Stiebel Eltron: seminář o efektivním a ekologickém vytápění

Stiebel Eltron - seminář o efektivním a ekologickém vytápění

Ve druhém listopadovém týdnu proběhl v novém sídle společnosti Stiebel Eltron seminář pro odbornou veřejnost na téma „Efektivní a ekologické vytápění rodinných a bytových domů“. Kromě přednášek a rozsáhlé diskuze pod záštitou odborníků z ČVUT – doc. Ing. Michala Kabrhela, Ph.D., z katedry technických zařízení budov stavební fakulty a doc. Dr. Ing. Jana Kyncla z elektrotechnické fakulty byli k dispozici i odborníci přímo z firmy Stiebel Eltron, kteří se aktivně účastnili diskuze, ale zodpovídali i na individuální dotazy ohledně produktů vystavených v showroomu.

Právě diskuze byla nejobjemnější částí celého semináře, a to ať už se jednalo o otázky k jednotlivým přednáškám, nebo i k vystaveným výrobkům a jejich vlastnostem. Nejčastější dotazy směřovaly k teoretickému či praktickému fungování jednotlivých výrobků.

Z diskuze však vyplynulo, že patrně největším problémem trhu není neznalost výrobků či nedůvěra v nové technologie, ale obava z nároků na instalaci a z celkové složitosti instalace. Zde se sluší zmínit, že, stejně jako u řady jiných firem a výrobků, je tento problém podchycen online videi s pracovním postupem montáže.

stiebel eltron seminar 0027

Samotný showroom je přístupný veřejnosti i mimo semináře a akce firmy. Zájemci o jednotlivé výrobky mohou v jeho prostorách získat lepší představu o velikosti výrobků, jejich fungování či vzhledu v interiéru.

Stiebel Eltron - seminář o efektivním a ekologickém vytápění

Interiérem to ovšem nekončí a k vidění jsou i instalace s vývodem do exteriéru – protože jak se odborníci i akademici shodli, nejlepší je jednotlivé přístroje vidět (a hlavně slyšet v chodu) naživo, abychom měli lepší představu, jak budou vizuálně a akusticky působit v podmínkách, do kterých je plánujeme osadit. Co je totiž tiché v pražském ruchu, nemusí být tiché na jihočeské vesnici.

Text: Eliška Hrěbenárová
Foto: Miro Pochyba
RubrikyVytápění