Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Novodobé dřevěné střechy

Novodobé dřevěné střechy

Na moderních minimalistických dřevostavbách kompaktního tvaru se šikmou střechou se stále častěji uplatňuje střecha pokrytá dřevem – ne snad šindelem, ale dlouhými prkny. Ta tvoří pohledovou vrstvu střechy. Vhodné řešení pro všechny, komu se líbí ničím nenarušená silueta domu.

Střecha pokrytá palubkami nebo prkny je originální a dům tvarově čistý – střecha tady dotváří kompaktní tvar domu bez střešních přesahů. Dřevem obložená fasáda plynule a bez jakéhokoliv optického předělu přechází ve střechu stejné barvy i materiálu. Pod dřevěným obkladem se nachází funkční část střechy, jejíž vnější vrstvu může tvořit například živičný pás.
Inspiraci toto řešení nalézá v tradičních prkenných střechách. Dřevo se na střeše vyskytovalo odedávna. Naši předkové dělali dřevěné střechy nejen z štípaných šindelů, ale také prkenné, kdy se prkna většinou kladla od štítu směrem dolů.

Nutnost precizní práce
Prkna tvoří dřevěnou střešní provětrávanou fasádu a estetickou„nadstavbou“ střechy.
Dům vypadá jako vysoustružený, jako hračka, která se dá vzít do ruky. Prkna na střeše jsou seříznuta tak, aby voda stékala na funkční plášť a do vnitřních svodů.Detail, který se nesmí podcenit, jenapojení dřevěného pohledového roštu na spodní část, na lepenou krytinu. Připevňuje se bitumelovým tmelem a vyžaduje to zkušenost ze strany řemeslníků.Střecha je o něco dražší, protože je tady jedna vrstva navíc.

Údržba dřevěné střešní krytiny
Střešní smrková prkna jsou někdy naolejovaná, jindy natřenátenkovrstvou (někdy probarvenou) lazurou, která také do dřeva proniká a chrání je. Tenkovrstvé lazury mají navíc tu výhodu, že když po několika letech budeme chtít barevný odstín obnovit a oživit, původní nátěr není třeba sbrušovat, ale prkna na fasádě i střeše se jenom přetřou.


Kde se skrývají okapy a svody
Pod obkladem střechy jsou skryté okapy, na které navazují svislé okapové svody schované pod obkladem fasády.Okapy a svody jsou tedy neviditelné a zdánlivě nepřístupné. Ale jejich čištění se příliš neliší od čistění okapů běžných viditelných. Před prací se musí jen odšroubovat jedno nebo dvě prkna střešní fasády a okapy jsou přístupné k vyčištění.

Rozdíly v ošetření dřeva
U domu stojícího v nížině je na fasádě i na provětrávané střešní fasádě s vodorovnými prkny shodně použito smrkové dřevoošetřené tenkovrstvou lazurou. Smrkové dřevo bylo nejdříve ošetřeno proti škůdcům a poté opatřeno tenkovrstvou lazurou ještě obsahujícísložku proti škůdcům.


U jiného domu, tentokrát stojícího v horách, jsou střešní prkna naolejovaná a skládaná vertikálně, od štítu dolů. Dřevo je kryté a jeho povrch se neolupuje, jen postupem doby tmavne. Na fasádě se pak uplatňují prkna neošetřená.

FOTO Miramari Design,Lina Németh, Martin Weiß, pool2b