Systém na řízení a regulaci zón v rodinných domech a bytech
Galerie(4)

Systém na řízení a regulaci zón v rodinných domech a bytech

Partneři sekce:

Pokud se ekvitermická regulace rozšíří o zónovou regulaci nebo regulaci jednotlivých místností, dosáhne se zvýšených úspor tepla. Základním předpokladem efektivní dodávky tepla na vytápění rodinných domů a obytných prostor je optimální návrh zdroje tepla, jeho dokonalý technický stav a, samozřejmě, vybavení přiměřenou regulací.

Co se týká regulace, pokud jsou objekty prostornější a navíc vhodně orientované na světové strany, je velmi vhodné uplatňovat zónovou regulaci a z hlediska využití, resp. obsazenosti, i řízení a regulaci jednotlivých místností. V současnosti je standardem používání ekvitermické regulace (regulace teploty vytápěcí vody v závislosti na vnější teplotě). U tohoto způsobu je potenciál úspor 10 až 25 % původní spotřeby. Pokud se však tato regulace rozšíří o zónovou regulaci nebo regulaci jednotlivých místností, úspory tepla se zvýší na 15 až 30 %.    

Zónová regulace

Při zónové regulaci se jedním společným regulačním prvkem a jedním regulátorem reguluje vytápěcí voda do několika vytápěcích těles v jednom pokoji, nebo se několik pokojů se stejnými podmínkami reguluje na stejnou teplotu. Regulátor zaznamenává pomocí snímače (snímačů) teploty změny a přizpůsobuje nastavení na zónovém ventilu. Typické rozdělení rodinného domu na zóny může být například takovéto:

  • Zóna 1 – obývací pokoj, kuchyň, pracovna
  • Zóna 2 – ložnice, dětský pokoj
  • Zóna 3 – dílna, technická místnost, suterén…

Bezdrátová zónová regulace
Vlevo: RDD100.1RF / RDE100.1RF – samostatné bezdrátové termostaty (vysílače) na spolupráci s bezdrátovým zónovým regulátorem RDE-MZ6 (přijímačem); rozsah nastavení požadované teploty 5 až 35 °C, napájení 3 V DC, 2x baterie 1,5 V AAA.
Vpravo: RDE-MZ6 – bezdrátový modul na řízení jednotlivých zón (přijímač) na základě signálů z prostorových termostatů (vysílačů); spolupracuje s termostaty RDD100.1RF a RDE100.1RF; reléové výstupy na 6 zón nebo 5 zón + kotel nebo čerpadlo, napájení 230 V AC, 6x výstupné relé s přepínacími kontakty 24 až 230 V AC, 8 mA až 8(2) A.

Regulace místností

Regulaci jednotlivých místností lze realizovat buď individuálně, nebo centrálně. V případě individuální regulace jednotlivých místností má každá místnost regulátor a regulační orgán, jímž se elektromotoricky ovládá ventil na vytápěcím tělese (v případě podlahového vytápění se ventil ovládá na rozdělovači termickým pohonem). Regulátory v jednotlivých místnostech lze řídit v závislosti na čase jedním nebo několika regulátory (spínacími hodinami). V případě centrální regulace se jednotlivé místnosti regulují pouze jedním centrálním regulátorem. Každá místnost má snímač a regulační orgán. Výhodou takovéto regulace je to, že časové programy a požadované teploty se řídí z jednoho místa. Přesto se každá místnost dá regulovat i přímo z ní – rozšířením o pokojový přístroj. Při tomto způsobu regulace se v porovnání s individuální regulací redukují náklady na pokojové přístroje, resp. se tyto přístroje instalují pouze tam, kde je to nezbytné.

Požadavky na pokojovou jednotku v systému zónové regulace

Mezi základní požadavky na pokojovou jednotku (termostat) v systému zónové regulace patří:

  • moderní design – měl by harmonicky ladit s každým moderním a pracovním prostředím,
  • jednoduché a srozumitelné ovládání a dobře čitelný displej,
  • časové řízení vytápění podle nastaveného programu – na zamezení zbytečného plýtvání energií,
  • omezení teploty podlahy – na hlídání maximální teploty podlahového vytápění,
  • možnost volby rozdílných časových programů: týdenní program, týdenní program pracovní dny/víkend, program dovolená,
  • možnost připojit čtečku karet nebo možnost okenního kontaktu,
  • záložní paměť – na uchování konfigurace nastavení v případě výpadku napájení.

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem vytvoření zónové regulace je umístění prostorového termostatu RDD100.1 (bez časového programu) nebo RDE100.1 s (časovým programem) v referenční místnosti v rámci zóny. Zónový regulátor pracuje nezávisle na zdroji tepla. Nevýhodou tohoto způsobu je to, že při vzniku požadavku na teplo není možné dát zdroji impuls. Pomocí bezdrátového modulu na řízení jednotlivých zón RDE-MZ6 (přijímač) a bezdrátových prostorových termostatů typu RDD100.1RF (bez časového programu) nebo RDE100.1RF (s týdenním časovým programem) lze ovládat 6 zón nebo 5 zón a kotel nebo čerpadlo.

V levo: příklad řízení 5 zón podlahového vytápění a kotle
V přavo: Příklad řízení 5 zón s vytápěcími tělesy a kotle

Metalické vs. bezdrátové připojení

U metalického připojení je zajištěna stejná kvalita signálu a jeho dosahu (není pochybnost o dosahu komunikace), na druhé straně jsou však v tomto případě menší možnosti rozšiřování úpravy systému – například při změně účelu objektu jednotlivých místností. Naopak, bezdrátový systém lze použít při rekonstrukcích, resp. při dodatečné montáži do nového objektu. Jedním z používaných argumentů proti bezdrátové komunikaci je vliv síly rádiového signálu na člověka. Na porovnání – síla rádiového signálu zónové regulace od společnosti Siemens je asi 100krát menší než síla rádiového signálu mobilního telefonu, přičemž se minimalizuje komunikace mezi centrální jednotkou a periferními zařízeními. Přitom v běžné domácnosti má dnes už každá dospělá a téměř každá školou povinná osoba svůj vlastní mobilní telefon.

Ing. Eduard Žlnay
Obrázky: Siemens

Další informace a technickou dokumentaci lze najít na www.siemens.sk/izbove-termostaty.

Autor působí ve společnosti Siemens.

Literatura
1.    Petráš, D. a kol.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava: JAGA GROUP, 2005.
2.    Valter, J.: Regulace v praxi aneb jak to dělám já. Praha: Nakladatelství BEN – Technická literatura, 2010.
3.    Katalogové listy a ostatní technická dokumentace produktů HVAC, Siemens s. r. o., div. Building Technologies.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.