Stiebel Eltron - seminář o efektivním a ekologickém vytápění
Galerie(13)

Stiebel Eltron: seminář o efektivním a ekologickém vytápění

Ve druhém listopadovém týdnu proběhl v novém sídle společnosti Stiebel Eltron seminář pro odbornou veřejnost na téma „Efektivní a ekologické vytápění rodinných a bytových domů“. Kromě přednášek a rozsáhlé diskuze pod záštitou odborníků z ČVUT – doc. Ing. Michala Kabrhela, Ph.D., z katedry technických zařízení budov stavební fakulty a doc. Dr. Ing. Jana Kyncla z elektrotechnické fakulty byli k dispozici i odborníci přímo z firmy Stiebel Eltron, kteří se aktivně účastnili diskuze, ale zodpovídali i na individuální dotazy ohledně produktů vystavených v showroomu.

Právě diskuze byla nejobjemnější částí celého semináře, a to ať už se jednalo o otázky k jednotlivým přednáškám, nebo i k vystaveným výrobkům a jejich vlastnostem. Nejčastější dotazy směřovaly k teoretickému či praktickému fungování jednotlivých výrobků.

stiebel eltron seminar 0079
stiebel eltron seminar 0039
stiebel eltron seminar 0027
stiebel eltron seminar 0055
stiebel eltron seminar 0084
stiebel eltron seminar 0094
stiebel eltron seminar 0099

Z diskuze však vyplynulo, že patrně největším problémem trhu není neznalost výrobků či nedůvěra v nové technologie, ale obava z nároků na instalaci a z celkové složitosti instalace. Zde se sluší zmínit, že, stejně jako u řady jiných firem a výrobků, je tento problém podchycen online videi s pracovním postupem montáže.

stiebel eltron seminar 0027

Samotný showroom je přístupný veřejnosti i mimo semináře a akce firmy. Zájemci o jednotlivé výrobky mohou v jeho prostorách získat lepší představu o velikosti výrobků, jejich fungování či vzhledu v interiéru.

Stiebel Eltron - seminář o efektivním a ekologickém vytápění

Interiérem to ovšem nekončí a k vidění jsou i instalace s vývodem do exteriéru – protože jak se odborníci i akademici shodli, nejlepší je jednotlivé přístroje vidět (a hlavně slyšet v chodu) naživo, abychom měli lepší představu, jak budou vizuálně a akusticky působit v podmínkách, do kterých je plánujeme osadit. Co je totiž tiché v pražském ruchu, nemusí být tiché na jihočeské vesnici.

Text: Eliška Hrěbenárová
Foto: Miro Pochyba