Spárování dlažby z přírodního kamene
Galerie(13)

Spárování dlažby z přírodního kamene

Partneři sekce:

Významný vliv na harmonický vzhled vnějších dlážděných ploch má použití přírodního kamene. Znovuobjevení tohoto přírodního materiálu v současné moderní architektuře však přináší určitá úskalí, jako je například zarůstání spár mechem a trávou, těžko odstranitelné znečištění povrchu maltou nebo cementem při pokládce dlažby, popraskání a zničení spárovací malty pohybem vozidel po dlažbě, poškození spár mrazem a posypovou solí ad.

Navíc, v případě celoplošného spárování nepropustným materiálem se zvyšuje zatížení kladené na kanalizační systém odvádějící dešťovou vodu z celé dlážděné plochy. Jedním z vhodných způsobů spárování dlažby s přírodního kamene, kterým se zabrání výskytu daných problémů, je použití drenážní spárovací malty.

Postup spárování

Spáry je potřeba vyčistit minimálně do hloubky 30 mm. Vakuový plastový pytel s obsahem drenážní spárovací malty se vybere z plastové nádoby a rozstřihne. Obsah balení se vysype na spárovanou plochu. Hotová malta připravená k použití se zapracuje do spár pomocí koštěte a následně se do spár zatlačí. Přebytečné zbytky malty z dlažby se odstraní zametáním koštětem s jemnými štětinami v diagonálním směru vůči spárám. Povrch malty ve spárách se uhladí.

Po zapracování spárovací malty se spárovaná plocha mírně navlhčí. Voda se nesmí stříkat silným proudem přímo na spáry! Takto navlhčená malta ve spárách rychleji vytvrdne. Po vyspárování je potřeba spáry chránit přibližně 24 hodin před silným deštěm. Zbytky spárovací malty se dají z povrchu dlažebních kostek zamést ještě po 24 hodinách koštětem s jemnými štětinami. Vyspárovaná dlažba je pochozí nejdříve za 24 hodin. Normální provoz na takto vyspárované dlažbě je možné obnovit až po sedmi dnech.

01 | Očištění povrchu dlažby a spár
Po rozložení kamenné dlažby se povrchdůkladně očistí. Vyčistí se i spáry minimálnědo hloubky 30 mm.

02 | Navlhčení povrchu dlažby
Očištěný povrch dlažby se důkladně navlhčí vodou.

03 | Průběžné vlhčení
U velmi nasákavých podkladů a při rychlém schnutí se podklad vlhčí vodou průběžně i v průběhu spárování.

04 | Pytel s maltou
Vzduchotěsně zabalená drenážní spárovací malta v plastovém sáčku se vytáhne z nádoby a sáček se rozstřihne.

05 | Vysypání malty
Drenážní spárovací malta se vysype na navlhčenou dlažbu.

06 | Rozhrnutí malty
Pomocí koštěte s dlouhými, tvrdými štětinami se drenážní spárovací malta rovnoměrně rozhrne do spár.

07 | Vyplnění spár
Je třeba dbát na to, aby spáry byly zcela vyplněné spárovací maltou.

09 | Navlhčení vyspárované plochy
Plocha s vyplněnými spárami se jemně navlhčí. Voda se však nesmí stříkat přímo na spáry. Takto navlhčená malta ve spárách rychleji zatvrdne.

10 | Druhé zametání
Nadbytečná spárovací malta se opětovně opatrně zamete koštětem s jemnými štětinami. Koště se pohybuje ve směru diagonálním vůči spárám.

11 | Ochrana před zatížením
Povrch je potřeba chránit před jakýmkoli zatížením po 24 hodin. Nadbytečná drenážní spárovací malta se z povrchu dlažby mechanicky odstraní tvrdým kartáčem.

12 | Plné zatížení plochy
Vyspárovaná plocha je plně použitelná až po sedmi dnech.

08 | Nadbytečná malta
Nadbytečná drenážní spárovací malta se opatrně zamete z povrchu dlažby koštětem s jemnými štětinami.

INFO O MATERIÁLU:

» jednosložková malta na spárování dlažby – na polymerové bázi, připravená na použití, s vysokou a trvalou propustností
» spára s hloubkou min. 30 mm a šířkou min. 8 mm
» spáry pouličních a zahradních chodníků, teras a kamenné dlažby, uložené na pískovém podkladu, včetně zatížených ploch, jako je např. vjezd do garáže

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Spárovací malta
Murexin Drenážní spárovací malta PF 30
kamenná šedá, balení 25 kg, cena 2 475 Kč

Nářadí a pomůcky
koště s hrubými štětinami
koště s jemnými štětinami
tvrdý kartáč
rozprašovač vody

TIP

USKLADNĚNÍ NESPOTŘEBOVANÉ SPÁROVACÍ MALTY
Nespotřebovanou spárovací maltu je třeba přesypat ze sáčku do kbelíku a bohatě ji zalít vodou tak, aby byl veškerý materiál pod hladinou. Takto uskladněná směs vydrží až několik měsíců. Její následné zpracování je shodné s aplikací přímo z vakuově uzavřeného sáčku.

POZOR!

Zatížení podkladu
Podklad musí být dimenzován na předpokládané dopravní zatížení a musí splňovat platné technické a normové předpisy.

Sedající podklad
Malta na spárování není vhodná na spárování dlažby uložené na sedajícím podkladu.

Dilatační spáry
Dilatační spáry v podkladu je třeba začlenit do dlážděné plochy.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.