Nový 5palcový barevný dotykový displej s funkční Energie-Cockpit a asistentem uvedení do provozu

Nový 5palcový barevný dotykový displej s funkční Energie-Cockpit a asistentem uvedení do provozu

Osvědčená digitální regulace Wiessmann Vitotronic 200 (typ HO2B) dostala pro kotle Wiessmann Vitodens řady 300 nové přídavné funkce. Kotle Vitodens 300-W/333-F/343-F jsou vybaveny funkcí Internet inside. Jedná se o snadné připojení kotle pomocí ethernetového kabelu (LAN) k domácímu modemu (router, xDSL). Tím odpadá nutnost využít pro komunikaci a dálkovou správu pomocí Smartphone, popř. počítače dodatečné příslušenství.

Úhlopříčka obrazovky s téměř 13 centimetry zobrazuje přehledně nový Energie cockpit, díky čemuž je uživatel informován o výnosech a spotřebách. Navíc počítá výnos ze solární energie při zapojeném solárním systému a snadno zobrazí spotřebu plynu pro vytápění a teplou vodu. Dále také přehledně zobrazuje aktuální stav nabití zásobníku teplé vody. Histogram volitelně ukazuje všechny hodnoty o získané a vyrobené energii podle dne, týdne, měsíce a roku.

Základní nastavení se vyvolávají ihned po prvním zapnutí. Jazyk, datum a čas, typ domu, funkce při naplnění, odvzdušnění a druh plynu lze zadat a potvrdit přímo v nekódovaném textu. Regulace Vitotronic 200 rozpoznává samostatně všechna čidla a připojené komponenty zapojené ze strany stavby a paralelně provádí kontrolu správnosti, např. zda jsou všechny komponenty kompletní. Na základě identifikovaných komponentů navrhne asistent pro uvedení do provozu automaticky schéma zařízení a pomocí symbolů ho zobrazí. Schéma lze přizpůsobit individuálně dané situaci.

Dále lze na základě schématu zařízení prostřednictvím srozumitelných dotazů a v logickém pořadí provést jemné doladění. I u tohoto kroku se pravidelně kontroluje správnost. Na závěr je přehlednou formou vypsán seznam všech komponentů a nastavení, což je důležité pro závěrečnou kontrolu a předání provozovateli zařízení.