Vyhřívání kostelních lavic v kostele sv. Gotharda
Galerie(8)

Vyhřívání kostelních lavic v kostele sv. Gotharda

Partneři sekce:

Kostel sv. Gotharda v Bouzově byl již v minulosti vybaven elektrickým vyhříváním lavic, tento systém však přestal být vyhovující, a to nejen z hlediska provozních parametrů, ale i z hlediska bezpečnostního.

Na přelom roku 2013 a 2014 proto byla připravena rekonstrukce, v rámci které měly být topná tělesa, elektroinstalace i rozvodná skříň tohoto systému vyměněny. V původním projektu byly navrženy topné panely Frico HS 250, určené k instalaci pod sedáky kostelních lavic. Vzhledem k ceně i dlouhému dodacímu termínu byla zástupcem investora oslovena společnost Fenix Jeseník, zda jako český výrobce může nabídnout vhodnou alternativu. Jako první varianta byly nabídnuty panely Ecosun K, které jsou přednostně určeny právě k vyhřívání kostelních lavic.  Přestože panely Ecosun K+ vykazovaly výrazně příznivější provozní parametry, způsob jejich uchycení (vždy na zadní část opěradla předcházející lavice) se zde ukázal jako nevyhovující.

V kostele je celkem čtyřicet jedna lavic ve dvou řadách, v každé lavici jsou dva panely. Díky matnému černému provedení splývají s tmavým dřevem lavic a při běžném pohledu jsou prakticky nepostřehnutelné.

Mezi jednotlivými lavicemi byl poměrně úzký prostor a instalací panelu by se tento prostor ještě zmenšil. Proto bylo nutné vrátit se k původnímu návrhu – tj. instalaci panelů pod sedáky lavic. Samotné panely Ecosun K+ jsou pro toto umístění nevhodné – vzhledem k tomu, že sálavý tok není směrován na přítomné osoby, ale do podlahy, je jejich teplota nedostatečná. Navíc šířka panelů byla přibližně o dva centimetry větší než šířka sedáků. Nabízelo se proto použití vysokoteplotního panelu Ecosun TH, standardně určeného jako tzv. terasové topidlo k zónovému ohřevu zimních zahrad, zastřešených teras apod. Příkon těchto panelů je 1000 a 1500 W, což bylo pro zamýšlené použití hodně. Příkon panelů byl proto snížen na 500 W a po dohodě s investorem byl proveden druhý srovnávací test s panelem Frico HS.

Topná rohož chrání před velmi chladnou podlahou a výrazně tak zvyšuje komfort uživatele.

Průběh testování       

Během testu byly měřeny nejen povrchové teploty obou panelů, oteplení samotných lavic a oteplení podlahy pod lavicemi, ale především hodnoceno subjektivní vnímání teplotního komfortu. Na snímcích z infrakamery je zřetelně vidět rovnoměrné prohřátí panelu Ecosun TH i vyšší povrchovou teplotu, díky které je sálání znatelně výraznější. Rozdíl je způsoben nejen vyšším příkonem topného panelu Ecosun, ale také jeho jiným konstrukčním řešením.Na dalších snímcích z infrakamery je měřeno oteplení podlahy – na prvním jsou zobrazeny nejvyšší dosažené teploty podlahy pod panelem Ecosun (38 °C) a pod panelem Frico (21,4 °C), na druhém snímku je pak zobrazena průměrná teplota podstatné části podlahy ohřáté panelem Ecosun (30 °C). Subjektivní hodnocení ukázalo, že příkon panelu Ecosun je možné ještě snížit (400 W) a stále dosahovat příznivějších parametrů než u panelů Frico HS.Na základě těchto testů si investor k vytápění lavic vybral navržené panely Ecosun TH 400 W – celkem je zde nainstalováno dvaaosmdesát kusů. Panely jsou rozděleny do několika sekcí, takže lze vyhřívání lavic zapínat postupně, v závislosti na počtu návštěvníků. Uživatelé kladně hodnotili nejen výbornou tepelnou pohodu, ale také vzhled panelů, které svým matným černým provedením snadno splývají s tmavým dřevem kostelních lavic a při běžném pohledu jsou prakticky nepostřehnutelné. Díky tomu nijak nenarušují celkový vzhled i atmosféru tohoto duchovního místa.

Snímek panelu Ecosun TH pomocí infrakamery

Vyhřívání podlahy před oltářem

Během testovacího provozu vyjádřil zástupce investora – Římskokatolické farnosti Bouzov – politování, že nelze podobným způsobem zlepšit podmínky pro pastora, stojícího během bohoslužby u oltáře na velmi studené podlaze. Tento problém vyřešila pryžová topná rohož S-MAT, určená pro ochranu vstupních zón před sněhem a námrazou. Velkou výhodou se jevila snadná instalace a nulové zásahy do stávajících konstrukcí – rohož se pouze položí a zapojí do zásuvky, na konci topného období se jednoduše svine a uschová do další zimní sezóny. Bezpečnost je zajištěna proudovým chráničem integrovaným do zástrčky.Po dohodě byla farnosti topná rohož S-MAT zapůjčena k testování. Během čtrnácti dnů bylo toto řešení odzkoušeno a prokázalo se, že používáním topné rohože S-MAT skutečně dochází k výraznému zvýšení tepelné pohody. Farnost v Bouzově proto projevila zájem tuto rohož odkoupit, současně svolila provést dodatečné měření pomocí infrakamery, aby se zaznamenaly reálné povrchové teploty na topné rohoži a okolní podlaze.

Na prvním snímku je zachycena topná rohož před uvedením do provozu, povrchová teplota rohože je stejná jako teplota okolní podlahy, tj. cca 2 °C. Na dalším snímku jsou teploty po pěti minutách provozu – v nejteplejším místě se teplota rohože zvýšila na 14 °C. Významný vliv na průběh teplot má ale koberec, který působí jako tepelná izolace a účinně snižuje nežádoucí odvod tepla do kamenné dlažby.

Text: Peter Šovčík
Foto: Fenix Jeseník