Fotovoltaický systém na Téryho chatě
Galerie(8)

Fotovoltaický systém na Téryho chatě

Partneři sekce:

Jednou z možností, jak ve vysokohorských podmínkách získávat energii potřebnou na provoz chaty, je využít sluneční energii. Jelikož poloha Téryho chaty zabezpečuje dostatek slunečního záření během celého roku, na získávání energie si zvolili právě fotovoltaický systém. Takto získaná energie nejen zjednoduší provoz zařízení, ale zároveň zkvalitní služby zákazníkům.

Při příležitosti Evropského dne národních parků 24. května 2007 uzavřely Slovenské elektrárny a Tatranský národní park spolupráci, na jejímž základě vzniklo několik projektů podporujících stabilizaci biodiverzity. Jedním z nich byl i fotovoltaický projekt pro Téryho chatu. Jde o vysokohorskou chatu s celoročním provozem, která se nachází v Malé studené dolině na místě s dostatkem slunečního záření.
Výhodou Téryho chaty je její poloha, která zabezpečuje celoroční příjem sluneční energie. Právě proto si na získávání energie zvolili fotovoltaický systém.
Dvě fáze projektu

Původně se energie na chatě vyráběla pomocí dieselového generátoru. Na chatě se snažili využívat i energie z vodní elektrárny, tato myšlenka se však kvůli nevyhovujícím povětrnostním podmínkám a nízkému stavu vody neujala. Potom se rozhodli pro získávání energie ze slunečního záření a instalovali první fotovoltaický systém. Ten však zase nebyl dostatečně účinný a využíval se hlavně na osvětlení chaty. To na druhé straně přineslo zvýšení požární bezpečnosti, jelikož původně se chata osvětlovala pomocí petrolejových lamp. Druhý projekt fotovoltaiky už zabezpečil dostatek energie na chod zařízení a kromě toho přinesl i roční úsporu na úrovni přibližně 6 tun emisí oxidu uhličitého. Souběžně s instalací proběhla i komplexní rekonstrukce elektroinstalace chaty. Původní fotovoltaický systém se později přenesl na Zbojnickou chatu, která je z hlediska využívání sluneční energie také vhodně umístěna. V současnosti tam zabezpečuje zásobování elektrickou energií s výkonem 1,2 kW.

V přední části chaty je umístěno osm panelů tak, aby nenarušovaly celkový vzhled chaty.

Výhodou Téryho chaty je její poloha, která zabezpečuje celoroční příjem sluneční energie. Dokonce i v zimních měsících lze hovořit o čtyřech až pěti hodinách za den. A jelikož se energie hromadí do akumulátorových baterií, toto množství na provoz postačuje. Navíc se tvoří i rezerva, která vykryje ty dny v roce, kdy není dostatečné množství sluneční energie. Jako náhradní zdroj energie, který se může využít v případě dlouhodobě nepříznivého počasí, slouží původní zdroj – dieselový agregát. Chata je umístěna ve výšce 2 015 m n. m., proto se tam materiál potřebný na instalaci fotovoltaického systému musel dopravit pomocí helikoptéry. Na chatu se umístilo 30 panelů, které pokrývají plochu 60 m2. Panely jsou ukotveny na kovových konstrukcích připevněných o stěny budov, čímž se zabezpečila odolnost proti silným nárazovým větrům. Panely se přitom umístily tak, aby nenarušovaly celkový vzhled chaty – většina se nachází v zadní části budovy. Na přední straně se nachází jen osm panelů. V rámci projektu fotovoltaiky byl nainstalován i světelný maják, který pracuje na principu výkonné LED diody. Bude se využívat při snížené viditelnosti a v noci s cílem zjednodušit orientaci turistů v horském prostředí.
Většina ze 30 panelů je umístěna v zadní části chaty.
Reálné využití energie

Celkový výkon panelů je 9,2 kW. Sluneční energie tak dnes pokrývá kompletní energetickou spotřebu chaty a využívá se i na čerpání vody z plesa do chaty. Původní čerpadlo v plese mělo napájecí napětí 380 V, proto se vyměnilo za čerpadlo na 220 V. Energie se využívá na osvětlení, chod mrazničky a chladničky, kávovar, televizor, dobíjení baterií a telefonů či na čerpání a ohřev vody.
Téryho chata se nachází v Malé studené dolině a v provozu je celoročně.
Co ukazují dosavadní zkušenosti?

Fotovoltaický systém se na Téryho chatě využívá nepřetržitě od zavedení do provozu. Zatím byl zaznamenán jen jeden výpadek, který způsobil úder blesku. Ten způsobil poškození jednoho regulátoru. Na překlenutí doby opravy systému se tehdy využil náhradní zdroj energie – dieselový agregát. Několikaleté zkušenosti potvrdily, že na Téryho chatě je využívání sluneční energie optimálním řešením, které zjednodušilo provoz zařízení a zkvalitnilo služby zákazníkům. Samozřejmě, hlavně v zimním období se projevuje i náročnost provozu takovéhoto systému ve vysokohorských podmínkách, protože je nutné odstraňovat sníh před panely. Instalace přinesla kromě jiných přínosů i úsporu emisí oxidu uhličitého. V budoucnosti by se proto mohly fotovoltaické systémy využívat ve vysokohorském prostředí určitě častěji. Možná právě projekt na Téryho chatě bude inspirací i pro další podobné chaty.

V rámci projektu fotovoltaiky byl nainstalován i světelný maják, který pracuje na principu výkonné LED diody. Využívat se bude při snížené viditelnosti a v noci.

Téryho chata

Lokalita: Vysoké Tatry, Malá studená dolina
Rok výstavby: 1899
Architekt: Gedeon Majunke
Nadmořská výška: 2 015 m n. m.
Provoz: celoroční
Vlastníci chaty: Klub slovenských turistů, ­Slovenský horolezecký spolek JAMES
Nájemce chaty: Ing. Miro Jílek

TEXT: Ing. Elena Bobeková
FOTO: archiv autorky

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.