Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

V Hodonicích u Znojma byla 26. května tohoto roku otevřena nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,15 MWp. Celkem zde bylo použito 10 848 monokrystalických a polykrystalických modulů značky SolarWorld. Tato instalace je unikátní jak instalovaným výkonem, který ji staví na špičku mezi fotovoltaickými elektrárnami využívajícími ­technologii krystalického křemíku, tak i využitím modulů SolarWorld, které jsou podle testů nejvýnosnějšími ­moduly na trhu.

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření – během celého roku 2008 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Vítězem testu se stal modul Solarworld – SW 210 Poly. Roční výnos tohoto modulu (na 1 instalovanou kW) dosáhl 1 063,01 kWh. Od letošního roku jsou moduly Solarworld dostupné v České republice i od místního dodavatele – společnosti Soleg, která nedávno vstoupila na český trh.

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika – elektřina ze slunce

Fotovoltaika je technologie zaměřená na přímou přeměnu sluneční energie na elektrickou. Základním principem je tzv. fotoelektrický (fotovoltaický) jev. Praktické využívání fotovoltaických systémů začalo v rámci vesmírných programů v takových aplikacích, jako je napájení vesmírných satelitů elektrickou energií, kde jsou téměř výlučným energetickým zdrojem. Na odlehlých místech se prosazují sluneční články už od 70. let minulého století a v komerčních spotřebitelských produktech, jako jsou kalkulačky, rádia nebo hodinky, od 80. let. V 90. letech se o sluneční články začal vážně zajímat soukromý sektor elektrárenské společnosti a nastala éra jejich využívání v malých elektrárnách.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely

Ačkoliv Česká republika nemá pro využití sluneční energie tak dobré podmínky jako jiné, jižněji položené země, lze při použití fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny dosahovat zajímavých energetických výnosů. Jednu z cest, jak zlepšit potenciál výroby energie ze slunce, v loňském roce zkoumal projekt Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze–Suchdole pod vedením doc. Martina Libry.

Solární elektrárny a jejich rozvoj

Solární elektrárny a jejich rozvoj

Vyrábět elektřinu s pomocí solárních kolektorů ve velkém by se donedávna odvážil jen naprostý blázen. Díky dotacím z Evropské unie, vyšším výkupním cenám energie z obnovitelných zdrojů a garanci výkupních tarifů po určitou dobu se možnost stala realitou.

Malé elektrárny na střeše

Malé elektrárny na střeše

Využívání sluneční energie vykazuje vzestupný trend – je zcela lhostejno, zda pro ohřívání užitkové vody, jako doplněk k topení nebo k výrobě elektrického proudu. Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Dopady na životní prostředí jsou při jejím získávání minimální. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách na jednotlivých částech zemského povrchu. Dobré využití se nachází nejen v oblastech s dlouhým svitem (solární kolektory), ale i v oblastech s vyšší nadmořskou výškou (fotovoltaické moduly).

Fotovoltaický systém

Fotovoltaický systém

Fotovoltaická technologie nabízí čistý a bezhlučný způsob výroby elektrické energie. Pokud jsou fotovoltaické prvky umístěny na vhodnou plochu obvodového pláště budovy, je elektřina vyráběna přímo v místě spotřeby. Tím jsou minimalizovány ztráty v přenosových soustavách. Zároveň vzrůstá energetická soběstačnost objektu, což je v dnešní době vrtkavého trhu s energiemi nespornou výhodou.