Ventilační tepelné čerpadlo

Ventilační tepelné čerpadlo

Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z interiéru ventilačním systémem, a používá jej k vytápění a ohřevu vody. Ventilační tepelné čerpadlo udržuje v domě díky přívodu čerstvého vzduchu zdravé klima a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie o více než 50 %.

 Technologie tepelných čerpadel se používá ve Švédsku již více než 30 let. Navíc jsou ventilační tepelná čerpadla téměř povinným vybavením všech švédských domů postavených od 80. let 20. století kvůli změnám švédských stavebních předpisů, takže konstruktéři měli hodně času na zdokonalení této technologie.

Kdy ho navrhnout
Aby ventilační tepelné čerpadlo fungovalo, musí se při stavbě domu zároveň vybudovat potřebný ventilační systém. Není ani cenově výhodné ani praktické instalovat ventilační systém dodatečně po výstavbě domu. To znamená, že existují dvě konkrétní situace, v nichž je ventilační čerpadlo dobrou volbou.

První nastává při stavbě nového domu nebo budování nových bytů. Pokud je ventilační tepelné čerpadlo navrženo ve fázi plánování a potřebná ventilační vedení se zahrnou do projektu, ušetří se tím čas i peníze. Do domu pak bude proudit čerstvý teplý vzduch, z kohoutků poteče teplá voda, ale účty za energii budou pouze zlomkem dříve běžné částky.

Při stavbě domu je dnes na výběr velké množství zdrojů energie a jejich kombinace. Volba investora bude pochopitelně záviset na velikosti domu, na nárocích domácnosti na energii a také na jeho „zelených ambicích“. Nicméně ventilační tepelné čerpadlo představuje cenově efektivní řešení pro malé a středně velké domy. Pro větší domy bych doporučil ventilační modul FLM v kombinaci s tepelným čerpadlem země – voda.

Druhá situace nastává, když je čas vyměnit staré ventilační tepelné čerpadlo. Pokud byl dům původně navržen na používání ventilačního tepelného čerpadla a původní čerpadlo se blíží ke konci své životnosti, nastal ideálni čas přejít na některé tepelné čerpadlo nové generace a zlepšit tak energetickou efektivitu otopného systému. Asi 50 % ventilačních tepelných čerpadel prodávaných ve Švédsku nahrazuje stávající tepelná čerpadla.

Proč ho navrhnout
Budova pasivní nebo nízkoenergetická má minimální výměnu vzduchu. Tato výměna není konstantní, ale její potřeba se mění v závislosti na provozu v budově, automatické systémy potřebují jednoduchý údaj pro regulaci. Také je potřeba dodržet 25 m3 větracího vzduchu/os/h. Proto se ustálil způsob měření kvality vzduchu, jehož jediným ukazatelem je koncentrace CO2.

Mezi výhody řízeného větrání s rekuperací tepla patří záruka hygienicky nutných trvalých výměn vzduchu (koupelny, kuchyně, WC), úspora až 90 % nákladů na větrání a vyloučení vzniku plísní. Přívod čerstvého vzduchu navíc omezuje vznik alergických a respiračních onemocnění a je možné i automatické řízení na požadované hodnoty CO2 a relativní vlhkosti.

Při nastavení výkonu na maximum jednotky lze pak prostory bytu účinně chladit v letním období, případně s nočním předchlazením. Přitom nevzniká průvan, do domu neproniká hluk jako při otvírání oken a šetří se energie. Jedinými nevýhodami tak jsou pořizovací náklady a nezvyk.
Naproti tomu u jiných větracích systémů je nevýhod celá řada.

Nárazové:

 • Rozdílné nároky na větrání prostor
 • Náročnost na obsluhu
 • Nepoužitelné během spánku
 • Nízký komfort (zápach – průvan – chlad)
 • Výkyvy teplot

Dlouhodobé:

 • Velká výměna vzduchu
 • Zvýšené tepelné ztráty
 • Vychlazování objektu
 • Hlučnost
 • Prašnost

Štěrbinové:

 • Nekontrolovatelná výměna vzduchu
 • Značná závislost na počasí
 • Kondenzace
 • Komínový efekt
 • Netěsnost stavby, prašnost
Obr. 2 Ovládací panel ventilačního tepělného čerpadlaObr. 3 Instalace ventilačních tepelných čerpadel
v bytovém domě v Praze

Jak funguje
Ventilační tepelné čerpadlo odsává vzduch pomocí vzduchotechnických vedení nainstalovaných v místnostech, kde se tvoří v domě vlhkost, jako jsou koupelny, kuchyně a technické místnosti. Ventilace může probíhat dvěma způsoby: buď pouze odsáváním spotřebovaného vzduchu, nebo kombinací odsávání vzduchu a předehřevu přívodního vzduchu. Při prvním způsobu se vzduch v domě vede z místnosti se stěnovými ventily pro přívod venkovního vzduchu do místnosti s ventily odsávaného vzduchu. Druhý způsob je určen pro domy, kde část dodávky tepla zajišťuje předehřátý přívodní vzduch. Vzduch v domě se vede z místnosti s ventily přiváděného předehřátého vzduchu do míst­nosti s ventily odsávaného vzduchu. Cestou z domu ven se odpadnímu vzduchu odebírá teplo a předává se do okruhu chladiva tepelného čerpadla. Ochlazený vzduch se potom vypouští ven. Zahřátím se chladivo změní v plyn a stlačením kompresorem se dále zvýší jeho teplota. Horké chladivo pak předá získané teplo do zásobníku na teplou vodu nebo do topného systému.

Ventilační tepelné čerpadlo může pokrýt potřebu tepla na vytápění dobře izolovaného domu ve všech obdobích kromě největších mrazů. Při efektivním fungování může snížit spotřebu energie domu na topení a ohřev vody o více než 50 % ve srovnání s konvenčními topnými systémy.

Ventilační tepelné čerpadlo také dobře funguje ve spojení s podlahovým topným systémem, kdy poskytuje příjemnou vnitřní teplotu, nízké provozní náklady, dlouhou životnost a minimální údržbu.

Od partnerů ASB

Nová generace ventilačních tepelných čerpadel
Nová generace ventilačních tepelných čerpadel zkonstruovaná pro připojení k otopnému systému na bázi oběhu teplé vody, jako jsou radiátory, konvektory nebo podlahové topení, nabízí ještě větší úspory a ekologické přínosy než starší modely. Dnes se také klade mnohem větší důraz na koncepci jednoduchého ovládání. Velký a přehledný barevný displej poskytuje jasné informace o stavu, provozní době a veškerých teplotách tepelného čerpadla. Srozumitelná ovládací jednotka umožňuje uživatelům dostat z tepelného čerpadla maximální výkon a udržovat příjemnou teplotu uvnitř domu za všech okolností. Například nová ventilační tepelná čerpadla Nibe mají intuitivní rozhraní, což je přínosné jak pro konečného uživatele, tak pro instalačního technika. Automaticky aktivovaný průvodce rychle a správně provede procesem nastavení. Systém nabízí funkci nápovědy, kam je možné se obrátit, když jsou potřeba doplňující informace ke každé funkci, a alarm, který upozorní na problém a navrhne jeho řešení. Díky zabudovanému USB portu se aktualizace softwaru a stahování provozních dat provádí rychle a jednoduše.

Každý model tepelného čerpadla, který má zabudovaný zásobník na ohřev vody, nabízí efektivní ohřev a dostatek teplé vody. Silná vrstva izolace pak zabraňuje tepelným ztrátám.

Další energie se může ušetřit tak, že se naplánuje provoz tepelného čerpadla podle měnících se energetických potřeb domácnosti na denní, týdenní nebo dlouhodobější režim.

Roman Bubeník
Obrázky: Nibe

Autor působí ve společnosti Nibe.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.