Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Podlahový prvek pro účinný kročejový útlum

Podlahový prvek pro účinný kročejový útlum

Nový podlahový prvek byl vyvinut k zlepšení kročejového útlumu masivních stropů v obytných prostorech, například u betonových stropů. Novinka nabízí optimální systémové řešení a vyniká minimální tloušťkou skladby. Při použití s 20milimetrovým vyrovnávacím podsypem od stejného výrobce dokáže zlepšit kročejový útlum až o 31dB!

Podlahový prvek Fermacell 2 E 35 se skládá z 2 × 12,5 mm desek Fermacell a 20 mm tvrdé minerální desky (kašírované). Obě sádrovláknité desky jsou vzájemně uloženy tak, že vzniká polodrážka široká 50 mm. Prvky se dodávají ve formátu 1 500 × 500 × 45 mm a jeden podlahový prvek tak pokrývá 0,75 m2 podlahy. Podlahové prvky se pokládají s provázáním spár. Bližší informace o pokládce lze najít v aktuálním návodu na zpracování podlahových prvků výrobce.

Kročejový zvuk vzniká chůzí po podlaze nebo nárazy na stavební konstrukci, šíří se konstrukcí do sousedních místností, kde se dále šíří vzduchem. Parametrem je vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti Ln, w; čím je její hodnota nižší, tím je konstrukce lepší.

Při pokládce na masivním stropu bez dodatečné vrstvy vyrovnávacího podsypu lze při minimální tloušťce prvku (samotný podlahový prvek má pouhých 45 mm) dosáhnout zlepšení kročejového útlumu až o 27 dB. Pokládka přitom probíhá v jednom pracovním kroku a není nutná žádná speciální ochrana proti pošlapání minerální desky. Při pokládce s 20 mm vyrovnávacího podsypu stejného výrobce však lze při celkové tloušťce 65 mm snížit hladinu kročejového zvuku až o 31 dB. Realizace probíhá ve dvou pracovních krocích.

Pro ilustraci rozsahu míry tlumení novinky v sortimentu podlahových systémů Fermacell stačí uvést několik základních údajů – normální chůze je ještě zřetelně slyšet při Ln, w = 63 dB, při Ln, w = 43 dB však již nejsou zvuky chůze prakticky slyšitelné. Stačí tak pokles o 20 dB a rušivá chůze se stává neslyšitelnou.

Z praxe

Betonový strop v bytovém domě o tloušťce 160 mm a hmotnosti 400 kg/m2 dosahuje kročejovou neprůzvučnost Ln, w = 78 dB. Norma přitom požaduje Ln, w= 55 dB při korekci bočních cest 0 až 2 dB. Při použití podlahového systému Fermacell 2 E 35 s 20 mm vyrovnávacím podsypem bude Ln, w = Ln, w strop – Ln, w 2E35 + 2 dB (kalkuluje se nejhorší možná situace), tj. 78 dB – 31 dB + 2 dB. Výsledná hodnota Ln,w = 49 dB už požadavky normy samozřejmě splňuje.

Tyto suché podlahové prvky nabízí systémové řešení různorodých podlahových konstrukcí a díky suchému procesu neobsahují žádnou další škodlivou stavební vlhkost, čímž se zvyšuje rychlost montáže – nejsou potřeba žádné technologické prostoje při čekání na vyschnutí potěru.

TEXT: Peter Šovčík
Foto: Archiv Fermacell

Autor je publicista, stálý spolupracovník společnosti Fermacell.

–>–>