Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

Kaučuková podlaha – příprava podkladové vrstvy

Kaučukové podlahy musejí být před ukládáním rozložené jeden den v místnosti, aby se přizpůsobily jejím teplotním poměrům. Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C a vlhkost vzduchu nejvýše 65 %

Základní nátěr
Univerzální základní nátěr Thomsit R 766
plastový kanystr, 5 kg

Samonivelační vyrovnávací materiál
Samonivelační vyrovnávací podlahová hmota Thomisit DX
papírový pytel, 25 kg

Lepicí krycí papírová páska
balení, délka 50 m, šířka 50 mm

Lepidlo
Chemopren na podlahy Thomsit CH 50
plechová nádoba, 1 l

Soklová lišta se zaoblenou hranou – fabion

Nářadí
brusný stroj
průmyslový vysavač
ruční elektrické míchadlo
vědro
textilní váleček na teleskopické tyči
štětec
plošná ozubená špachtle
odvzdušňovací válec na teleskopické tyči
půlměsícový nůž
ocelové pravítko

Nářadí z půjčovny
brusný stroj
průmyslový vysavač

Doporučené materiály:

  • disperzní základní nátěr pro nenasákavé a nasákavé podklady
  • samonivelační univerzální vyrovnávací materiál na podlahy a na vyrovnávání potěrů, tloušťka vrstvy v jedné pracovní operaci v suchém interiéru od 0,5 do 10 mm
  • chemoprenové kontaktní rozpouštědlové lepidlo na podlahy s vysokou pevností

01 | Broušení
Podkladová vrstva musí být rovná, bez trhlin, zbavená zbytků lepidla – proto je třeba betonovou mazaninu přebrousit brusným strojem.

02 | Vysávání
Vzniklý brusný prach je nutné důkladně vysát průmyslovým vysavačem, aby nesnižoval přilnavost dalších vrstev k podkladu.

03 | Penetrační nátěr
Pro zpevnění podkladové vrstvy se doporučuje použít základní penetrační nátěr (adhezní můstek), který se zředí vodou v předepsaném poměru (nasákavé podklady 1 : 4 plus nanést druhý nátěr, beton 1 : 1).

04 | Přechod
Na místě kontaktu podlahy se svislou stěnou se penetrační nátěr nanese pomocí štětce.

05 | Aplikace
Na plochu se penetrační nátěr nejrychleji aplikuje širokým textilním válečkem na teleskopické tyči. Nátěr se musí všude rovnoměrně rozetřít, aby se dobře spojil s podkladem a nevznikala místa se zbytečně silnou vrstvou. Následuje jednodenní technologická přestávka.

06 | Míchání
K vyrovnání výškových nerovností se na penetrovaný podklad nanese samonivelační směs. Obsah jednoho pytle s hmotností 25 kg se smíchá s 6,5 l čisté vody. Po prvním míchání je třeba počkat dvě minuty a potom směs ještě jednou promíchat.

07 | Rozlévání
Hotová homogenní směs bez hrudek se po částech opatrně vylévá na připravený betonový podklad.

08 | Rozetření
Rozlitá směs se na podlaze rozetře pomocí plošné ozubené stěrky v rovnoměrné vrstvě po celé ploše. Tloušťka vrstvy nesmí být menší než 5 mm.

09 | Odvzdušnění
Aby se ze samonivelační směsi uvolnily vzduchové bubliny, povrch se převálcuje plastovým odvzdušňovacím válcem (takzvaným ježkem).

10 | Přebroušení
Po ztvrdnutí a vyschnutí vrstvy se povrch opět jemně přebrousí, aby se odstranila případná vrstva vyplavených nečistot obsažených v plnivu a v cementovém mléku.

11 | Vyčištění
Přebroušený povrch nestačí jen zamést, musí se opět důkladně vysát průmyslovým vysavačem.

12 | Fabionový pás
Následně se odměří délka fabionového pásu s oblým tvarem na vytvoření přechodu (takzvaného fabionu) mezi podlahou a stěnou. Konce se upraví ořezávačem.

13 | Štětec
K lepení fabionového pásu lze použít kaučukové lepidlo. Pevný spoj vznikne, když se lepidlo nanese pomocí štětce na stěnu i podlahu…

14 | Lepidlo
… a posléze i na fabionové pásy. Lepidlo se nechá chvíli zvětrat, až potom se pásy přitlačí k podkladu.

15 | Nalepení pásu
Nalepením fabionového pásu s oblým tvarem vznikne plynulý přechod mezi podlahou a stěnou. Styk podlahy a stěny bude estetický a nebude náchylný na poškození krytiny jako u kolmého ohybu.

16 | Přitlačení k podkladu
Při lepení se musí fabionový pás pevně přitlačit k podkladu, aby se v budoucnosti neodlepil.

17 | Roh stěny
Na konci stěny je třeba soklový fabionový pás ořezat pomocí půlměsícového nože pod úhlem 45°.

18 | Kontrola
Před nalepením dalšího pásu se upraví konec a zkontroluje vzájemné spojení. Správně vyhotovený spoj dvou pásů vidíme na obrázku. Po položení krytiny už fabionové pásy nebudou viditelné.

19 | Krycí páska
Během přípravných prací před lepením krytiny se ve výšce budoucího soklu na stěnu nalepí krycí papírová páska, aby chránila stěnu před znečištěním lepidlem.

20 | Připravená stěna
Po nalepení soklové lišty a krycí pásky na stěny lze přejít k práci s podlahovou krytinou.

21 | Rozložení pásů
Na podlaze se naznačí rovnoběžné čáry, které určují směr pásů. Kaučukové pásy se ukládají k sobě s přesahem 1 až 2 cm (čím je přesah užší, tím méně odpadu vznikne).

22 | Přeložení spoje
Při rozkládání pásů kaučukové podlahy je třeba dodržovat směr podle šipek na rubu krytiny. Pomocí ocelového pravítka a půlměsícového nože se oba pásy přeřežou.

23 | Odřezky
Po odstranění odřezků budou odřezané okraje pásů položené kaučukové krytiny navzájem lícovat.

24 | Dokončení řezu
Na okrajích, kde není možné řezat podle pravítka, se dokončí řez půlměsícovým nožem. Zároveň se dokončí i řez spodního pásu.

25 | Spoj
Vznikne dokonalý a téměř neviditelný spoj, který se u kaučukových podlah nerozevře během celé životnosti krytiny. Následuje lepení podlahy.

TIP:

Každý samonivelační materiál má svou dobu zpracovatelnosti. Většinou je to 20 minut. Aby nenastávaly během realizace zbytečné prostoje a ušetřil se čas, je vhodné míchat obsah pytle najednou ve dvou vědrech.

TEXT: Ing. Jarmila Počarovská
FOTO: Dano Veselský ve spolupráci s NORA Systems

RubrikyPodlaha