Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover

Plovoucí podlaha z cementotřískových desek

Plovoucí podlaha z cementotřískových desek

Použitím cementotřískových desek lze poměrně rychle a bez použití mokrých procesů vytvořit novou podlahovou konstrukci nebo zlepšit akustické a tepelněizolační parametry už existující konstrukce. Pro tento účel je vhodné použít systém plovoucí podlahy.

Výraz plovoucí podlaha označuje podlahu, která je oddělena od podlahové a stěnové konstrukce pružným materiálem. Podlaha je uložena ve vaně vytvořené z tohoto měkkého materiálu a takzvaně pluje. Vhodným materiálem jsou dřevovláknité desky, které jsou charakteristické optimálními akustickými parametry a mechanickou pevností. Dřevovláknité izolační desky se kladou na podlahovou konstrukci, přičemž podklad musí být rovný, suchý a dostatečně únosný. Kladou se bez dilatačních spár v ploše. Pokud se použijí dvě vrstvy izolačních desek, druhá vrstva se ukládá na první s předsazením minimálně 200 mm.

01 | Podklad
Podklad musí být rovný, suchý a dostatečně únosný. Je možné ho vyrovnat suchým podsypem. Vhodným materiálem je kamenivo s frakcí 1 až 4 mm, přičemž maximální tloušťka lůžka nesmí přesáhnout 40 mm.

02 | Dilatační spára
Kolem svislých konstrukcí se vytvoří dilatační spára s tloušťkou 15 mm. Do dilatační spáry se doporučuje vložit pás minerální vlny s tloušťkou 15 mm, který zabrání jejímu zanášení při následných pracích. Pásek se odřeže v potřebné výšce po dokončení finální úpravy povrchu plovoucí podlahy před kladením podlahové krytiny.

03 | První vrstva izolačních desek
První vrstva izolačních dřevovláknitých desek se ukládá bez dilatačních spár v ploše na připravený podklad.

04 | Druhá vrstva izolačních desek
Druhá vrstva izolačních dřevovláknitých desek se ukládá křížem přes první vrstvu desek s předsazením minimálně 200 mm.

05 | První vrstva podlahových desek
Cementotřískové desky se začínají ukládat proti dveřím, a to nejprve celou deskou. Kladou se na sraz s křížovou spárou. Před kladením by se měly aklimatizovat v místnosti – asi 48 hodin při vlhkosti vzduchu maximálně 70 %. Je nutné dbát na to, aby se spáry izolačních a podlahových desek nenacházely nad sebou.

06 | Druhá vrstva podlahových desek
Druhá vrstva cementotřískových desek se klade křížem přes první vrstvu s přesahem o polovinu šířky desky, to znamená o 312 mm. Soudržnost obou vrstev cementotřískových desek se zabezpečí jejich sešroubováním.

07 | Zatížení desek
Před spojením obou vrstev desek se doporučuje desky v místě spojení zatížit, nejlépe váhou pracovníka. Zabrání se tím nazvednutí horní vrstvy desek a možnému zanesení vyvrtaných pilin mezi spoje.

08 | Vložení šroubů do otvorů
Podlahové desky se musejí ihned po uložení spojit samořeznými šrouby s průměrem 4,2 mm, délkou 35 mm a se zápustnou hlavou. Šrouby se vkládají do předvrtaných otvorů. V případě dořezávání desek se musejí šrouby umísťovat 25 až 50 mm od jejich okraje. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými spojovacími prvky je 300 mm.

09 | Sešroubování podlahových desek
Na šroubování se doporučuje použít elektrický šroubovák. Jednotlivé desky se začínají šroubovat od jejich středu. Šrouby nesmějí procházet spárami spodní vrstvy.

10 | Hotová plovoucí podlaha
Sešroubovaná podlaha je ihned pochozí a lze okamžitě aplikovat nášlapnou vrstvu.

Systém plovoucí podlahy Izocet SP65:

Izolační deska
Izolační dřevovláknitá deska (hobra) – 2 vrstvy
rozměr 800 × 1 200 mm, tloušťka 19 mm, m2

Podlahová deska
Cementotřísková deska Cetris®, horní vrtaná
rozměr 625 × 1 250 mm, tloušťka 12 mm, m2
Cementotřísková deska Cetris®, spodní

rozměr 625 × 1 250 mm, tloušťka 12 mm, m2

Samořezné šrouby
Samořezné šrouby Cetris
4,2 × 35 mm s dvojitým závitem a zápustnou hlavou, 30 ks/m2

Izolační pás
Pás minerální vlny (např. ORSIL) šířka 15 mm
Lepidlo

Nářadí
metr, elektrický šroubovák, vodováha, ostrý nůž, přímočará pila

Cementotřískové desky se začínají ukládat proti dveřím, a to nejprve celou deskou. Kladou se na sraz s křížovou spárou. Kolem svislých konstrukcí (stěn a sloupů) se pomocí pružného materiá­lu vytvoří dilatační spára s tloušťkou 15 mm. V systému plovoucí podlahy se používají cementotřískové desky s tloušťkou 12 mm a se standardními rozměry 625 × 1 250 mm bez úpravy hran. Desky by se před kladením měly aklimatizovat v místnosti – asi 48 hodin při vlhkosti vzduchu maximálně 70 %. Aklimatizací se dosáhne rovnovážná vlhkost, čímž se účinně odstraní problém s pozdějšími tvarovými změnami.

Druhá vrstva cementotřískových desek se klade křížem přes první vrstvu s přesahem o polovinu šířky desky, to znamená o 312 mm. Soudržnost obou vrstev cementotřískových desek se zabezpečí jejich sešroubováním. Pro jednodušší montáž je horní vrstva podlahových desek s tloušťkou 12 mm předvrtaná. Předvrtané otvory mají průměr 4 mm. Rozmístění šroubů je stanoveno na základě statických zkoušek suchých podlahových konstrukcí. Průměrný počet spojovacích šroubů je 30 ks/m2.

Cementotřískové desky je potřebné ihned po položení vzájemně spojit pomocí samořezných šroubů s průměrem 4,2 mm, délkou 35 mm a se zápustnou hlavou. Šrouby se vkládají do předvrtaných otvorů. V případě dořezávání desek se musejí šrouby umísťovat 25 až 50 mm od jejich okraje. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými spojovacími prvky je 300 mm. Šrouby nesmějí procházet spárami spodní vrstvy desky. Průměrný počet spojovacích šroubů je 28 ks/m2. Ke šroubování se doporučuje použít elektrický šroubovák. Při samotném spojení desek je potřebné desky v místě spojení lokálně zatížit – nejlépe váhou pracovníka. Zabrání se tím nazvednutí horní vrstvy desek a možnému zanesení vyvrtaných pilin mezi spoje. Jednotlivé desky se začínají šroubovat od jejich středu.

Sešroubovaná podlaha je ihned pochozí a je možné okamžitě aplikovat nášlapnou vrstvu. Při montáži rozsáhlé podlahové plochy se doporučuje klást izolační a cementotřískové desky postupně po jednotlivých dilatačních polích. Sníží se tak možnost jejich poškození při pohybu pracovníků.

V zimních měsících může vlivem vysychání a postupné aklimatizace cementotřískových desek docházet k mírnému nazvedávání volných okrajů u stěn a v rozích. Tento jev lze eliminovat kotvením desek do podkladu – záklop, strop.

Přechod podlahy přes dřevěný práh
Při přechodu suché podlahové konstrukce přes dřevěný práh je nutné řešit otázku osazení zárubně dveří. Podklad je třeba vyrovnat a podložit do přesné výšky po celé délce zárubně pod spodní středovou příčkou. K upevnění dřevěného prahu se použijí delší šrouby tak, aby se zárubeň spojila s podkladovým profilem. Použijete-li dřevěný práh, doporučuje se osadit z obou stran pod cementotřískové desky podkladové lišty. Aby dřevěný práh bezpečně a kvalitně dosedl (především na nášlapnou vrstvu z keramické dlažby), je vhodné podmazat ho silikonovým tmelem.

Pokud není podklad dostatečně rovný, je třeba ho vyrovnat. Podklad lze vyrovnat dvěma způsoby:

  • mokrým způsobem – pomocí cementové malty s pískem nebo samonivelační stěrkou,
  • suchým podsypem – pomocí suché vyrovnávací směsi na bázi drceného pórobetonu nebo perlitu; minimální výška podsypu je 10 mm a maximální 40 mm.

TEXT + FOTO: cidem hranice, a. s., divize cetris

RubrikyPodlahaŠtítky