Jak dosáhnout maximální účinnosti topných systémů?

Jak dosáhnout maximální účinnosti topných systémů?

Základem dosažení vysoké účinnosti je dobře zvolený zdroj tepla. Pokud hovoříme o maximalizaci energetické účinnosti, jedná se pouze o jednu část rovnice. Stejně důležitá je možnost efektivní regulace systému a správné nastavení. 

Regulační technika – pohled do minulosti

Kontrolní a monitorovací systémy, používané v minulosti, byly zpravidla velmi komplexní, složité na provoz, údržbu a přirozeně také na zprovoznění. To s sebou neslo vysokou pravděpodobnost výskytu chyb během zprovoznění takových systémů a bylo doslova strašákem v případě potřeby přenastavení systému při stavebních úpravách objektu či potřebě úpravy výkonu. Tento problém v posledních letech narůstal v důsledku rostoucího využívání energeticky úsporných systémů. Ty vyžadují sofistikovanější regulační logiku, kterou je při použití stávajících regulačních prvků náročné splnit.  

Jak vypadají moderní systémy měření a regulace?  

Inteligentní systémy měření a regulace představují chytrá a uživatelsky přívětivá zařízení, šetřící provozní náklady, charakteristická snadným ovládáním pomocí mobilního telefonu, tabletu či počítače. Typickým příkladem je zcela nový systém řízení TopTronic® E, vyvinutý tak, aby pokryl všechny dosavadní nedostatky jeho předchůdců. Představuje jednoduchý, modulární, pro uživatele snadno ovladatelný systém s vysokou možností konektivity.

Obr. č. 1 Displej inteligentního regulátoru TopTronic® E

Inteligentní regulace TopTronic® E je vytvořena pro novou generaci kotlů Hoval, ohřívačů vody, tepelných čerpadel a dalších zdrojů tepla, se schopností řídit kaskádu až 8 kotlů. Tím zvyšuje pohodlí a eliminuje rizika, vznikající používáním několika řídících systémů pro jednotlivé komponenty soustavy vytápění. To je zvláště důležité v případě kombinace několika zdrojů v kaskádě, kdy je potřeba každý z nich regulovat samostatně. Tyto systémy jsou zcela odlišné od systémů kaskád modulačních kotlů, které byly po dlouhá desetiletí nejčastěji používány.

Typickým příkladem je třeba kaskáda dvou kotlů, kde kotel na biomasu je využíván jako hlavního zdroj pro pokrytí základní tepelné zátěže a jako špikovací zdroj slouží plynový kotel. Při tomto řešení musí být z pohledu regulace systému brána v potaz skutečnost, že kotel na biomasu nemůže být provozován v režimu rychlého přepínání Vypnuto/Zapnuto, ale je třeba poskytnout zdroji na biomasu dostatečný čas na stabilizaci a následné dosažení výkonu a požadované teploty.

Obr. č.2: Ilustrační obrázek dvojité kaskády kondenzačních plynových kotlů Hoval UltraGas

Je třeba mít pod kontrolou situace, kdy záložní kotel na plyn dosáhne požadavku příliš rychle, v důsledku čehož může dojít k vypnutí hlavního zdroje – kotle na biomasu a celý požadavek je plněn kotlem na plyn, tedy bez využití původně uvažovaného hlavního zdroje na biomasu.

Těmto problémům lze předejít správným uvedením do provozu, jasným stanovením požadavků a dalších vstupních informací implementovaných do systému řízení a regulace. Tento proces je v případě regulace TopTronic® E velice snadný.

Zajímá Vás, jak může systém inteligentní regulace fungovat ve vašem projektu? Sjednejte si telefonickou konzultaci zde

Sledujte naše případové studie, novinky z oboru TZB či referenční studie: www.hoval.cz/blog/

ZDROJ: PR článek společnosti Hoval CZ s.r.o.