Realizace podlahového vytápění v hale mošnovského letiště
Galerie(12)

Realizace podlahového vytápění v hale mošnovského letiště

Partneři sekce:

Pokládka podlahového vytápění v hale mošnovského letiště nedaleko Ostravy byla zajímavou a netradiční realizací se specifickými požadavky. Plánovaný způsob využití stavby nastolil speciální úkol, se kterým se musela vypořádat jak montážní firma, tak i dodavatelská společnost.

Zadání pro realizaci podlahového vytápění obsahovalo speciální požadavek, aby bylo možné v hale po položení podlahového topení provádět servis letadel. Hala musela být naprojektována a zrealizována tak, aby umožnila uskutečňovat opravy dokonce dvou letadel typu Boeing 737 najednou, která budou navíc vyzvednuta pomocí speciálního zvedáku – heveru. Takovéto bodové zatížení podlahy, kdy je letadlo umístěno na zvedáku, kladlo ještě větší nároky na preciznost pokládky a kvalitu použitých stavebních materiálů a technických zařízení.

Návrh řešení
Na návrhu rekonstrukce opravárenského centra letadel v Mošnově se podílela divize Stavin společnosti OHL ZŠ, která realizovala také vytápění tohoto objektu. Odborníci z dodavatelské společnosti KKH Brno zde vystupovali jako poradci a účastnili se i samotné realizace pokládky podlahového vytápění.

Jako zdroj vytápění zde slouží energeticky úsporné spojení plynových kondenzačních kotlů o výkonu 1 765 kW s tepelnými čerpadly vzduch–voda o výkonu 562 kW. Ta fungují jako hlavní zdroj až do  teploty vnějšího vzduchu +5 °C. Vytápění hangáru bylo řešeno nízkoteplotním podlahovým vytápěním umístěným v předpjaté betonové desce o ploše 12 800 m2.

Do předepjatého betonu požadovaných parametrů pro zatížení letadlem se umístil systém podlahového vytápění za použití PEX trubek. Oproti standardním pokládkám podlahového vytápění musely být v rámci této realizace použity trubky o větším průměru, než je obvyklé, konkrétně trubky o průměru 25 mm.

U rodinných domů se používají trubky menších průměrů, například 15 × 1,5 mm, protože u běžných instalací se používají kratší délky topných okruhů.

Příprava realizace a pokládka
Samotnou realizaci stavby ulehčila skutečnost, že byla již vyzvednuta střecha haly, tudíž nebylo nutné chránit stavbu před povětrnostními podmínkami. Do provozu byla spuštěna také speciální vrata, díky kterým byl umožněn snadný přístup do montážního prostoru haly.

Vyhřívané podlahové konstrukce od určitých rozměrů vyžadují dilatační spáry. Během přípravy realizace bylo nutné brát do budoucna v úvahu také specifické vlastnosti betonu. Technologie předpjatého betonu vyžaduje jednak mnohem kvalitnější ocelovou výztuž (ocel do předpjatého betonu má mez pevnosti asi 16 tun na 1 cm2 průřezu, betonářská výztuž vydrží přibližně čtvrtinu) a i kvalitnější beton, například upravený vibrací, s přesnými poměry složek a jejich normovanou kvalitou (například kameniva). Předpjatý beton se používá například ke stavbě mostů a podobných konstrukcí s velkým rozpětím. Výsledkem jsou relativně lehké konstrukce, které mají proti ocelovým stavbám mnohem menší nároky na údržbu. Při dodržení technologických postupů dosahuje životnost železobetonových konstrukcí mnoha desítek let. I to byl důvod pro použití tohoto typu betonu při realizaci v hale mošnovského letiště.

Přesto se při projektování počítalo i s tím, že během 40 let se může beton do jisté míry smrštit (na takto velké ploše může dojít teoreticky k posunu až o 40 cm). Z tohoto důvodů byla ponechána dilatace konců trubek na každém konci u rozdělovačů.

Příprava podlahy před pokládkou se skládala z betonáže základní desky pro uchycení trubek a položení speciální ocelové výztuže v podlahách pro zajištění adekvátní nosnosti v případě extrémní bodové zátěže. Skladba samotné podlahy má celkovou tloušťku 1,5 m a celková délka pokládaného potrubí na ploše 12 800 m2 je 48 000 m.

Pro porovnání spotřeby materiálu bylo například ve srubové stavbě v Zálší u Chocně instalováno podlahové vytápění na celkové ploše 150 m2 a při montáži bylo spotřebováno 1 200 m polybutenových trubek.
Tlaková zkouška systému vytápění se prováděla vodou před nanesením potěru na podlahové vytápění při tlaku 0,6 MPa. Během betonování se tlak v systému udržuje obvykle na hodnotě 0,3 MPa.

Pokládka podlahového vytápění v servisní hale letiště Mošnov
Zadavatel: Letiště Ostrava, a. s.
Návrh a realizace stavby: OHL ZŠ, a. s. – divize STAVIN
Dodavatel podlahového vytápění: KKH Brno, spol. s r. o.

Montáž
Samotná montáž podlahového vytápění probíhala rychle, jednoduše a bez větších potíží. Vzhledem k velikosti plochy, na které probíhala stavba, a vzhledem k většímu než standardnímu průměru trubek pracovaly při přípravě stavby a na samotné pokládce podlahového topení tři skupiny pracovníků po čtyřech lidech. Na rozloze přibližně tří fotbalových hřišť trvaly práce celkem jeden týden. Před zahájením ukládání bylo také zapotřebí zkontrolovat, zda je dodržena potřebná konstrukční výška podlahy. Z tohoto důvodu byly k dispozici vztažné výškové body, určené přímo na stavbě. Do připraveného betonového podkladu bylo následně možné již přímo ukládat trubky a uchytit je k rozmístněné ocelové výztuži.

Naproti tomu u rodinných domků se používá uchycení trubek v systémové desce. Ta je konstruována tak, aby bylo ze všech stran zaručeno úplné zalití trubky potěrem. Fólie proti pronikání vlhkosti do tepelné izolace jsou pak opatřeny výstupky, které mají funkci úchytek pro trubky. Na horních stranách výstupků se nacházejí výčnělky proti zpětnému vytažení, které zaručují pevné a stabilní držení trubky.

Výsledek
Vytápění v hale mošnovského letiště je zabudováno v podlaze, a proto nenarušuje architektonické řešení ani design interiéru. Patří mezi velkoplošné sálavé systémy vytápění. Z vytápěné plochy – podlahy – se teplo šíří rovnoměrně do celého prostoru. Teplota vody, která proudí trubkami v podlaze, je nižší než 50 °C, což představuje vysokou provozní úsporu energie.

Tato konkrétní realizace podlahového vytápění je důkazem toho, že kvalitní systém podlahového vytápění se hodí i do extrémně namáhaných prostorů s velkou zátěží, jako je tomu v případě servisu velkých letedel typu Boeing.

TEXT: Ing. Pavel Vlach
FOTO: archivy KKH Brno a Letiště Ostrava-Mošnov

Autor pracuje jako konzultant-specialista ve společnosti KKH Brno, spol. s r. o., dodavatele systémů podlahového a stěnového vytápění a kondenzačních kotlů.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.