Partneři sekce:
  • Prefa

Stahovací půdní schody

Stahovací půdní schody

Nedostupné půdní či nadstropní prostory a málo místa pod nimi. Situace, která rozhodně není řešitelná klasickým schodištěm, a stálé vytahování a uklízení žebříku po čase omrzí. Alternativním řešením, které v této situaci pomůže, jsou stahovací schody společnosti J.A.P. Jejich montáž je velice jednoduchá. Navíc mohou mít půdní schody mnoho vylepšení!

Při přípravě stavebního otvoru pro stahovací schody nesmíte porušit nosné prvky stropní konstrukce! Vždy si zkontrolujte, že prostor, do kterého budete ze schodů vstupovat, je dostatečně vysoký, abyste bez problémů otevřeli horní víko a samozřejmě se při výstupu neuhodili do hlavy. Navíc ve stropním místě, kde budete schody montovat, nesmí být žádné instalace a domovní rozvody, jako například elektřiny nebo jiných potřebných technologií vašeho domu.

01 | Nasazení instalačních ok
Před vlastní instalací si zkontrolujeme, zda máme všechny potřebné díly a součásti. Začínáme u vlastního rámu, do kterého zasadíme závěsná oka, která slouží pro zavěšení schodiště na zvedací zařízení, umožňující nám jednoduše schody vyzvednout do potřebné výšky. Po vlastní montáži se oka odstraní.

02 | Montáž kotevních šroubů
Ještě předtím, než celou konstrukci schodů zvedneme do připraveného prostoru ve stropu, je potřeba připevnit na hranách korpusu kotevní šrouby. V již usazeném stavu bychom se později k těmto plochám obtížně dostávali.

03 | Usazení do otvoru
V této fázi musí jedna osoba v horním podlaží vytáhnout konstrukci schodiště do půdního prostoru, a to za pomoci zvedacího zařízení, které jsme ke korpusu schodiště uchytili v předchozím kroku. Druhá osoba pak ve spodním patře kontroluje správné dosazení do otvoru.

04 | Demontáž pomocných prvků
Poté, co jsme skládací schody usadili do připraveného otvoru, můžeme z hran korpusu odstranit kotevní šrouby z úchytů a pomocná závěsná oka. Otvory, které po těchto pomocných prvcích zůstávají, zakryjeme záslepkami, jež jsou samozřejmě součástí každého montážního balíčku.

05 | Připevnění nosníků
O to, aby celá schodišťová konstrukce držela v montážním otvoru přesně na svém místě tak, jak má, se postarají příčné nosníky.

06 | Fixace schodů ARISTO
Aby schody ARISTO mohly bez výhrad plnit svoji úlohu, musíme mezeru mezi stavebním otvorem, do kterého se celá konstrukce zasazuje, a vlastním schodištěm vyplnit montážní protipožární pěnou. Ta kromě izolace a fixace zajistí žebříkovému schodišti také požární odolnost.

07 | Osazení zateplovacího límce
Vysoká izolační funkčnost schodů ARISTO pro pasivní a nízkoenergetické stavby je dána zateplovacím límcem, který umisťujeme do prostoru mezi podlahu místnosti a ochranný dřevěný rám schodů. Límec zároveň vytváří mechanické uzavření montážního meziprostoru.

08 | Nasazení dřevěného rámu, A)
Na samotný korpus schodiště musíme nasadit finální dřevěný rám s horním víkem, který se uchytí do OSB rámu pomocí šroubů 12.

09 | Nasazení dřevěného rámu, B)
Pozornost přitom musíme věnovat tomu, aby panty byly na opačné straně než třmen uchycení pružin, díky kterým se víko otevírá.

10 | Spojení otvíracích táhel s horním víkem
Táhla připevněná k hornímu víku zajistí, že se při otevírání spodního víka půdních schodů souběžně otevře i víko horní.

11 | Montáž zábradlí
Abychom se do půdních prostor po stahovacích schodech dostali bezpečně, je součástí dodávky také zábradlí. To připevníme k horní boční části dřevěného rámu.

12 | Regulace otevírání spodního víka
V dalším kroku musíme zajistit rovnoběžnost horní plochy nášlapů s podlahou. Aby jednotlivé schody byly souběžné s podlahou, musíme spodní víko doladit pomocí regulačních šroubů. Výšková regulace je možná i pomocí spodních nožiček.

13 | Jednoduchá obsluha
Schody lze snadno složit tak, že jednou rukou přidržíte víko a druhou rukou skládáte schody. Ty lze pak celé zasunout do víka. Dovření, a tím skrytí schodiště do stropu zajistí stahovací tyč opatřená plastovou koncovkou.

Od partnerů ASB

Informace o materiálu:
» Schody Aristo splňující požadavky nízkoenergetických budov jsou nabízeny ve čtyřech základních rozměrech – 120 × 60, 120 × 70, 130 × 70 a 140 × 70 cm. Variabilní je i délka samotných schodů, díky žebříkovému stylu je dáno její rozmezí od 2,40 do 3,10 m.

TIP PRO ODBORNÍKY
Pokud chcete protipožární stahovací schody zabudovávat do novostavby, ujistěte se, že jsou zdi i betonové podlahy dostatečně vyschlé. V opačném případě by totiž mohlo vlivem vlhkosti víko stahovacích schodů, stejně jako vše kovové, začít rezavět, což určitě žádný uživatel neuvítá.

TEXT + FOTO: J.A.P.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyStřecha