Partneři sekce:

Hydroizolační nátěr a lepení obkladu

Hydroizolační nátěr a lepení obkladu

Před zhotovením obkladu či dlažby v koupelně je nutné na připravený podklad aplikovat hydroizolační nátěr v kombinaci s těsnicími páskami a dalšími doplňky, nebo plochu, která bude ve styku s vodou, utěsnit hydroizolační podložkou, případně jiným vhodným hydroizolačním systémem. Přitom je třeba dbát na přesné vyhotovení.

Před aplikací hydroizolačního nátěru – tekuté fólie – je třeba podklad upravit tak, aby byl suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, nezmrzlý, bez prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Nesoudržné vrstvy a tzv. výkvěty se odstraní vhodným způsobem (např. broušením). Podklad se očistí od vzniklého prachu po broušení a penetruje se vhodnou penetrací.

Hydroizolační tekutá fólie se nanáší přímo z nádoby rovnoměrně na podklad ve dvou navzájem nezávislých pracovních krocích. Druhá vrstva se aplikuje až po vyschnutí první, přibližně po dvou až třech hodinách. Výsledná vrstva musí být celistvá a její tloušťka by měla být minimálně jeden a maximálně dva milimetry. Do styků stěna–stěna, resp. stěna–podlaha, se zapracují izolační pásky a prostupy vpustí a potrubí se utěsní těsnicími manžetami. Po zaschnutí tekuté hydroizolační fólie se může začít lepit obklad nebo dlažba.

K lepení dlažby se použije flexibilní lepicí malta, která se promíchá nízkootáčkovou elektrickou míchačkou s vodou (8 l vody / 25kg pytel) v čisté nádobě. Míchá se přibližně tři minuty, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Lepicí malta se nanáší na podklad ve dvou krocích. V prvním kroku se nanese jen tenká kontaktní vrstva. Do této ještě vlhké vrstvy se v druhém kroku nanese lepicí malta, a to zubovým hladítkem pod úhlem přibližně 45–60°. Dlaždice se vtlačí do čerstvého maltového lůžka. Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty se obklad vyspáruje.

Od partnerů ASB

01 | Penetrace podkladu
Na celou plochu připraveného podkladu se pěnovým válečkem rovnoměrně nanese penetrační nátěr. Při penetrování podkladu je třeba zabránit vzniku louží.

02 | Vyrovnání nerovností
Velké nerovnosti podkladu se opraví vyrovnávací maltou. Suchá směs malty se promíchá nízkootáčkovou míchačkou s vodou (5 l vody / 25kg pytel). Míchá se přibližně čtyři minuty, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Čerstvá směs se nanese na penetrovanou plochu v potřebném množství a zahladí se.

03 | Hydroizolační nátěr
(stěna–stěna, stěna–podlaha)
Po vytvrdnutí vyrovnávací malty (přibližně za 2–4 hodiny) se celá plocha znovu penetruje. V místě spojů stěna–stěna, stěna–podlaha se přímo z nádoby pěnovým válečkem v rovnoměrné vrstvě nanese tekutá hydroizolační fólie.

04 | Rohový spoj
Do čerstvého hydroizolačního nátěru se v rohovém spoji podlaha–stěna vtlačí stěrkou (špachtlí) systémový komponent vnější nebo vnitřní roh.

05 | Izolace těsnění rohu
Na okraje těsnění rohu se nanese dostatečná vrstva tekuté hydroizolační fólie.

06 | Spoj stěna–stěna
Potom se do čerstvého hydroizolačního nátěru vtlačí pomocí špachtle izolační páska i v místě spoje dvou stěn. Spoje těsnicího pásu by se měly překrývat minimálně 50 mm. Střední vyztužená část pásky by měla zůstat nepokrytá tekutou hydroizolační fólií.

07 | Těsnění vodoinstalace
Okolí vodoinstalace se natře tekutou hydroizolační fólií a na vyčnívající vodoinstalační prvky se navleče těsnicí manžeta.

08 | Izolování těsnicí manžety
Těsnicí manžeta se důkladně přetře tekutou hydroizolační fólií.

09 | Hydroizolování plochy
Potom se tekutá hydroizolační fólie nanese na celou plochu tak, aby se důkladně překryly textilní okraje těsnicího pásu. Těsnicí pás se nepřetírá celý (střed zůstává bez nátěru). Po zaschnutí prvního nátěru se celá plocha přetře ještě jednou.

10 | Flexibilní lepidlo
Na zaschlou hydroizolaci se nanese flexibilní lepicí malta ve dvou krocích. V prvním kroku se nanese jen tenká kontaktní vrstva. Do této ještě vlhké vrstvy se v druhém kroku nanese lepicí malta, a to zubovým hladítkem pod úhlem přibližně 45–60°.

11 | Lepení obkladu
Obklad se vtlačí do čerstvého lůžka flexibilní lepicí malty.

12 | Spárování
Po dostatečném zatvrdnutí lepicí malty (přibližně 12 hodin) se obklad vyspáruje. Spárovací malta smíchaná s vodou (6 l vody / 25kg pytel) na homogenní směs bez hrudek se nanese do spár obkladu gumovou stěrkou pod úhlem 45°.

13 | První umytí obkladu
Po vyspárování obkladu a částečném zatuhnutí spárovací malty (5–15 minut) se obklad umyje houbou a čistou vodou.

14 | Konečné umytí obkladu
Po zaschnutí spárovací malty (24 hodin) se obklad důkladně umyje od cementového filmu čistou vodou a případné zbytky spárovací malty se odstraní kyselinovým čističem.

15 | Spárovací provazec
Spoje stěna–stěna i stěna–podlaha se oblepí maskovací páskou a pomocí tupého nástroje se do nich vtlačí spárovací provazec.

16 | Silikonování spár
Do spár vyplněných provazcem se pomocí aplikační pistole vtlačí silikon.

17 | Uhlazení silikonu
Přetmelené spáry se postříkají vodou smíchanou se saponátem a pomocí obloukové stěrky se uhladí a odstraní přebytečný silikon.

18 | Odstranění maskovací pásky
Ihned po zahlazení těsnicího silikonu se odstraní maskovací páska.

Informace o materiálech:

 • pastovitá, jednosložková, žlutá, bezespárová hydroizolační membrána bez obsahu rozpouštědel, vodotěsná, trvale pružná; pro použití v interiéru;
 • rychleschnoucí, pastovitá, jednosložková, modrá těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel, vodotěsná, paropropustná, vhodná ke zhotovení trvale pružné bezespárové a bezešvé hydroizolační vrstvy; pro použití v interiéru.

Co budete potřebovat

 • Penetrační nátěr
  Hloubkový základ LF 1 (nasákavé podklady)
  spotřeba: přibližně 0,15 kg/m2, láhev, 1 kg, plastový kanystr 5, 10 a 25 kg
  nebo
  Superzáklad D 4 rapid (nenasákavé podklady)
  spotřeba: přibližně 0,1–0,15 kg/m2 (v závislosti na drsnosti podkladu), plastový kbelík 1, 5 a 10 kg
 • Vyrovnávací malta
  Vyrovnávací malta AM 20
  spotřeba: přibližně 0,16 kg/m2 (na 1 mm tloušťky), papírový pytel, 25 kg
 • Tekutá hydroizolační fólie
  Tekutá fólie 1 KS
  spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (na 1 mm tloušťky), plastový kbelík, 7, 14 a 25 kg
  nebo
  Tekutá fólie 1 KS Rapid
  spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (na 1 mm tloušťky), plastový kbelík 7 a 14 kg, 25 kg
 • Těsnění rohů
  Izolační páska DB 70 – vnější roh
  Izolační páska DB 70 – vnitřní roh
 • Izolační páska
  Izolační páska DB 70
  kotouč: šířka 120 mm, 10 a 50 bm,
  kotouč: šířka 240 mm
 • Těsnicí manžeta
  Murexin těsnicí manžeta DZ 35 mm a DZ 70 mm
  průměr manžety (DZ 35): 100 mm, průměr elastické zóny (DZ 35): 35 mm, karton, 50 ks,
  průměr manžety (DZ 70): 150 mm, průměr elastické zóny (DZ 70): 70 mm, karton, 50 ks
 • Flexibilní lepicí malta
  Pružná lepicí malta šedá KGF 65
  spotřeba: přibližně 1,7 kg/m2 (velikost zubu hladítka 6 mm), přibližně 2,3 kg/m2 (velikost zubu hladítka 8 mm), přibližně 3 kg/m2 (velikost zubu hladítka 10 mm), papírový pytel, 25 kg
 • Spárovací malta
  Spárovací malta FM 60 Premium
  spotřeba: přibližně 0,2–0,9  kg/m2, papírová krabice 2, 4 a 8 kg, papírový pytel, 25 kg
 • Kyselinový čistič
  Kyselinový čistič COLO SR30
  plastová láhev, 1 l
 • Maskovací páska
  Spárovací provazec
  Spárovací provaz
  průměr: 6, 10, 15, 20, 25, 30 a 40 mm
 • Silikon do spár
  Silikonové těsnění spár SIL 60
  kartuše, 310 ml
 • Nářadí a pomůcky
  pěnový váleček
  nízkootáčková míchačka
  míchací nádoba
  zednická lžíce
  ocelové hladítko
  vyhlazovací lať
  stěrka (tzv. špachtle)
  štětec
  houba
  zubové hladítko
  gumová stěrka
  aplikační pistole
  ochranné rukavice
  oblouková stěrka

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.