Partneři sekce:

Keramická dlažba kladená nasucho

Keramická dlažba kladená nasucho

Keramický systém suchého podlahového vytápění umožňuje plynulou a rychlou regulaci podlahového vytápění díky tepelné vodivosti 0,67 W/(m.K). Už po 30 minutách dosahuje podlaha povrchové teploty 23 °C. Podlaha pracuje nejefektivněji s nízkou oběhovou teplotou vytápěcího média a lehce odevzdává teplo do obytného prostoru. Tato vlastnost je zvlášť výhodná u solárních systémů a tepelných čerpadel, které jsou součástí vytápěcího systému.

Optimálními fyzikálně-mechanickými vlastnostmi výrobků z pálené hlíny jsou např. ustálená hmotnostní vlhkost od 0,5 do 1,8 % (nevytváří podmínky pro plísně a houby), vysoká mechanická pevnost, minimální tepelná roztažnost, akumulační schopnost, nehořlavost apod.  Při použití keramické plovoucí podlahy je celková výška systému teplovodního podlahového topení od 50 mm. Pro její hmotnost 38 kg/m2 je dlažbu ideální použít při rekonstrukcích, případně do dřevostaveb. Podlahu lze kombinovat i s elektrickým podlahovým vytápěním, formou vytápěcí fólie, případně vytápěcích kabelů. Montáž keramické plovoucí podlahy ve spojení s podlahovým vytápěním se realizuje v několika krocích. Začíná aplikací dilatačního obvodového pásu.

O materiálu
  • dlažba z přírodní keramiky s tloušťkou 2 cm,
  • ustálená hmotnostní vlhkost, minimální tepelná roztažnost, akumulační schopnost,
  • vysoká mechanická pevnost (adekvátní náhrada za betonové a anhydritové potěry).

Pozor
Kontrola ukládání
Při správném kladení dlažby vytéká lepidlo jen na její horní straně a po stažení jeho zbytků vzniká mezera s šířkou asi 4 mm.

Ředění lepidla
Při míchání dodržte podíl vody podle návodu. Před mícháním vědro pečlivě očistěte od zbytků starého lepidla.

V případě potřeby se podklad zarovnává suchým zásypem, kamenivem Liapor, jímž se vyrovnávají případné nerovnosti podlahy, a poté se položí tepelná izolace. Na tu se kladou systémové desky s teplovodivými roznášecími pozinkovanými plechy, do nichž se vloží trubka teplovodního vytápění. Keramická plovoucí podlaha se klade lepením na perodrážku a vazbu. Plovoucí keramická podlaha je funkční a může se po ní chodit už po přibližně 24 hodinách od položení, naplno se může zatížit už po 48 hodinách. V porovnání s běžným betonovým potěrem je tedy možné ukončit práce o 4 až 6 týdnů dříve. Navíc nízký koeficient tepelné roztažnosti umožňuje položení dlažby bez dilatačních spár, a to i na plochách větších než 100 m2.


1. Násyp
Minerální suchý násyp se nanese po osazení soklové lišty a zarovná se stahovací šablonou na požadovanou výšku.


2. Izolace
K rozložení zátěže na násypu úplně stačí desky tepelné izolace, respektive izolace krokového hluku.


3. První řada
Dlaždice se začínají klást v levém zadním rohu místnosti. K okrajovému izolačnímu pásu u stěny se kladou perem a lepí se jen na čele.


4. Lepidlo
Dlaždice se noří do lepidla, její zadní strana přitom směřuje nahoru – takto se lepidlo nedostane na lícovou stranu. Stačí krátký pohyb nahoru a dolů.


5. Rovná řada
Přímočarost uložení první řady se kontroluje rovnou latí nebo napnutou šňůrou. Po každé třetí řadě se kontrola opakuje.


6. Poloviční vazba
Každá sudá řada začíná poloviční dlaždicí. Nová řada se začíná ukládat po 4 až 5 dlaždicích předcházejících. Dlaždice se zasouvají perem do drážky.


7. Nanášení lepidla
Pero se noří týmž způsobem jako u čelní strany. Jinou variantu představuje nanášení lepidla na drážku a čelní stranu zednickou lžící.


8. Stáhnutí lepidla
Po položení 3 až 4 dlaždic druhé řady začíná třetí řada celou dlaždicí. Když je hotový 1 m2, stáhne se přebytečné lepidlo špachtlí.


9. Očištění dlaždic
Po zaschnutí lepidla se dlažba vyčistí pomocí houby v diagonálním směru k mezerám. Houba má být jen vlhká, aby nerozmáčela lepidlo ve spojích.


10. Změny v dlažbě
Při přechodu na parkety nebo při přerušeních je třeba dlažbu podložit plechovými pásy s tloušťkou minimálně 0,8 mm a s šířkou 200 mm.


11. Ošetření dlažby
Za 24 hodin se může začít s odstraňováním cementového povlaku speciálním odstraňovačem a s ošetřením dlažby přípravkem proti skvrnám.


12. Hotovo
Dlažba je pochozí po přibližně 24 hodinách plně zatížitelná po 48 hodinách.

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat
Materiál na místnost 4 × 5 m, dlaždice Estrichziegel Creapur 400 × 180 mm
lepidlo Creaton, 20 kg
izolační desky polystyren EPS 035 DEO (200 kPa) nebo Styrodur XPS 500
vyrovnávací zásyp suchý zásyp Creaton z expandované hlinité břidlice, výška 1 cm
soklové lišty 300 × 90 × 14 mm
přípravek na čištění , odstraňovač cementového povlaku Creaton, ochranný přípravek, ochrana proti flekům Estrichziegel, distanční kusy

Nářadí
míchačka a vrtačka, řezačka za mokra, odměrka s mírou na přesný podíl vody, stěrka na stahování, guma z epoxidové pryskyřice, kotouč na stírání vody (s nasazením na vědro), nádoba na míchání lepidla, velká zednická lžíce, malá zednická lžíce, pomůcka s houbou, vědro na ponořování

TEXT a FOTO: EBMCo.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.