Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Schneider Electric: Life is On!

Schneider Electric: Life is On!

V rozhovoru s Jaroslavem Dolanským z úseku Eco Business, divize Global Engineering společnosti Schneider Electric zjišťujeme, jak to vypadá s hospodařením s energií v dlouhodobém horizontu, jaké jsou trendy v inteligentním řízení budov, jak souvisí s vnitřním prostředím a jak je ovlivní nástup tzv. nulových domů.

Jaroslav Dolanský z úseku Eco Business, z divize Global Engineering společnosti Schneider Electric

Jaroslav Dolanský z úseku Eco Business, z divize Global Engineering společnosti Schneider Electric

Jaký je profil společnosti Schneider Electric?

Schneider Electric je jedna z nejvýznamnějších společností v oblasti technologií s více než 170 000 zaměstnanci po celém světě. Naším mottem je „Life is On“ a říkáme, že energie by měla být vždy dostupná, spolehlivá, bezpečná a efektivní, aby uživatelé měli možnost z ní získat maximum. Když to hodně zjednoduším, tak jsou naše aktivity vždy nějak spjaty s elektrickou energií. Tu potřebujeme vyrobit, rozvést, změřit a uřídit tak, aby na straně zákazníka odvedla požadovanou práci při optimálních cenových nákladech.

Já konkrétně pracuji pro divizi Global Engineering, naše pobočka sídlí v Napajedlích u Zlína. Vyvíjíme zde vše od detektorů pohybu přes akční členy, až po systémové komponenty. Na základě dobrých výsledků nám byla nedávno svěřena i odpovědnost za vývoj IT služeb. Se svým oddělením se v rámci divize soustředím na poskytování řešení pro automatizaci od malých rodinných domků po velké komerční budovy. Máme štěstí, že vývoj systémových produktů i návazných řešení sídlí pod jednou střechou. Takže co si s kolegy v naší budově upečeme, to pak prodáváme do celého světa.

Jak vidíte hospodaření s energií (v budovách) v dlouhodobém horizontu? Kde jsou největší výzvy a možnosti z hlediska úspor?

Nároky na hospodaření s energií narůstají úměrně s migrací lidí do měst. Ve městech v současné době žije a pracuje přes 50 % obyvatel naší planety. Těmto lidem musíme poskytnout určitý životní a pracovní komfort při optimálních nákladech. Jak investičních, tak i provozních. To je na naší straně podmíněno spolehlivostí a konektivitou všech zařízení v systému. Na dobře vybudovaný systém se dají v průběhu užívání budovy snadno aplikovat softwarové služby, které budou řešit aktuální problémy uživatelů nebo provozovatelů. Tato řešení najdete pod klíčovými slovy „spaceLYnk application solutions“ na stránkách www.schneider-electric.com.

Naším cílem je nabídnout tzv. chytrou budovu s adaptabilním řízením osvětlení a vytápění/ chlazení. Pokud budu třeba na jaře přijíždět na kole promrzlý do práce a budu si vždy na hodinu muset zvyšovat žádanou teplotu v kanceláři, není důvod, proč by to systém neměl po několika dnech dělat sám. Velké budovy budou vždy poskytovat nejlepší poměr energetické efektivity a ceny ve srovnání s individuální bytovou zástavbou na velké ploše. Jde jen o to, dorovnat i komfort jejich vnitřního prostředí. A to je největší výzvou všech řídicích systémů. Náklady na provoz budovy lze snižovat využíváním výhodných sazeb nebo příspěvky z vlastních větrných či solárních elektráren. První pokusy s vlastními větrnými generátory byly řešeny na střeše mrakodrapu Strata v Londýně. Nejdřív se vrtule vypínaly na přání nájemníků z důvodu obtěžujícího hluku v noci, později se přestaly točit úplně.

Více si slibuji od průhledných solárních panelů, pokrývajících celou plochu mrakodrapu a podílejících se na napájení chlazení nebo topení budovy. Poskytování tepelné pohody bývá u celoprosklených budov vždy největším problémem. Zajímavým řešením jsou i okna vyplněná tepelně akumulační látkou na bázi parafinu. Přes noc se do nich pomalu akumuluje chlad, přes den zase teplo a svou tepelnou setrvačností přispívají k tepelné pohodě a nízkým nákladům na provoz budovy. Největší výzvou posledních let je omezování atomových elektráren a elektráren spalujících fosilní paliva. Tyto jsou nahrazovány např. fotovoltaickými elektrárnami, které ovšem nedodávají výkon do sítě rovnoměrně v čase. V důsledku toho se proto musí stavět inteligentní sítě, tzv. smart grids, aby celá energetická síť příliš nekolísala. Jedno zajímavé řešení nyní dodáváme na ostrov Borkum (www.netfficient-project.eu). Systém zde ve 40 domech nabíjí ze solárních článků Li-iontové baterie a super kondenzátory, dle potřeb potom energii spotřebovává lokálně v době energetických špiček, při přebytku ji zase prodává do veřejné distribuční sítě. Řízení na ostrově realizujeme až na úroveň jednotlivých místností pomocí otevřeného systému KNX.

Jaké řešení na zvýšení energetické efektivnosti obecně/systémově přinášíte? Zejména tedy v sektoru budov.

Jeden čínský válečník řekl:“Ten, kdo zná druhé a zná sebe, nikdy neutrpí porážku ani ve stovce bitev.“ Naším nepřítelem jsou zbytečné energetické ztráty. Abychom je mohli snížit, musíme tok energie v první řadě poznat. Nejdříve se proto postaráme o to, aby měl zákazník úplný přehled o tom, za co platí. Naměřené hodnoty spotřeby si může pro pozdější srovnání ukládat na své nebo na naše servery. Když máme naměřené hodnoty k dispozici, přistupujeme k optimalizaci řízení. Pokud investor např. změní charakter užívání budovy, vzdáleně mu změníme řídicí algoritmy v systému tak, aby sloužily novému účelu. Síla těchto služeb tkví ve flexibilitě a rychlosti řešení na míru. Bez nutnosti posílat na místo drahé specialisty.

Jaká je nabídka a struktura vašich produktů? Jak nejlépe se v ní mohou vaši zákazníci orientovat?

Čím více produktů nabízíme, tím je samozřejmě těžší se v nich vyznat. Každý výrobek představujeme jak našim zastoupením v jednotlivých zemích, tak i zákaznické podpoře. Naše firma se v každé zemi opírá o síť zkušených partnerů, které školíme a kterým pomáháme v řešení jejich projektů. Můžeme se tak podílet na mnohem více projektech, než kdybychom je realizovali pouze vlastními silami. Vzhledem k počtu produktů máme nabídku zjednodušenou na řešení. Řešením je skupina výrobků, která jako celek vyřeší vaše požadavky. Řešení je dáno typem objektu. Pokud tedy potřebujete ve svém projektu automatizace nemocnice navrhnout např. osvětlení, můžete si vybrat ze seznamu řešení a navázaných produktů s doporučeným nastavením a referencí na podobný projekt třeba na druhém konci světa. Nepůjdete s námi do žádného rizika.

Jaké benefity přinese inteligentní řízení v rezidenčních a komerčních prostorách? Co si vlastně máme pod pojmem inteligentní řízení v této souvislosti představit? Ukazuje se, že i když se tento pojem hodně používá, představy o jeho naplnění jsou velmi různé.

Souhlasím, že se z tohoto termínu stal tzv. „buzzword“. Obecně by mělo inteligentní řízení přinášet více komfortu a méně starostí oproti klasickým systémům. Důležité pro mě je, aby systém fungoval jako lidské srdce. Musí pracovat bezchybně za všech okolností, nechceme o něm ale nic vědět. V rezidenčních budovách přináší inteligentní řízení uživatelům především komfort, v komerčních budovách úsporu energií. Systém si musí sám analyzovat naše chování a přizpůsobit se. Musí nám sloužit, ne velet. Architektura standardního projektu se skládá ze tří úrovní. Na nejnižší úrovni jsou sběrnicová koncová zařízení jako spínané zásuvky, termostaty, spínače. Každá sběrnice má své vlastní pole působnosti. Světla jsou řízena na DALI sběrnici, měřiče energií na Modbusu.

Žaluzie, detektory pohybu, akční členy, vytápění na úrovni místností jsou řízeny KNX sběrnicí. Všechny tyto systémy spojujeme v systémovém kontroléru spaceLYnk. V této jednotce běží i webový server s vizualizací. Svůj dům si potom mohu dotykově ovládat z jakéhokoliv tabletu nebo telefonu. Na přání samozřejmě dodáváme i do zdi vestavěný dotykový panel. Důležitá je i propojitelnost s dveřním interkomem. Nikdo asi nechce mít doma jednu obrazovku na ovládání světel a druhou o kus dál na komunikaci s návštěvníky u vstupu do objektu. Pokud se jedná o větší budovu nebo např. celou síť hotelů, posíláme data ze spaceLYnku do vyššího systému StruxureWare Building Operation přes BACnet. Tento vyšší systém potom sdružuje všechny subsystémy včetně požárního, zabezpečovacího a HVAC.

Kam směřuje současný moderní trend vývoje v kancelářích?

Klasický „Open space“, který byl objeven ve třicátých letech minulého století, se nadále vyvíjí. Zaměstnavatelé využívají jeho největší výhody, tj. jednoduchého komunikačního toku mezi zaměstnanci, a snaží se potlačovat nevýhody většinou plynoucí ze zvýšené hlučnosti. Zaměstnanci mohou obsazovat místa v prostoru specifická pro jejich aktuálně potřebný druh činnosti nebo podle zařazení do projektu. Pokud si chcete ve vlaku odpočinout, také si nesednete do vagónu vyčleněného pro matky s dětmi.

Jak na tento trend odpovídáte v podobě konkrétních řešení pro komerční prostory?

Naším úkolem v kancelářských prostorách je poskytnout jejich obyvatelům akustický, tepelný a světelný komfort. Správci budovy optimální náklady a systémovému integrátorovi kvalitní produkty s rychlým a jednoduchým uvedením do provozu. K akustickému komfortu přispíváme už výběrem zařízení pro větrání, chlazení a vytápění. Jsou to chladicí trámy nebo analogově řízené fancoily bez hlučných přechodů mezi stupni větrání. Světelný komfort zabezpečujeme plynulým automatizovaným řízením osvětlení na konstantní úroveň při zachování jeho rovnoměrného rozložení. Jsme už dokonce schopni přizpůsobit teplotu umělého osvětlení přirozenému světlu, takže při práci nepoznáte, jestli sedíte u okna, nebo na straně chodby. Toto řízení je zároveň spřaženo se žaluziemi. Pokud zákazník vyžaduje naprosté ticho, spolupracujeme s výrobcem elektronicky stmívaných oken.

S narůstající cenou kancelářských prostor ve velkých městech se vyplatí systémy detekující pohyb osob po budově a obsazenost kanceláří během dne. V Grenoblu jsme optimalizací využití zasedacích místností ušetřili investorovi peníze na stavbu nové budovy. Projekt samotný často diskutujeme s architekty a dostáváme od nich jasný požadavek na estetickou čistotu prostoru. Spínače na zdech nebo stropní čidla pohybu bývají často prvním předmětem diskuzí. Jsme schopni řídit konstantní úroveň osvětlení jen na základě údajů ze střešní meteostanice nebo webové předpovědi. Spínače na stěnách nahrazujeme aplikacemi na monitorech nebo mobilech pracovníků. Každý pracovník si tak může sám navolit žádanou hladinu osvětlení. Nová řada KNX spínačů nenápadně splývá se stěnou. Teprve po vašem přiblížení se na nich rozsvítí ovládací symboly. Navíc mají zabudovanou funkci rozpoznání gest, jako třeba nové BMW řady 7. Světlo v místnosti si můžete rozsvítit pouhým mávnutím ruky, což je velmi ceněno například ve výše zmiňované nemocnici.

Co když se vyskytne problém, že se v budově nemohou instalovat nová kabelová vedení?

V tomto případě Vám doporučíme naše bezdrátová řešení. Pokud potřebujete vyřešit ovládání z míst bez jakéhokoli přívodu elektrické energie, použijete náš kontrolér spaceLYnk s EnOcean technologií, kde se většina prvků obejde zcela bez napájení. Pokud chcete bezdrátově řídit celou budovu, doporučíme Vám naši řídicí jednotku MPM pracující na sběrnici ZigBee v rámci řešení SmartStruxure Lite. Tento systém se Vám postará o řízení HVAC, osvětlení a měření spotřeby energií. A opět nabízí možnost připojení přes BACnet do vyšších vrstev BAS.

Tématem tohoto čísla časopisu je kvalita vnitřního prostředí, která jistě souvisí i s optimálním řízením budov. Máte s tím nějaké zkušenosti?

S mým týmem se věnujeme spíše řízení jednotlivých místností, než celých budov. Na kvalitu vnitřního prostředí a tím pádem i na pracovní výkony má kupodivu větší vliv světelný než tepelný diskomfort. Řízením teploty světla se dají ovlivňovat emoce lidí na pracovišti, zvyšovat jejich efektivita, bezpečnost, koncentrace nebo dobrá nálada. Studenou barvou světla mohu zabránit přirozené únavě v čase oběda, teplou barvou zase naznačím konec pracovní doby. S vysokými školami spolupracujeme na knihovně doporučených světelných profilů pro různé druhy pracovišť.

Od návrhu efektivního řešení po jeho realizaci může být dlouhá cesta – kdo vaše řešení do budovy nainstaluje? A kdo pak garantujete kvalitu vašich řešení?

Naše divize je postavena na tzv. Partner Businessu. V každé zemi jsme vyškolili síť partnerů, kteří realizují naše projekty. Partnery nazýváme „EcoExperty“. Tento titul si zaslouží až po splnění přísných měřítek na kvalitu odvedené práce. Na oplátku od nás dostanou produkty, podporu a ověřená řešení. Řešení tím pádem nevyvíjíme jen pro koncového uživatele, ale zohledňujeme i přání integrátora na rychlost uvedení systému do provozu nebo zaměnitelnost jednotlivých produktů. Do budoucna se samozřejmě snažíme rozšířit řady našich partnerů tím, že konfiguraci zařízení zjednodušujeme. Proč platit při rozšiřování systému za multiprotokolového experta, když tu samou práci bude schopen zastat místní instalatér? Nechceme naše partnery děsit množstvím sběrnic nebo programováním vlastních skriptů. Chceme jim dodat ověřené řešení s jednoduchou konfigurací, ke kterému se budou vždy rádi vracet.

Už od roku 2020 se budou povinně stavět tzv. nulové domy, co z toho vyplývá pro sektor inteligentního řízení? Jaký vzhledem na to očekáváte vývoj v nejbližších letech v Čechách a na Slovensku?

Nulový dům klade vyšší nároky na řízení toku energie ze všech dostupných místních obnovitelných zdrojů. To znamená, že se dům bez komplexního řídicího systému neobejde. Tím pádem se těším na ještě větší poptávku po našich řešeních a věřím, že v konkurenci na trhu automatizovaných domů uspějeme.

Rozhovor připravila Silvia Friedlová.
Foto: shutterstock

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK 2/2016.

Komentáře