Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Teplo pro 21. století v pražských Holešovicích

Teplo pro 21. století v pražských Holešovicích

Obnova teplárenských distribučních sítí v oblasti dolních Holešovic v Praze zvýšila komfort dodávek tepla a odstranila příčiny poruch.

V loňském roce bylo v oblasti dolních Holešovic v Praze obnoveno cca 3 700 m potrubních tras, což znamená zhruba sedm a půl kilometru potrubí. Původní parovod, který byl v některých úsecích starý i více než 70 let, byl vyměněn za moderní předizolované potrubí, v němž proudí horká voda. Ta se na rozdíl od páry snadněji reguluje, vyznačuje se menšími ztrátami při přenosu tepla a lépe odpovídá současným potřebám odběratelů.

Zatímco v minulém století byly Holešovice převážně průmyslovou čtvrtí a řada zdejších továren a závodů potřebovala dodávky páry pro své technologie, dnes v této lokalitě vyrůstají jako houby po dešti bytové a administrativní komplexy, které potřebují zejména vytápět a pára je tak pro ně zbytečná.

Velká část holešovických parovodů byla také zaplavena při povodni v roce 2002, což se negativně projevilo na stavu izolací. Vlivem promáčení a následného vysušení došlo mnohde k narušení kompaktnosti izolačních vrstev, které pak poměrně rychle degradují, dochází k jejich „vydrolování“, zvyšuje se prostupnost pro teplo apod. Náhradou za horkovod byl tento problém odstraněn. Moderní předizolované potrubí má ve svém plášti uložené tenké vodiče, s jejichž pomocí lze poměrně přesně detekovat místo případné poruchy. To znamená, že i přesto, že předizolované potrubí se pokládá přímo do země, je možné kdykoli během provozu přesně určit místo, kde došlo k poškození, a odkrýt pouze tu část potrubí, která je nezbytná k provedení opravy. Systém předizolovaného potrubí rovněž umožňuje redukovat počet obslužných a odbočných šachet, jejichž údržba (zejména těch umístěných v jízdních pruzích komunikací) a ochrana (např. před bezdomovci) je také poměrně náročná. V dolních Holešovicích celá řada takových šachet spolu s původním parovodem zmizela.

Životnost předizolovaného potrubí je udávána okolo 30 let, pokud se však při pokládce dodržují všechny předepsané technologické postupy, je zajištěna důsledná kontrola svarů a těsnosti izolace, a voda, která hotovým potrubím protéká, je náležitě chemicky upravena, může se doba bezproblémového používání o několik desetiletí prodloužit. Vzhledem k tomu, že společnost Pražská teplárenská velmi dbá na kvalitu prací a jejich dodavatelů, lze předpokládat, že na další podobně rozsáhlou obnovu teplárenských sítí, jako probíhá nyní, si obyvatelé dolních Holešovic počkají minimálně do druhé poloviny 21. století.

Více informací naleznete na www.ptas.cz. Kontaktovat nás rovněž můžete na e-mailu: ptas@ptas.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Pražská teplárenská a.s.

RubrikyVytápění