Partneři sekce:
Zimní stadion v Chomutově

Zimní stadion v Chomutově

Nový zimní stadion v Chomutově je součástí většího sportovního a kulturně-společenského centra postaveného v areálu bývalých kasáren. Celý projekt byl podporován z evropského fondu pro regionální rozvoj. Ačkoliv je areál zajímavý jak z architektonické, tak z konstrukční stránky, my zde podrobněji rozebereme moderní technologie, jimiž je stadion vybaven.

Větrání a kvalita vnitřního prostředí v českých školách

Větrání a kvalita vnitřního prostředí v českých školách

Vnitřní prostředí ve školách má vliv na výkonnost žáků i učitelů. Mezi základní problémy školních budov patří jejich nevhodné tepelněizolační vlastnosti, které vyplývají ze způsobů navrhování a stavění poplatných minulé době. Problematická je zejména úplná absence systémů nuceného větrání, které by zajišťovaly dodržování základních požadavků na mikroklimatické podmínky ve třídách.

Kolik stojí větrání domácnosti?

Kolik stojí větrání domácnosti?

Analýza nákladů nuceného větrání typového bytu. Na celkové spotřebě energie domácnosti se podílí i větrání. Bez ohledu na způsob přívodu větracího vzduchu (nuceného či přirozeného) je třeba na ohřev venkovního vzduchu v zimním a přechodovém období vynaložit energii. U přirozeného větrání tvoří energie na ohřev vzduchu jedinou položku nákladů. V případě nuceného větrání se na celkové spotřebě energie podílejí rovněž ventilátory, u rovnotlakého systému větrání lze pak pro ohřev venkovního vzduchu využít zpětné získávání tepla.

Kvalita vnitřního prostředí a měření jejích parametrů

Kvalita vnitřního prostředí a měření jejích parametrů

Parametrů vnitřního prostředí se v České republice týkají tři zákony a několik vyhlášek. Nicméně na mnoha pracovištích se tyto zákony nedodržují, což vede ke snížení tepelné pohody, a tudíž i výkonnosti osob, které v tomto prostředí pracují. Jaké jsou tedy požadavky v platných předpisech a jaké přístroje pro měření parametrů prostředí máme k dispozici?

Zahraniční požadavky na větrání obytných budov

Zahraniční požadavky na větrání obytných budov

Jaké minimální hodnoty jsou požadovány v Evropě a ve světě? V posledních desetiletích byla pozornost věnována především energetické náročnosti budov a kvalita vnitřního prostředí ustoupila do pozadí. Prudký nárůst problémů s vlhkostí a plísněmi, výskyt alergií i syndrom SBS jsou spojovány s touto skutečností. Poté co předpisy v 70. letech minulého století ovládly požadavky týkající se těsnosti budov, tepelné ochrany a úspor energie, se pozornost obrací i na kvalitu vnitřního vzduchu a na větrání. Jak se měnily požadavky na větrání během jejich stoleté existence?

Kontroly klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů

Kontroly klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů

V říjnu roku 2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů; účinnosti nabyla začátkem roku 2009. Tato vyhláška ukládá vlastníkům budov s klimatizačními systémy povinnost zajistit jejich pravidelnou kontrolu. V oblasti požárních odvětrávacích systémů je nejdůležitější vyhláška 246/201 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), která nabyla účinnosti už v roce 2001. Článek přináší informace o platných předpisech a požadavcích na kontrolu klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů.

Kontroly klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů

Kontroly klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů

V říjnu roku 2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů; účinnosti nabyla začátkem roku 2009. Tato vyhláška ukládá vlastníkům budov s klimatizačními systémy povinnost zajistit jejich pravidelnou kontrolu. V oblasti požárních odvětrávacích systémů je nejdůležitější vyhláška 246/201 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), která nabyla účinnosti už v roce 2001. Článek přináší informace o platných předpisech a požadavcích na kontrolu klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů.

Čistý vzduch by měl být lidským právem: Filtry jako základ kvality vnitřního prostředí

Čistý vzduch by měl být lidským právem: Filtry jako základ kvality vnitřního prostředí

Člověk každý den zkonzumuje kilo potravin, vypije dva litry tekutin, ale vdechne až 25 kilogramů vzduchu. Proto je důležité vědět nejen to, co konzumujeme, ale i to, jaký vzduch dýcháme. A protože přibližně 90 % času trávíme ve vnitřním prostředí, je jeho kvalita velmi důležitá pro naši pohodu i zdraví. Švédská společnost Camfil Farr připravila velkou kampaň, jejímž cílem je upozornit na význam kvality vzduchu a podpořit názor, že čistý vzduch je jedním z lidských práv. V rámci kampaně společnost v březnu tohoto roku vypravila speciální kamion, který bude následující tři roky cestovat po evropských metropolích. Kamion představuje plně vybavenou mobilní laboratoř, která měří čistotu vzduchu a názorně ukazuje, jak fungují filtrační systémy.

Termovizní vizualizace teplotního pole neizotermního vzdušného proudu

Termovizní vizualizace teplotního pole neizotermního vzdušného proudu

S neizotermním prouděním se setkáváme v technické praxi běžně. Při teplovzdušném vytápění jde o základní jev, který je s tímto systémem spojen. Ale i při vytápění s převážně konvektivním přenosem tepla dochází k neizotermnímu proudění – u otopných těles vzniká proudění vzduchu vyvolané rozdílem teplot. Při výzkumu dynamického chování otopných těles na Ústavu techniky prostředí FS ČVUT byl na získaných termogramech mimo jiné viditelný i ohřátý vzdušný proud nad horním okrajem sledovaného otopného tělesa, což bylo impulsem k napsání tohoto článku.

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

Kvalita vnitřního vzduchu závisí na kvalitě venkovního ovzduší, intenzitě větrání a produkci škodlivin. V pobytových prostorách jsou zdrojem škodlivin především lidé a jejich činnost, dále škodliviny uvolňované ze stavebních materiálů, při čištění a údržbě interiérů. Vliv může mít také špatná údržba technických zařízení v budově.

Vzduchotěsnost a její kontrola

Vzduchotěsnost a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce a vzduchovou neprůzvučnost. V případě tepelných ztrát jde o nadměrnou filtraci studeného, respektive teplého vzduchu zvenku, který je třeba tepelně upravit – v zimě ohřát, v létě ochladit.

Nové požadavky na větrání obytných budov

Nové požadavky na větrání obytných budov

Vzhledem k rostoucím cenám energie je v současnosti při navrhování budov kladen důraz především na tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a oken. Moderní okna jsou často vybavena kvalitním těsněním apod., které zabraňuje infiltraci venkovního vzduchu. Účelem takto vybavených oken je snížení tepelné ztráty větráním na minimum. Výsledkem je však často nedostatečné větrání obytných budov s negativními dopady, jakými jsou vyšší koncentrace škodlivin, zvýšená vlhkost, případně výskyt plísní.

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz

A právě proto byste měli mít klimatizaci. Že to nedává smysl? Ukážeme vám, že ano. Klimatizace totiž najdou uplatnění po celý rok.

Větrání řízené skutečnou potřebou

Větrání řízené skutečnou potřebou

Lidé v současnosti tráví většinu dne v budovách – na pracovišti nebo ve škole a následně ve svém domově. Z tohoto důvodu by měl být kladen velký důraz na dobrou kvalitu vnitřního prostředí, kterou mimo jiné zajišťuje větrací systém. Přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod znečištěného vzduchu s vysokou vlhkostí, zápachy a výpary je třeba zajistit v každém vnitřním prostředí.

Větrací systémy v domech

Větrací systémy v domech

Skutečnost, že vzduch je pro život nezbytný, dostává v současnosti nový význam. Civilizační rozvoj totiž nejen znečišťuje životní prostředí, ale zároveň vytváří nástroje, kterými se proti tomuto znečištění lze bránit. Mezi takové nástroje patří i větrání. Během života se v lidském organismu ukládají látky, jejichž hlavní složku tvoří z více než 80 % vzduch. Dbá se na kvalitu vody a potravin. Hledí se však dostatečně i na kvalitu vzduchu?