Unikátní česká technologie v ostrém provozu
Galerie(4)

Unikátní česká technologie v ostrém provozu

Partneři sekce:

První tři měsíce ostrého provozu má za sebou elektrárna v Kozomíně u Kralup nad Vltavou, která vznikla v brownfieldu bývalého vepřína. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností. Ekologická bezemisní technologie, která zplynováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo, je v ČR unikátní. Byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců z Vysoké školy chemicko-technologické a Akademie věd.

Inovativní systém zplynování štěpky má oproti klasickému spalování daleko vyšší účinnost, a hlavně probíhá bez kouře, prachu a sazí. Proto je o tuto výjimečnou technologii, šetrnou k životnímu prostředí, velký zájem i v zahraničí. „Již jsme tu měli na exkurzi delegace z Číny, Turecka, Kanady, Itálie, Švýcarska i dalších zemí,“ potvrzuje Přemysl Kotouček, předseda představenstva společnosti BOR Biotechnology, která elektrárnu provozuje. „Při výrobě elektrické energie dosahujeme úctyhodné účinnosti až 36 % oproti běžným zdrojům elektrické energie této velikosti, které se pohybují kolem 22 %.“ Vyrobená elektrická energie je v současné době dodávána do elektrické sítě.

Zelená energie s vůní dřeva
Vzhledem k tomu, že elektrárna stojí v těsné blízkosti obce, klade její provoz velmi vysoké nároky na odhlučnění a snížení pachových vjemů. Ne každému totiž může tzv. „zelená energie s vůní dřeva“ vonět. I proto probíhají pravidelné kontroly a revizní měření. „Stanovené limity nejenže nepřekračujeme, ale navíc se snažíme tyto projevy eliminovat vysoko nad rámec legislativních povinností,“ říká Oliver Garaj, místopředseda představenstva společnosti BOR Biotechnology.

K tomu mimo jiné sloužila technologická přestávka před zahájením ostrého provozu, během níž došlo ke koncepčním úpravám a posílení protihlukových opatření. „Zároveň jsme požádali obyvatele Kozomína, a oni nám v tom sami velmi ochotně pomáhají, aby nás informovali o každé sebemenší pachové či hlukové zátěži, ať už jsme jejím zdrojem my, nebo někdo jiný. Naši technici si s tím umí poradit i lokálně,“ doplňuje Garaj.

Štěpka

Využití odpadního tepla aneb Proč dovážet toaletní papír?
Na výrobu elektrické energie z biomasy lze velmi efektivně a ekologicky navázat výrobou tzv. tissue papíru, což je polotovar pro zhotovení toaletního papíru, papírových kapesníků, utěrek a ubrousků. Češi jich spotřebují více než 100 000 tun ročně, přičemž pouze necelých 10 % se vyrábí přímo v České republice. Více než 90 % tissue papíru tak musíme dovážet ze zahraničí. „Česká republika vyváží tříděný odpadní papír, z něhož v zahraničí vyrobí role tissue papíru, které pak zase nakupujeme a vozíme zpátky. To je jak neekonomické, tak neekologické,“ popisuje situaci Přemysl Kotouček.

Elektrárna v Kozomíně vznikla v brownfieldu bývalého vepřína

Proto je záměrem společnosti BOR Biotechnology postavit v nedaleké průmyslové zóně výrobnu tissue. Ta by teplo generované elektrárnou beze zbytku využívala. Celý proces zplynování štěpky by se tak díky moderní technologii ekologicky uzavřel. „Při plném provozu by tato jediná výrobna dokázala pokrýt asi čtvrtinu spotřeby v ČR,“ uzavírá Kotouček.

Více informací: www.borbiotechnology.cz