zakomponovat přímo do samotného chodníku. Vymývaný beton lze položit jak na rovině, tak ve spádu.

Každá plocha z vymývaného betonu GRANISOL je originál. Finální vzhled zásadně ovlivní použité kamenivo, především jeho velikost, tvar a zbarvení.

Každá plocha z vymývaného betonu GRANISOL je originál. Finální vzhled zásadně ovlivní použité kamenivo, především jeho velikost, tvar a zbarvení.

Postup realizace

Technologie vymývaných betonů spočívá v položení čerstvé betonové směsi, poté opatřením jejího povrchu speciálním postřikem, který do určité hloubky zastaví tvrdnutí cementu. Následující den se tato povrchová vrstva pojiva odstraní vymytím tlakovou vodní myčkou a viditelné zůstane pouze kamenivo. Speciální impregnací jsou konstrukce a povrch ošetřeny pro důkladné vyzrání a zároveň chráněny před znečištěním tekutinami, oleji nebo napadením mechem či plísněmi, často se vyskytujícími v biozónách.

Ve Vsetíně je podklad pro betonové plochy tvořen vrstvou hutněného podsypu tloušťky 10–15 cm. Chodníčky a cesty jsou rámovány klasickými betonovými obrubníky kombinovanými s plastovými flexibilními segmenty. V případě extrémně namáhaných ploch či nestabilního podloží lze zvýšit únosnost konstrukce z vymývaného betonu GRANISOL doplněním o výztužné ocelové sítě.

Smršťovací spáry se provádějí před vymýváním nařezáním betonu na části o velikosti cca 6 x 6 m, v případě chodníků tak, aby délka odpovídala přibližně trojnásobku jeho šířky. Ve Vsetíně se smršťovací spáry prováděly po 3 metrech.
Dle namáhání a provozu se impregnování obnovuje cca po 5 až 7 letech. Nenáročné pochozí plochy zpravidla stačí impregnovat každých 10 let, zatímco vysoce zatěžované pojízdné plochy je vhodné ošetřit častěji, zpravidla za dobu 2–5 let.

INFORMACE O MATERIÁLU

Dekorativní vymývaný beton GRANISOL vynikne v podobě chodníčků a zahradních stezek, příjezdových cest, parkovacích ploch, teras, případně zkrášlí okolí bazénů. Právě díky kombinaci vysoké odolnosti, dlouhé životnosti a zajímavého vzhledu je GRANISOL využíván stále častěji i městskými architekty při navrhování pěších zón, parků, dětských hřišť nebo cyklostezek.

TEXT + FOTO: CEMEX

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.

RubrikyCement a betonŠtítky