Partneři sekce:
 • SCHELL
 • REHAU
 • GEBERIT
 • P.M.H. Invest & Trade

Sanace obchodního střediska REHAU

Sanace obchodního střediska REHAU

Využitím energeticky úsporných materiálů a systémů v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie lze dlouhodobě dosáhnout výrazných úspor. Sanace obchodního střediska REHAU v Guntramsdorfu u Vídně představuje vzorový objekt pro zákazníky a zaměstnance. Inteligentní sanace do energeticky úsporného standardu umožňuje nezávislost, trvale snižuje provozní náklady a přispívá k dlouhodobému zvyšování hodnoty nemovitosti.

V celé Evropě, jakož i v ostatních západních průmyslových zemích, je sanace budov z 60. až 70. let minulého století jednou z velkých výzev současnosti, a to nejen vzhledem k hrozící energetické krizi. Z dnešního úhlu pohledu se tyto budovy podílejí na emisích CO2 až 70 % a jejich sanace se tak stává klíčem k zvládnutí aktuálních energetických a klimatických problémů.Firma REHAU už celé roky cíleně investuje do dalšího vývoje energeticky úsporných programů. Tak vznikla řada komplexních řešení staveb, které mohou určujícím způsobem přispět k minimalizaci potřebné energie, k jejímu maximálnímu využití a snížení jejích ztrát. Zároveň přispívají k ochraně životního prostředí. Sanace do energeticky úsporného standardu umožňuje nezávislost, trvale snižuje provozní náklady a přispívá k dlouhodobému zvyšování hodnoty nemovitosti.

Centrála REHAU v Guntramsdorfu u Vídně – sanace do energeticky úsporného standardu umožňuje nezávislost, trvale snižuje provozní náklady a přispívá k dlouhodobému zvyšování hodnoty nemovitosti.

Člověk a životní prostředí na prvním místě

Na začátku stálo rozhodnutí: sanace hlavního sídla REHAU v Guntramsdorfu u Vídně je z celkového pohledu nevyhnutelná. Z této nevyhnutelnosti se stala vize, která se promítla do poslání reálné budovy. Ta po přestavbě plně využívá energii z obnovitelných zdrojů a přitom poskytuje perfektní symbiózu vysokých energetických úspor, inovace, designu a funkčnosti, orientovanou na individuální potřeby lidí, kteří v ní pracují. Většina majitelů nemovitostí se jednou bude muset rozhodnout, zda strhnout stávající budovu a následně postavit novou, nebo ji asanovat. První možnost vypadá na první pohled nákladově příznivěji a architektonicky zajímavěji, tento dojem se však často změní v opak – především když se problémem začnete zabývat intenzivněji, zvláště z legislativního hlediska.Tento závěr prokázala i modernizace sídla REHAU. Kromě nových terénních úprav a nového ztvárnění zahrady byla kom pletně zrekonstruována hlavně nejstarší budova sídla (postavená v roce 1973 a od té doby postupně rozšiřovaná).

Vnější plášť se na základě průzkumu částečně zachoval v podobě hrubé stavby. Původní vzhled však už díky nové atraktivní a funkční fasádě nic nepřipomíná. Vnitřní dispozice budovy byla na rozdíl od pláště kompletně demontována a vybourána. Velkou projekční a architektonickou výzvou bylo uvést daný stav do správného poměru s potřebami uživatelů. V konečné fázi se tak přikládal větší důraz na požadavky zaměstnanců. Důležitou roli sehrálo i spojení budovy a moderního prostředí s inspirativní pracovní atmosférou. K tomuto účelu bylo koncipováno úplně nové dispoziční rozdělení prostoru. Rozvody médií, optimalizované vzhledem ke komfortu a využití obnovitelných zdrojů energie, dnes podporují energetickou bilanci. Příjemné teploty v zimě i v létě, kontrolovaná kvalita vzduchu vzhledem k obsahu CO2 a správná akustika vytvářejí příjemné vnitřní prostředí, v němž se zaměstnanci nejen dobře cítí, ale jež pozitivně ovlivňuje i jejich pracovní výkon. Jde tak o investici, která se rychle a efektivně vrátí.

Při sanaci byl použit kompletní program systémů firmy REHAU na energeticko-ekonomické a ekologické řešení budoucího provozu, stejně se uplatnily i dlouholeté zkušenosti z oblasti stavebnictví. K zabezpečení optimální teplotní pohody slouží 1 500 m2 plošného vytápění a chlazení.

Ukázkový projekt

Přestavba budovy, která je hlavním obchodním sídlem firmy v jihovýchodní Evropě a mezinárodní AKADEMIE, trvala jen jeden rok. Celkem se proinvestovalo 2,8 milionu eur. Podle standardu pro nízkoenergetické budovy tak vznikl vzorový objekt. Při sanaci byl použit kompletní program systémů firmy REHAU pro energeticko-ekonomická a ekologická řešení budoucího provozu, stejně se uplatnily i dlouholeté zkušenosti z oblasti stavebnictví. Hlavní charakteristiky sanace týkající se exteriéru i interiéru budovy a její techniky jsou následující.

Exteriér:

 • zateplovací systém (20 cm)
 • venkovní stínění
 • okna s ochranným zasklením proti teplu (58 ks)
 • posuvně-zvedací dveře; U = 0,74 (1 ks)
 • terasový systém Relazzo (150 m2)

Interiér:

 • skříňové rolety s absorpcí hluku (200 m2)

Technika budovy:

 • zemní sondy po asi 100 m (14 ks)
 • reverzibilní tepelná čerpadla země/voda (17 kW) na vytápění a chlazení (2 ks)
 • tepelné čerpadlo země/voda (37 kW) pro přípravu teplé vody a podporu větrání (1 ks)
 • plošné vytápění/chlazení (1 500 m2)
 • zemní tepelný výměník vzduchu s antimikrobiální vrstvou (5 500 m3/h, 1 ks)
 • akustické chladicí stropy 8/18R (1 250 m2)
 • řízené větrání s odvodem CO2
 • technická místnost
 • centrální řízení včetně monitoringu

Tabuľka č. 1: Porovnání základních charakteristik budovy před sanací a po ní

Konkrétní řešení

Izolace
Energeticky úsporné okenní a fasádní systémy jsou kromě optimální tepelné izolace rozhodujícím faktorem snižování energetických ztrát obvodového pláště na minimum.

Technika budovy

U systémů REHAU pro vytápění a chlazení probíhá výměna energie velkoplošně a převážně vyzařováním. Tak vzniká v místnostech optimální vnitřní prostředí. Plošné vytápěcí/chladicí systémy umožňují v porovnání s klasickým řešením i nízké vstupní teploty při vytápění a vysoké při chlazení. V kombinaci s tepelnými čerpadly a využitím obnovitelné energie ze solárních a geotermálních vrtů nabízejí systémy REHAU energeticky smysluplný a komfortní komplexní koncept. Vzhledem k nízké spotřebě energie se trvale snižují provozní náklady a šetří se fosilními palivy.Dvě tepelná čerpadla země/voda zabezpečují vytápění a chlazení a jedno další tepelné čerpadlo přípravu teplé vody a podporu větrání. Rekuperační jednotka má předřazený antimikrobiální zemní tepelný výměník a v budově zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v místnostech a vysokou kvalitu vzduchu s regulovaným množstvím CO2. Čtrnáct vrtaných zemních „nádržových“ sond situovaných ve vnitřním prostranství mezi budovami zaručuje nezávislost díky energii, která je vždy k dispozici.

Energie potřebná na vytápění a chlazení je zabezpečována technologií se dvěma tepelnými čerpadly a 14 vrtanými sondami s hloubkou 100 metrů, třetí tepelné čerpadlo zabezpečuje přípravu teplé vody a doplňuje úpravu větrání.

Vnitřní řešení

Otevřené a moderní koncepty prostoru vyžadují (nejen) z hlediska akustiky taková řešení, aby byl vytvořen prostor pro komunikaci i koncentraci lidí. Patentovaný roletový systém RAUVOLET acoustic-line v kombinaci s akustickým chladicím stropem významně snižuje hladinu vnitřního hluku v místnosti.

Prokazatelné vyhodnocování energické efektivnosti

Sanační projekt sídla provází dlouhodobý monitoring, který vyvinula společnost ­REHAU spolu s renomovanou Technickou univerzitou Braunschweig v Německu. Kromě detailní analýzy spotřeby energie a vody se monitorují hlavně průběžný vliv pláště budovy, vytápění, chlazení a větrání, jakož i využití příslušných prostorů. Více než 500 měřicích bodů v budově a kolem ní načítá každé dvě minuty nejdůležitější parametry a každou čtvrthodinu je odevzdává po datových linkách do systému monitoringu energie v samotném místě. Prostřednictvím internetu bude možné v budoucnosti načítat tato data z celého světa. REHAU chce pomocí těchto údajů prokázat nejen svou kompetenci v oblasti stavebnictví a předvést, co dokážou jeho energeticky úsporné systémy, ale cílem je i demonstrovat, jak rychle z nich lze vyčíst efekt dosahovaných úspor nákladů v dlouhodobém časovém horizontu. Proklamovaným účelem přitom je prokazatelně vyhodnotit energetickou efektivnost. U tohoto projektu je záměrem ukázat hlavně to, kolik energie se dá ušetřit použitím obnovitelných zdrojů ze země a vzduchu a jak efektivní je přitom součinnost všech komponentů – od zdroje energie až po realizaci „měkkých témat“, jako jsou pohoda a komfort. Důležitou roli hraje i klima mimo budovu. V Guntramsdorfu se podařilo vytvořit komplexní monitorovací model, který nejen znázorňuje techniku budovy s reálnými hodnotami skutečného provozu, ale dělá ji i snáze pochopitelnou – se všemi technickými parametry spojenými s deklarovanou hospodárností. Novým aspektem tohoto způsobu energetického monitoringu je, že neslouží jen k zjištění míry vlivu sanace na spotřebu energie. Díky pravidelným anketám mezi zaměstnanci lze vyvozovat závěry o uživatelském komfortu, které se zapojují do hodnocení.

Článek vznikl ve spolupráci s firmou REHAU.
Foto a obrázky: REHAU

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.