asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Instalace okapového systému z pozinkovaného plechu

23.10.2014

Rozměry vhodných žlabů a svodů se určují z tabulky výrobce, přičemž je třeba znát velikost plochy, na kterou dopadají dešťové kapky. Tento údaj se zjistí vynásobením délky střechy její šířkou. Podokapní žlaby se montují se spádem minimálně 5 mm/m. Odtokové trubky se montují maximálně po každých 10 metrech délky podokapního žlabu. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu se doporučuje na hácích označit tužkou místo ohybu. Háky se musí očíslovat. Montáž začíná přichycením prvního a posledního háku, mezi nimiž se natáhne motouzek. V linii provázku se namontují další háky. Háky se montují na krokve nebo na bednění nad krokvemi ve vzájemné osové vzdálenosti 80 až 120 cm. Upevňují se šrouby nebo hřebíky.

Pokud je délka žlabu větší než 10 m, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům). Dlouhý hák se před montáží ohne ohýbačkou KBO nebo ve svěráku s použitím trubky o průměru minimálně 20 mm tak, aby byl ohyb plynulý a hák se nepoškodil. Při ohýbání háků je nutno brát ohled na to, že přední hrana žlabu má být oproti zadní hraně nižší přibližně o 6 mm. Po namontování háků se na žlabu označí místo, kde bude umístěn žlabový kotlík. Na tom místě se pilkou na železo vyřízne otvor, nebo se vystřihne nůžkami na plech. Na vyřezání otvoru se v žádném případě nesmí použít úhlová bruska (rozbrušovačka). Zadní hrana kotlíku se upevní za zadní hranu žlabu. „Klipsna“ kotlíku se zaklapne na přední hranu žlabu. Všechny řezné hrany se ošetří přiloženou originální opravnou barvou.

Narážecí čelo podokapního žlabu se namontuje tak, že se nasadí na okraj žlabu, jeho horní okraj se zarovná do roviny se žlabem a přitlačí se. Pak se čelo přibouchne dlaní, aby se okraj žlabu dostal pod jeho uzamykací výčnělky. Následně se ještě zlehka doklepává gumovým kladívkem, aby se čelo definitivně usadilo na místo. Čelo se může montovat i tehdy, když je žlab již usazen v hácích. Pokud se použijí háky se zaklapávacím upevněním, položí se žlab do předního okraje háku. Pak se zaklapne v zadní části dolů do háku. V případě háku s ohebnými příchytnými jazýčky se jazýčky ohnou přes okraj položeného žlabu. Za zadní okraj žlabu se upevní zadní okraj spojky tak, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed spáry mezi žlaby. Přední část spojky se položí na přední okraj žlabu a uzavře se uzamykací mechanismus. Zámek se zafixuje pomocí malého pojistného plíšku. Objímky odtokových trubek se montují nejméně dvě na každý samostatný díl trubky. 

01 | Ohnutí háků

01 | Ohnutí háků
Dlouhý hák se před montáží ohne ohýbačku nebo ve svěráku s použitím trubky o průměru minimálně 20 mm tak, aby byl ohyb plynulý a hák se nepoškodil. Přední hrana žlabu má být nižší přibližně o 6 mm oproti zadní hraně.

02 | První a poslední hák

02 | První a poslední hák
Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu se doporučuje na hácích označit tužkou místo ohybu. Háky se musí očíslovat. Montáž začíná přichycením prvního a posledního háku, mezi nimiž se natáhne provázek.

03 | Další háky

03 | Další háky
V linii podle provázku se namontují další háky. Háky se montují na krokve nebo na bednění nad krokvemi ve vzájemné osové vzdálenosti 80 až 120 cm. Upevňují se šrouby nebo hřebíky. Pokud je délka žlabu větší než 10 m, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům).

04 | Místo na žlabový kotlík

04 | Místo na žlabový kotlík
Po namontování háků se tužkou na žlabu označí místo, kde bude umístěn žlabový kotlík.

05 | Vyřezání otvoru

05 | Vyřezání otvoru
V tom místě se pilkou na železo vyřízne otvor. Na otvor můžeme použít i nůžky na plech, ale v žádném případě ne úhlovou brusku (rozbrušovačku).

06 | Ohnutí plechu

06 | Ohnutí plechu
Plech se ve středu vyříznutého otvoru kleštěmi ohne směrem ven na obě strany.

07 | Upevnění kotlíku

07 | Upevnění kotlíku
Zadní hrana kotlíku se upevní za zadní hranu žlabu. „Klipsna“ kotlíku se zaklapne na přední hranu žlabu. Všechny řezné hrany se ošetří přiloženou originální opravnou barvou.

08 | Narážecí čelo

08 | Narážecí čelo
Narážecí čelo podokapního žlabu se namontuje nasazením na okraj žlabu. Jeho horní okraj se zarovná do roviny se žlabem a přitlačí. Pak se přibouchne dlaní, aby se okraj žlabu dostal pod zamykací výčnělky čela. Následně se ještě zlehka doklepává gumovým kladívkem, aby se definitivně usadilo na místo.

09 | Uložení žlabu

09 | Uložení žlabu
Pokud se použijí háky se zaklapávacím upevněním, položí se žlab do předního okraje háku. Pak se v zadní části dole zaklapne do háku. V případě háku s ohebnými příchytnými jazýčky se jazýčky ohnou přes okraj položeného žlabu.

10 | Nasunutí rohového kusu

10 | Nasunutí rohového kusu
Následně se na příslušné místo připraví rohový kus okapového žlabu. Zahnutá část napájecího kusu přímého žlabu se na konci ohne kleštěmi nahoru a na druhé straně se na zahnutí nasune ohnutý rohový žlab pootočený o 180°. Vzájemný přesah je přibližně 2 cm.

11 | Spojení žlabů

11 | Spojení žlabů
Rohový kus žlabu se otočí o 180° tak, aby zapadl do rovného kusu, a ohnutá část žlabu se kleštěmi opět upraví do původní polohy, čímž se tyto dva kusy vzájemně spojí.

12 | Utěsnění styku

12 | Utěsnění styku
V místě styku žlabů se zacvakne žlabová spojka s těsněním.

13 | Položení na háky

13 | Položení na háky
Spojené kusy žlabů – přímý a rohový – se uloží na háky. Pokud se použijí háky se zaklapávacím upevněním, položí se žlab do předního okraje háku. Pak se v zadní části dole zaklapne do háku. V případě háku s ohebnými příchytnými jazýčky se tyto ohnou přes okraj položeného žlabu.

14 | Žlabová spojka

14 | Žlabová spojka
V místě spáry mezi dvěma žlaby se osadí žlabová spojka. Za zadní okraj žlabu se upevní zadní okraj spojky tak, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed spáry mezi žlaby. Přední část spojky se položí na přední okraj žlabu a uzavře se uzamykací mechanismus. Zámek se zafixuje pomocí malého pojistného plíšku.

15 | Koncový žlab

15 | Koncový žlab
Následuje osazení žlabů podél druhé části střechy. Délka posledního kusu se upraví podle potřeby. Žlab se přiloží k střeše a tužkou se naznačí místo seříznutí.

16 | Zkrácení žlabu

16 | Zkrácení žlabu
Na označeném místě se žlab zkrátí pilkou na železo na požadovaný rozměr.

17 | Narážecí čelo

17 | Narážecí čelo
Na okraj koncového žlabu se nasadí narážecí čelo. Čelo se nasazuje na neseříznutý konec (nikdy ne na seříznutý!). Opět se vyznačí místo pro žlabový kotlík, vyřízne se otvor a žlabový kotlík se upevní sponami. Řezné hrany se ošetří opravnou barvou.

18 | Uložení žlabu do háků

18 | Uložení žlabu do háků
Připravený koncový žlab se uloží do háků. Pokud se použijí háky se zaklapávacím upevněním, položí se žlab do předního okraje háku. Pak se v zadní části dole zaklapne do háku. V případě háku s ohebnými příchytnými jazýčky se jazýčky ohnou přes okraj položeného žlabu.

19 | Mezikus odpadního odskoku

19 | Mezikus odpadního odskoku
Na žlabový kotlík se připojí koleno odtokového potrubí. Odtoková trubka se připojuje pomocí odskoku odtokové trubky. Mezi koleno a odskok odtokové trubky se vkládá mezikus k odtokové trubce. Délka mezikusu se stanoví podle tabulky výrobce.

20 | Nasunutí na koleno

20 | Nasunutí na koleno
Mezikus s požadovanou délkou se nasune na koleno odtokového potrubí.

21 | Nasunutí odskoku

21 | Nasunutí odskoku
Následně se na druhý konec mezikusu nasune odskok odtokové trubky.

22 | Objímka odtokového potrubí

22 | Objímka odtokového potrubí
Objímky odtokových trubek se montují nejméně dvě na každý samostatný díl trubky. Maximální vzdálenost mezi objímkami jsou 2 m. Do cihlové nebo kamenné zdi se vyvrtá otvor a přichytí se objímka s trnem. Gumovým kladivem se zatluče do stěny. Do dřevěné stěny se upevňuje samořeznými šrouby.

23 | Zámek objímky

23 | Zámek objímky
Objímky mají speciální zámek na uzavření. Pokud bude třeba objímku otevřít, stačí do zámku vložit šroubovák a zámek opatrně vypáčit.

24 | Odtoková trubka

24 | Odtoková trubka
Délku odtokové trubky je třeba upravit na požadovaný rozměr tak, že ji seřízneme u spodního výtoku pilkou na železo. K naměřené délce musíme připočítat 100 mm. Odtoková trubka s požadovaným rozměrem se tlakem nasadí směrem nahoru.

25 | Uzamčení zámků

25 | Uzamčení zámků
Po osazení odtokové trubky do svislé polohy se uzamknou zámky objímek.

26 | Výtokové koleno

26 | Výtokové koleno
Jako poslední krok se zasune výtokové koleno a upevní se nýty nebo šrouby. Pokud se odtoková trubka zapouští do kanalizace, je třeba použít filtr a speciální spodní díl odtokové trubky.

Info o produktu:

 • Okapový systém vyrobený z recyklovatelného švédského plechu o tloušťce 0,6 až 0,7 mm 
 • Žárově pozinkovaný ocelový plech oboustranně povrchově upravený pasivací, základní barvou a HB polyesterem

Čo budete potrebovať:

 • Základní prvky systému odvodnění Lindab:
 • Podokapní žlab R délka 2, 4 nebo 6 m, průměr 125, 150 nebo 190* mm;
 • Odtoková trubka SROR délka 3 m a 5 m, průměr 87, 100 nebo 120* mm;
 • Mezikus k odtokové trubce MST; délka 1 m (na obou koncích zúžený), průměr 87, 100 a 120* mm;
 • Žlabové čelo RTG suchý spoj, UNI, rozměr 125 a 150 mm;
 • Žlabová spojka s těsněním RSK; suchý spoj, žlaby s průměrem 190 mm se spojují nýtováním a těsní se tmelem, rozměr 125 a 150 mm;
 • Žlabový kotlík OMV (SOK); povolené kombinace 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120, rozměr 125, 150 a 190* mm;
 • Žlabové háky – K21, K33, KFL35, KFL, SSK nebo KFK;
 • Žlabový hák K21; délka 210 mm, průměr 125 a 150 mm; 
 • Úchytka žlabu STAG (spojení upevnění žlabu mezi háky;  rozměr UNI;
 • Koleno odtokového potrubí BK; úhel 70°, rozměr 87, 100 nebo 120* mm;
 • Výtokové koleno UTK; rozměr 87, 100 a 120* mm;
 • Objímka trubky k přišroubování SSVH;rozměr 87, 100 a 120* mm;
 • Objímka trubky k trnu SST SV s lichoběžníkovým klínem, rozměr 87, 100 a 120* mm;
 • Objímka trubky k trnu SST, SSV se samouzavíracím mechanismem, rozměr 87, 100 a 120* mm; 
 • Trn k objímce SSV a SV SPIKE pozinkovaný, délka trnu 125 mm, 175 mm, 250 mm a 300 mm;
 • Žlabový kout/roh RVI/RVZ úhel 90 °, rozměr 125, 150 a 190* mm;
 • Filtrační vložka DVSIL nerez, rozměr UNI;
 • Opravný lak STIFT; kapesní balení, 12 ml;
 • Opravná barva BF 100; objem 100 ml
 • Nářadí; ohýbačka žlabových háků; provázek; gumové kladivo; tužka; pilka na železo; elektrický nebo akumulační šroubovák; štětec; metr kleště; kladivo

* Vyrábí se z materiálu o tloušťce 0,7 mm.


TEXT + FOTO: Lindab

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media