Diagnostické metody fotovoltaických článků

Diagnostické metody fotovoltaických článků

V průběhu činnosti fotovoltaických elektráren je důležité, aby se vlastnosti fotovoltaických panelů měnily co nejméně. Týká se to hlavně účinnosti solárních článků, která nejvíce ovlivňuje návratnost investice do fotovoltaických systémů. Účinnost solárních článků je ovlivněna jejich schopností absorbovat energii dopadajícího fotonu a dále schopností tuto energii využít pro vykonávání elektrické práce. Různé druhy materiálových a výrobních defektů mohou ovlivňovat schopnost využití této energie pro elektrickou práci, a proto je důležité mít kvalitní diagnostické nástroje, které dovedou detekovat různé typy defektů, analyzovat je a v případě negativního vlivu minimalizovat jejich dopady.

Systém, který minimalizuje ztráty solární elektrárny

Systém, který minimalizuje ztráty solární elektrárny

Systém SolarMagic, zaměřený na optimalizování výnosů fotovoltaických elektráren, dokáže výrazně omezit ztráty energie, ke kterým dochází u všech větších instalací fotovoltaických panelů. Základní částí tohoto systému je SolarMagic Power Optimizer, umístěný u každého fotovoltaického modulu s cílem monitorovat a optimalizovat jeho výnosy. Další nepostradatelnou částí systému je SolarMagic Blocking Diode, která v každé řadě panelů zabraňuje zpětnému proudění. Výsledkem je snížení ztrát, způsobených nestejným výkonem panelů, a to až o 57 %. Systém na český trh dodává společnost Soleg.

Nové trendy ve vývoji fotovoltaických článků

Nové trendy ve vývoji fotovoltaických článků

Zvýšení efektivity využití fotovoltaických článků můžeme dosáhnout různými způsoby. Místo křemíku lze sáhnout po levnějších anorganických materiálech nebo vodivých polymerech. Pomocí nanotechnologií můžeme zlepšit separaci vznikajících párů elektron – díra nebo zvýšit účinnou absorpci fotonů. Intenzivně se zkoumají i možnosti využití fotosyntetických mechanismů pro výrobu elektřiny. Šanci představují i neobvyklé mechanismy, například současné pohlcení dvou fotonů, excitace více elektronů jediným fotonem či štěpení fotonů o vysoké energii na dva.

Anketa: Fotovoltaické elektrárny v ČR

Anketa: Fotovoltaické elektrárny v ČR

Po velkém rozvoji výstavby fotovoltaických elektráren v minulých letech se nyní mluví o jejich krizi. Instalace fotovoltaických panelů, která doposud představovala pro majitele spolehlivou a výhodnou investici, je nyní diskutovaným tématem, neboť dochází ke snížení výkupní ceny elektřiny. Významný obrat znamenalo také pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování do sítě, ke kterému vyzvala tuzemské distributory společnost ČEPS, výhradní provozovatel české přenosové soustavy. Situaci příliš nepomohla ani novela vyhlášky ERÚ o připojování nových elektráren, která vstoupila v platnost 1. dubna 2010. Společnosti ČEPS, distribučním firmám i dalším odborníkům jsme v této souvislosti položili dvě otázky.

Photon přesně změřil výnosy fotovoltaických modulů

Photon přesně změřil výnosy fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření, když během celého roku 2009 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Toto měření navazuje na stejné měření z roku 2008. Vítězem testu se v roce 2009 stal modul Solarworld – SW 210 Poly, a tak potvrdil vítězství z loňského roku. Roční výnos tohoto modulu (na jeden instalovaný kilowatt) dosáhl v roce 2009 výše 1 084 kWh a ještě tak překonal vlastní vítěznou hodnotu z loňského roku (1 063 kWh). Moduly německé značky Solarworld jsou od loňského roku dostupné i na českém trhu díky dodavatelské společnosti SOLEG.

Jak na fotovoltaickou elektrárnu

Jak na fotovoltaickou elektrárnu

Na český trh se dostal kompaktní přístroj, který je schopen velice rychle provést přesné měření osvitu a analýzu zastínění za účelem navržení fotovoltaické elektrárny. Zařízení se nazývá se Solmetric SunEye.

Sluneční energie pod vlastní střechou

Sluneční energie pod vlastní střechou

Slunce vyzařuje na zemský povrch přibližně 15 000 krát více energie než je současná energetická spotřeba celého lidstva. Příroda využívá sluneční energii už po tisíciletí. Díky solárním technologiím může moderní člověk přinést slunce přímo do svého domova.

Druhý ročník Fotovoltaického Fóra

Druhý ročník Fotovoltaického Fóra

Mezinárodní konference Fotovoltaické fórum 2010 navazuje druhým ročníkem na úspěšný loňský debut. Společnost Czech Nature Energy a.s. se pustila do přípravy této akce jen s několika signály o potřebnosti a užitečnosti takovýchto setkání. Ovšem zájem o konferenci a spokojenost účastníků vyvážila vynaložené úsilí na přípravu akce. Loňský ročník je minulostí a představuje pro nás odrazový můstek do ročníku nového.

Světový rekord v oblasti solární energetiky

Světový rekord v oblasti solární energetiky

Skandinávská společnost REC společně s Holandským výzkumným ústavem energetiky ECN vyrobily první polykrystalické solární moduly s účinností 17,0%. Tento světový rekord oficiálně oznámil v lednu 2010 odborný časopis Progress in Photovoltaics.

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

V Hodonicích u Znojma byla 26. května tohoto roku otevřena nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,15 MWp. Celkem zde bylo použito 10 848 monokrystalických a polykrystalických modulů značky SolarWorld. Tato instalace je unikátní jak instalovaným výkonem, který ji staví na špičku mezi fotovoltaickými elektrárnami využívajícími ­technologii krystalického křemíku, tak i využitím modulů SolarWorld, které jsou podle testů nejvýnosnějšími ­moduly na trhu.

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření – během celého roku 2008 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Vítězem testu se stal modul Solarworld – SW 210 Poly. Roční výnos tohoto modulu (na 1 instalovanou kW) dosáhl 1 063,01 kWh. Od letošního roku jsou moduly Solarworld dostupné v České republice i od místního dodavatele – společnosti Soleg, která nedávno vstoupila na český trh.

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika je technologie zaměřená na přímou přeměnu sluneční energie na elektrickou. Základním principem je tzv. fotoelektrický (fotovoltaický) jev. Praktické využívání fotovoltaických systémů začalo v rámci vesmírných programů v takových aplikacích, jako je napájení vesmírných satelitů elektrickou energií, kde jsou téměř výlučným energetickým zdrojem. Na odlehlých místech se prosazují sluneční články už od 70. let minulého století a v komerčních spotřebitelských produktech, jako jsou kalkulačky, rádia nebo hodinky, od 80. let. V 90. letech se o sluneční články začal vážně zajímat soukromý sektor elektrárenské společnosti a nastala éra jejich využívání v malých elektrárnách.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely

Ačkoliv Česká republika nemá pro využití sluneční energie tak dobré podmínky jako jiné, jižněji položené země, lze při použití fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny dosahovat zajímavých energetických výnosů. Jednu z cest, jak zlepšit potenciál výroby energie ze slunce, v loňském roce zkoumal projekt Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze–Suchdole pod vedením doc. Martina Libry.

Solární elektrárny a jejich rozvoj

Solární elektrárny a jejich rozvoj

Vyrábět elektřinu s pomocí solárních kolektorů ve velkém by se donedávna odvážil jen naprostý blázen. Díky dotacím z Evropské unie, vyšším výkupním cenám energie z obnovitelných zdrojů a garanci výkupních tarifů po určitou dobu se možnost stala realitou.