Průzkum chování evropských domácností při vytápění
Galerie(3)

Průzkum chování evropských domácností při vytápění

Průzkum, jehož vypracování si objednala společnost Honeywell, přední společnost přinášející domácnostem tepelnou pohodu a energetickou účinnost, ukázal, že vlastníci nemovitostí v České republice jsou ochotní platit vysoké účty za vytápění, aby si ve svých domovech zajistili během zimních měsíců příjemnou teplotu. Mnoho z nich přitom nepoužívá k efektivnímu a přesnému udržování optimální teploty nejnovější technologická řešení.

O průzkumu 

Honeywell Home Heating Habits je celoevropská kampaň realizovaná společností Honeywell, jejímž smyslem je porozumět energetické neefektivnosti domácností způsobené špatnými topnými návyky a zároveň zvýšit povědomí o ní. Cílem je poukázat na důležitost efektivního vytápění domácností a informovat o technologiích, které mohou přispět ke snížení nákladů na vytápění a omezit plýtvání energiemi. Pro společnost Honeywell průzkum v prosinci roku 2016 realizovala agentura SW Research. Formou on-line panelu se ho zúčastnilo celkem 4 096 domácností, z toho v České republice 840, v Maďarsku 816, v Polsku 811, v Rumunsku 817 a ve Slovenské republice 812. Respondenti byli vlastníky nemovitostí starší 18 let. Zveřejněné údaje jsou zaokrouhleny na jednu desetinu, a proto se celková hodnota součtu nemusí rovnat 100 %. Další obrazové materiály a produktové informace společnosti Honeywell jsou k dispozici na vyžádání.

Z výsledků

Průzkum společnosti Honeywell hodnotící zvyklosti v oblasti vytápění (The Honeywell Home Heating Habits Report), který se zaměřil na zkoumání více než osmi set domácností v České republice, zjistil, že téměř dvě třetiny (59 %) domácností upřednostňují domácí pohodlí před nízkými náklady za vytápění, přičemž více než pětina z nich (21 %) vůbec nepřemýšlí nad výší účtu, když si vybírá způsob vytápění svého domova. Téměř polovina (49 %) vlastníků domů/bytů u nás nepoužívá žádný termostat, aby ve svých domovech efektivně udržela příjemnou teplotu.

Výsledky srovnávacího průzkumu: Čeká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko

Výsledky srovnávacího průzkumu: Čeká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko

„Náš reprezentativní průzkum ukazuje, že pro vlastníky domů/bytů v České republice je vytápění velmi důležité, a zdá se, že při rozhodování o způsobu vytápění až tolik nehledí na náklady,“ říká Ivan Andronik, vedoucí místní divize Environmental & Energy Solutions společnosti Honeywell. „Výzkum nicméně naznačuje, že mnoho vlastníků domácností si neuvědomuje, že se domácí pohodlí nemusí automaticky rovnat vysokým účtům za vytápění.

Moderní termostaty představují výborné nástroje pro přesné zajištění optimální teploty, ale zároveň mohou uživatelům pomoci dramaticky snížit účty díky efektivnějšímu řízení vytápění. Společnost Honeywell dokonce v této souvislosti prokázala, že při použití inteligentního termostatu evohome s podporou připojení na internet lze ušetřit až 40 % z celkových nákladů na energie.“*

Správný poměr ceny/pohodlí

Jak také z průzkumu vyplynulo, pětina (20 %) českých domácností, které platí zálohy za teplo na základě odhadované spotřeby, končí většinou s nedoplatkem kvůli vyšším nákladům za vytápění v zimě. Více než třetina (37 %) vlastníků domů/bytů udává, že navzdory výdajům nejsou schopni regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť. Mezi nejčastější příčiny plýtvání patří neudržování stálé teploty v domácnosti a vytápění částí domu, které se nepoužívají.

Průzkum společnosti Honeywell poukazuje na naléhavou potřebu vzdělávat vlastníky bytů a domů o nejlepších způsobech přesného a efektivního udržování teploty v domácnosti. „Obecně lze konstatovat, že monitorování a řízení kvality vnitřního prostředí z pohledu sledování teploty vzduchu vede k úspoře energie na vytápění. Vzhledem ke skladbě bytového fondu je pravděpodobné, že téměř polovina domácností nesleduje teplotu vzduchu ve vytápěných prostorech,“ komentuje výsledky průzkumu společnosti Honeywell Ing. Miroslav Urban, odborník z Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT v Praze. Instalace i používání termostatů podporujících připojení na internet je přitom snadné. S jejich pomocí je možné nastavit ovládání teploty v jednotlivých pokojích nebo zónách, a lze je dokonce propojit s osobními zařízeními, jako jsou chytré telefony či tablety.

Ovládání je tak možné, i když uživatelé zrovna nejsou doma. „Systém monitorování a řízení systému vytápění v závislosti na sledovaných parametrech (vnitřní teplota vzduchu) je nezbytným prvkem technických systémů nových budov, na které jsou v současnosti kladeny přísnější energetické požadavky. Budovy s kvalitní obálkou ve vyšším energetickém standardu jsou podstatně citlivější na regulaci systému vytápění, v těchto případech je kvalitní systém měření a regulace nutným předpokladem k předpokládané úspoře na vytápění ve vztahu k očekávané kvalitě vnitřního prostředí,“ dodává Urban.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 57 % vlastníků domácností, kteří termostat nepoužívají, není schopno odhadnout úspory, kterých by v nákladech na vytápění mohli dosáhnout. Ty domácnosti, které zatím nevyužívají zmíněné technologie, by potenciálně mohly značně ušetřit. Více než pětina (21 %) uživatelů termostatu odhaduje své úspory mezi 11 % a 20 %, přičemž dalších 17 % uvádí dokonce úspory 21 % až 30 %.

O společnosti

Honeywell je společností zabývající se vývojem a výrobou technologií pro domácnosti a stavební průmysl, včetně termostatů, bezpečnostních zařízení, řešení pro ochranu před požárem a detekci kouře a nebezpečných plynů a inteligentních měřicích zařízení pro obytné i komerční budovy. Portfolio společnosti Honeywell v oblasti ovládacích prvků pro regulaci vytápění podporujících připojení na internet sahá v České republice od jednozónového termostatu, který je ideální pro byty a další menší prostory, až k inteligentnímu termostatu evohome, který v rámci jedné budovy může ovládat až dvanáct samostatných zón.

Redakční poznámky:

* Zdroj: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – uváděné modelové výpočty energetických úspor vycházejí z předpokladu dvojpodlažního domu se třemi ložnicemi nacházejícího se ve Velké Británii a typického týdenního provozu čtyřčlenné domácnosti. Srovnáváno je použití systému inteligentních zón evohome s doporučenými nastaveními oproti jednoduchému časovanému, neprogramovatelnému pokojovému termostatu a topnému systému bez termostatických regulačních ventilů. Udávané dosažitelné hodnoty energetických úspor závisí na stávajících používaných regulačních prvcích, prostředí, ve kterém jsou používány, a životním stylu domácnosti.

 

Z podkladů společnosti Honeywell.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 3/2017.