Projekt budovy nového Office centra

Projekt budovy nového Office centra

Účelem projektu nového administrativního centra společnosti Fenix Group a.s. je ověřit spolupráci střešních fotovoltaických elektráren (FVE) s domovními bateriemi a inteligentní sítí „smart grid“. Řešení by mělo přinést výhodnost jak pro provozovatele energetické soustavy, tak i pro její uživatele.

Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (pro objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplně či částečně autonomní provoz objektu. Ing. Cyril Svozil, předseda představenstva společnosti Fenix Group, poskytl v souvislosti s blížícím se dokončením stavby krátký rozhovor.

S jakými cíli jste se do celého projektu pustili?

Náš projekt chápeme jako „Nový koncept pro novou dobu“. Připravujeme se na podmínky, které budou platit v roce 2020. Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci FVE až do výkonu 10 kWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu, vybaveného našimi topnými systémy. Pokrok v ukládání energie pomocí domovních baterií a jejich rostoucí cenová dostupnost přinášejí základní zvrat v pohledu na elektrické vytápění objektů. Celá budova se po dokončení stane aktivním prvkem energetické soustavy s cílem eliminovat nevýhody špiček odběrů elektřiny, které jsou nyní vykrývány ze „špinavých zdrojů“.

Sálavé panely Ecosun E je možné instalovat jak ve vodorovné tak svislé poloze, dodávají se v příkonech 300, 600 a 850 W.

Které z vašich výrobků budou objekt vytápět a jak budete řešit dodávky baterií a fotopanelů?

Fenix Offfice Centrum budeme vytápět elektrickým podlahovým vytápěním pomocí rohoží Ecofloor a sálavými panely Ecosun. V posledním roce jsme jednali s celou řadou výrobců baterií a nacházíme řadu ekvivalentů s oborem fotovoltaiky. Cena klesá meziročně o desítky procent a roste počet subjektů, které na trh vstupují. Musíme hledat baterie s dostatečnou životností, abychom získali akceptovatelnou návratnost.

Důležitá je pro nás i dodávka panelů, prioritou je pro nás jejich kvalita, jelikož víme, že problematika defektů fotovoltaických panelů v ČR je aktuální. Využijeme střídače Fronius Symo Hybrid, které jsou speciálně určeny pro domácnosti a rodinné domy. Prioritou není ostrovní střídač, ale střídač hybridní. Jde nám také o to vytvořit precedens a otevřít cestu tomuto řešení i do stávajících budov.

Sálavé panely Ecosun U jsou určené k montáži na strop, vhodné jsou zejména pro vytápění kanceláří, obchodů, bytů a rodinných domů.

Kromě technického řešení budou určitě důležité i tarifní podmínky.
Výhodné tarifní podmínky jsou nutností. Pokud nebudou cenové podmínky dostatečně výhodné, pak by byla cesta například prostřednictvím podpory díky programu Zelená úsporám. Jde nám o dosažení úspory peněz, kterou musí pocítit i uživatelé. Jen tak budou mít o koncept zájem. Společně s partnery projektu hledáme vhodné řešení. Projekt je cestou k lepšímu využití a bezpečnosti celé distribuční soustavy.

Z hlediska instalace je ideální umístit topné panely Ecosun U do vodorovné polohy těsně pod stropní konstrukci, v této poloze je dosaženo nejvyšší účinnosti a intenzity tepelného sálání.

TEXT: red
Foto: FENIX GROUP

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyFotovoltaika