Rotex HPSU Hitemp – výjimka mezi tepelnými čerpadly

Rotex HPSU Hitemp – výjimka mezi tepelnými čerpadly

Tepelná čerpadla typu vzduch–voda Rotex HPSU Hitemp umožňují ohřát topnou vodu na teplotu až 80 °C bez potřeby dalšího zdroje, a to i v zimě při teplotě venkovního vzduchu –20 °C. Díky tomu mohou být velmi snadno instalována do stávajících systémů vytápění, aniž by byla nutná jakákoli jejich úprava, a plně tak nahradit běžný kotel. Úspora může v rodinném domě dosáhnout až 70 % na ročních nákladech za vytápění a ohřev vody.

Vzhledem ke svým parametrům jsou tepelná čerpadla Rotex HPSU Hitemp vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících otopných soustav. Mohou být připojena k běžným radiátorům určeným pro vyšší teploty média, protože díky dvěma kompresorům zapojeným v kaskádě dodávají topnou vodu o teplotě až 80 °C. Invertorová technologie umožňuje regulovat výkon obou kompresorů podle aktuálních požadavků na potřeby tepla. Oproti běžným kotlům tak může tepelné čerpadlo Rotex HPSU Hitemp ušetřit až 70 % ročních nákladů na vytápění a ohřev vody.

Výborných parametrů výstupní topné vody dosahují tepelná čerpadla Rotex HPSU Hitemp pomocí druhého chladicího okruhu, který je umístěn ve vnitřní jednotce. Fakticky jde tedy o dvě tepelná čerpadla zapojená v kaskádě za sebou. Výkon obou okruhů sleduje integrovaný řídicí systém a přizpůsobuje jej aktuální potřebě tepla. Tímto způsobem tepelné čerpadlo dosahuje výrazných úspor v nákladech na provoz.

Vysokoteplotní dvoustupňová tepelná čerpadla Rotex HPSU Hitemp jsou také vhodná pro využití v kombinaci se solárními panely a tepelným zásobníkem. V kombinaci tepelného čerpadla a solárního systému lze dosáhnout sezónního topného faktoru 4. Soustava tak poskytne čtyřikrát více tepelné energie pro vytápění a ohřev vody, než činí její vlastní spotřeba elektřiny. Při používání tepelného čerpadla má navíc majitel domku snížený tarif na kompletní odběr elektrické energie.

Podle statistik společnosti ENBRA poskytne slunce až 20 % energie na vytápění rodinného domu a přípravu teplé vody. Zbylou energii pokryje tepelné čerpadlo, přičemž pouze čtvrtina celkové energie připadne na spotřebu ve formě elektrické energie. Při instalaci tepelného čerpadla typu vzduch–voda navíc odpadají nákladné vrty či výkopové práce, což podstatně usnadňuje jeho instalaci.

Realizace ROTEX HPSU Hitemp v praxi

Společnost ENBRA nahradila v Integrovaném centru sociálních služeb Odlochovice původní zdroj tepla a přípravy teplé vody (kotle na propan) šesti vysokoteplotními tepelnými čerpadly HPSU Hitemp, solárními systémy ENBRASolar včetně záložního zdroje elektrického kotle Ferroli FEB Comfort a dalšího příslušenství.

Hlavní budova ICSS Odlochovice
Venkovní jednotky TČ Rotex HPSU Hitemp
Vnitřní jednotky TČ Rotex HPSU Hitemp

Celková roční energetická potřeba Centra (vytápění + TV)1 490,6 GJ
Roční náklady na vytápění a přípravu TV před rekonstrukcí646 110 Kč
Roční náklady na vytápění a přípravu TV po rekonstrukci380 611 Kč

Návratnost investice 5 let (v kalkulaci byl zohledněn průměrný roční nárůst cen energie o 7 %).

Stručná charakteristika tepelného čerpadla ROTEX HPSU Hitemp
  • V kombinaci se solárním systémem poskytuje čtyřikrát více tepelné energie pro vytápění a ohřev vody, než činí její vlastní spotřeba elektřiny.
  • Uspoří v nákladech na vytápění a ohřev vody desítky tisíc korun ročně.
  • Nahradí běžný kotel bez nutnosti úprav systému vytápění.
  • Dosahuje teploty výstupní topné vody až 80 °C.
  • Výkon jednotky se pohybuje v rozmezí 11–16 kW.
  • Při jeho instalaci odpadá nutnost náročných vrtů či výkopových prací.
  • Je nenáročný na prostor, má minimální rozměry vnitřní jednotky.
  • Díky invertorovému řízení výkonu zajišťuje úsporný provoz.

www.enbra.cz

–>–>