Ochráněn před povodní
Galerie(3)

Ochráněn před povodní

Partneři sekce:

Dům v Černošicích podle projektu architekta Davida Damašky z pražského AAA Atelieru je zajímavou ukázkou toho, jak lze i na pozemku ohroženém záplavami postavit rodinný dům, který případné povodni odolá. Architektonický koncept zdvižení domu nad terén pomocí betonové podnože vyžaduje promyšlené technické řešení.


Na základě skutečnosti, že se stavební parcela nacházela v zátopové oblasti, a také s ohledem na hladinu spodní vody a geologické poměry, je základová konstrukce domu, železobetonová monolitická izolovaná vana, založena na kořenových mikropilotách rozmístěných po obvodě eliptické podnože. Při navrženém počtu dvanácti mikropilot (DN 90 mm) dosahují síly na mikropiloty hodnot do 400 kN. Jejich délka je 3,50 m vzhledem ke geologickým poměrům, kdy se v hloubce pět metrů pod povrchem nachází skalní podloží terénu.

Na základě hodnocení základových půd na stavebním pozemku z hlediska rizika pronikání radonu do budov bylo zjištěno, že stavební pozemek je zařazen do kategorie nízkého radonového indexu. S ohledem na tuto skutečnost není nutné provedení speciální protiradonové bariéry a postačí běžná izolace proti zemní vlhkosti.

Základová konstrukce domu je založená na dvanácti kořenových mikropilotách po obvodě eliptické podnože.Detail upevnění mikropiloty   

Pro lepší náhled na obrázek klikněte

Výňatek z technické zprávy Ing. arch. David Damaška
Foto: David Damaška

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.