Termokamera pro použití ve stavebnictví
Galerie(5)

Termokamera pro použití ve stavebnictví

Partneři sekce:

Tepelné mosty vznikají v plášti budovy z různých příčin. Projevují se na plášti domu tím, že jsou teploty na povrchu zdi při pozorování z venkovního prostředí vyšší a z interiéru budovy jsou odpovídající místa chladnější.

Na těchto chladnějších místech může docházet ke kondenzaci vody, která vytvoří ideální podmínky pro vznik plísní. K růstu plísní může docházet i dříve, než dojde ke vzniku kondenzace. Plísně mohou získávat dostatečné množství vláhy i ze samotného vzduchu, který má vysokou relativní vlhkost.

Použití termokamer ve stavebnictví

Termokamery spolehlivě zaznamenají místa s rozdílnou povrchovou teplotou. Díky tomu je možné zaznamenat místa, kde z budovy uniká teplo. Odhalí se tak tepelné mosty, špatně provedené zateplení nebo nevhodně nainstalovaná okna. Při měření termokamerou ve stavebnictví je velice důležité, aby byl zajištěn dostatečný teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Doporučovaný teplotní rozdíl je alespoň 15 °C, který by měl být dodržen alespoň 24 hodin před vlastním měřením. Pro měření z venkovního prostředí je velice vhodné počasí s nízkou oblačností bez srážek. Měření je nejlepší provádět brzy ráno před východem slunce.

Reálný snímek domu a termogram

Barevné palety

Díky výjimečné teplotní citlivosti se Termokamera testo 885 hodí všude tam, kde je nutné zobrazovat i velmi malé teplotní změny, jako je to například při detekci tepelných mostů.Termokamera testo 885 pro stavební aplikace nabízí funkci, která vypočítává relativní vlhkost povrchu a zobrazuje ji v přehledné barevné paletě.
Relativní vlhkosti povrchu pod 65 % jsou zvýrazněny zeleně – nehrozí vznik plísní.
Relativní vlhkosti povrchu nad 65 % a pod 80 % jsou zvýrazněny žlutě postupně přecházející do červené – potenciálně hrozí vznik plísní.
Relativní vlhkosti povrchu nad 80 % jsou zvýrazněny červeně – vznik plísní je velmi pravděpodobný.

Reálný snímek domu a termogram

Vysoká teplotní citlivost a kvalita obrazu

Vynikající teplotní citlivost (NETD), která je nižší než 30mK, umožňuje zaznamenání i těch nejmenších teplotních rozdílů. Termokamera nabízí zaznamenání termogramů ve vysokém rozlišení díky patentově chráněné technologii SuperResolution. S touto funkcí jsou zaznamenány dodatečné naměřené hodnoty, které uživateli termokamery zajišťují vyšší vypovídací hodnotu daného termogramu. Geometrické rozlišení termokamery se s tou­to funkcí zlepší o faktor 1,6 – a je tak naměřeno 4krát více hodnot. Pro termokameru testo 885 pro stavebnictví to znamená, že rozlišení zaznamenaných snímků je v kvalitě 640 x 480 pixelů. Tyto snímky s vysokým rozlišením jsou k dispozici ve vyhodnocovacím softwaru. Termografické měření tak může být posunuto do vyšší úrovně detailů, čímž zvyšuje jistotu při určování problematických míst na budovách.

Pro profesionální stavební termografii

Termokamera testo 885 pro stavebnictví umožňuje snadnější a bezpečnější detekci problematických míst ve stavební termografii. Termogramy mohou být spolehlivě analyzovány na 4,3palcovém displeji – kritické teploty, horký a studený bod jsou na něm přímo zobrazeny. Tato termokamera obsahuje speciální funkci rádiového měření vlhkosti a teploty, která umožňuje spolehlivé zobrazení míst s rizikem vzniku plísní. Hlasové komentáře k danému místu měření mohou být nahrány prostřednictvím Bluetooth Handsfree (součást dodávky). S vestavěným laserovým ukazovátkem je zajištěna jistota správné orientace při měření. Snadné analyzování a tvorba termografických zpráv může být provedena snadno prostřednictvím profesionálního počítačového softwaru. Díky automatickému záznamu reálného snímku je orientace ve zprávě velice jednoduchá. Automatický záznam reálného snímku umožňuje snadné rozpoznání měřeného místa a tím spolehlivě zadokumentuje problematická místa. Ovládání termokamery a vyhodnocovacího softwaru je velice snadné a nabízí mnoho možností: od ovládání jednou rukou, použití programovatelných tlačítek rychlé volby, přes možnost použití výměnných objektivů, až po překrývání reálných snímků a termogramů (funkce TwinPix).

Ukázka přínosu funkce SuperResolution pro termokamery s detektorem 320 x 240 pixelů. Snímek pořízený s funkcí SuperResolution může být ve vyhodnocovacím softwaru uložen bez dodatečných informací, které byly naměřeny díky funkci SuperResolution. Vzniknou tak dva snímky, které lze snadno porovnat. Vpravo jsou zvětšené výřezy takto vzniklých snímků. Pro lepší porovnání je vypnuto jejich vyhlazení.

Funkce SuperResolution

V termografii platí, že čím je vyšší rozlišení termokamery, tím jsou pořízené snímky přesnější. V případě měření malých oblastí s rozdílnou teplotou (jako například praskliny, nebo nekvalitně provedené zateplení) je velice důležité, aby měla termokamera dostatečné rozlišení. V případě nízkého rozlišení termokamery není možné takovéto vady odhalit. Funkce SuperResolution tak přináší možnost pořízení termogramů s vyšším rozlišením bez nutnosti investice do mnohem dražší termokamery.

Termokamera testo 885

Parametry termokamery testo 885 pro stavebnictví

Termokamera je vybavena fyzickým detektorem 320 x 240 pixelů. Teplotní citlivost je nižší než 30 mK. Standardní objektiv 30°. ­Součástí příslušenství je také teleobjektiv 12°, který umožňuje měření i vzdálených objektů jako jsou vyšší patra nebo střechy. Termokamera nabízí panoramatický snímek velkých objektů, kde je možné pořídit snímek s velikostí až 3 x 3 standardních snímků. Součástí termokamery je také rádiová vlhkostně teplotní sonda, která měří vlastnosti vzduchu v místnosti a tím umožňuje termokameře vypočítat povrchovou relativní vlhkost. Povrchová vlhkost je nejdůležitějším parametrem pro růst plísní. Termokamera testo 885 je vybavena výklopným displejem a otočnou rukojetí. Díky tomu je možné pohodlné měření v nejrůznějších polohách.

Ing. Jaroslav Kmoch
Autor je produktový manažer termografie, Testo, s.r.o.

Foto: Testo
Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Ing. Jaroslav Kmoch
Autor je produktový manažer termografie, Testo, s.r.o.