Partneři sekce:
  • Prefa

Přehled trhu hydroizolačních fólií

Přehled trhu hydroizolačních fólií

Na ploché střechy, které jsou vystaveny většímu namáhání, se doporučuje aplikovat dvouvrstvý systém hydroizolace. Z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti a následnosti prací jsou vhodné SBS modifikované asfaltové pásy. K nejvhodnějším hydroizolačním výrobkům na trhu patří pásy s hřebenovým profilem. V porovnání s pásy s hladkým povrchem jsou vodotěsnější a jejich hydroizolační vrstva je trvanlivější. Hřebenová profilace umožňuje rychlejší a rovnoměrnější roztavení asfaltu, díky čemuž je spojení asfaltového pásu s podkladem po celé šířce pevné a také rovnoměrné.

Výběr vhodné hydroizolace

Na ploché střechy bez zatížení, zejména pochozí plochy, komunikační trasy a stezky na střechách jsou vhodné fólie opatřeny pochozí protiskluzovou strukturou na horním povrchu. Fólie mPVC jsou vhodné všude tam, kde je třeba zrealizovat jednovrstvý systém rychle, jednoduše a hospodárně a kde je podklad vhodný ke kotvení. Při použití mPVC fólií je důležitá jejich ochrana před přímým stykem s asfaltem a polystyrenem, od kterých se musí oddělovat geotextilií.  Na zatížené střešní systémy – střechy se štěrkem, pochozí a pojízdné střechy nebo vegetační střechy jsou vhodné také mPVC střešní fólie vyztužené skelnou rohoží. Na mechanicky kotvené střešní systémy se doporučuje použít střešní fólie vyztužené polyesterem. Střechám vystaveným nadměrným chemickým vlivům, prachu z ovzduší nebo sazím a popílku z komínových vývodů poskytují účinnou ochranu termoplastické polyolefinové fólie.  V případě vegetačních plochých střech musí hydroizolační systém splňovat důležitou podmínku, a to odolnost proti prorůstání kořenů rostlin. Materiály vhodnými pro hydroizolační systém vegetačních střech jsou modifikované asfaltové pásy a polyolefinické nebo polymerní fólie.

Hydroizolační fólie pro plochou střechu:

Icopal Elastobit GG TOP 42

Použití: Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás na skelné tkanině, s krycí vrstvou na bázi asfaltu s obsahem termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchní straně s barevným hrubozrnným minerálním posypem a na spodní straně se separační fólií, se používá jako vrchní vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech plochých střech. Nedoporučuje se používat ho jako spodní vrstvu střešního systému. Ukládá se pomocí technologie plnoplošného natavení a mechanickým kotvením.

Rozměry: tloušťka 4,2 ± 0,2 m

Balení: délka × šířka role 7,5 × 1 m

Výrobce: Icopal

Dektrade Elastek 40 Special Dekor

Použití: Jde o hydroizolaci vyrobenou z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je polyesterová rohož s plošnou hmotností 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skelnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodní straně je opatřen separační PE fólií. Modifikovaný asfaltový pás se používá jako vrchní při hydroizolaci střech pomocí dvou asfaltových pásů. Celoplošně se natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

Rozměry: tloušťka 4,2 ± 0,1 mm

Balení: délka × šířka role 7,5 × 1 m

Výrobce: Dektrade

Icopal Monarplan FM/FMD

Použití: Základem těchto mechanicky kotvených hydroizolačních systémů jsou hydroizolační fólie Monarplan FM a Monarplan FMD. Tyto hydroizolační fólie jsou určeny k realizaci jednovrstvých, mechanicky kotvených hydroizolačních systémů plochých střech z PVC-P fólií. Jde o hydroizolační střešní fólie na bázi PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) vyráběné technologií oboustranného nanášení na impregnovanou nosnou polyesterovou vložku vytlačováním.

Rozměry: tloušťka Monarplan FM 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 mm ; tloušťka Monarplan FMD 1,2; 1,5 mm

Balení: šířka role 1,5 nebo 2,12 m; délka role 15 nebo 20 m

Výrobce: Icopal

Od partnerů ASB

Fatrafol 810/810V

Použití: Fatrafol 810 je střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům a splňuje požadavky na střechy vystavené vnějšímu požáru. Fólie je vyrobena válcováním a následnou laminací. Určená je především pro realizaci jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu, ale i na střechy přitížené. Fólie se nesmí použít jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích, které obsahují dehty.

Rozměry: tloušťka 1,2; 1,5; 2,0 mm

Balení: šířka role 0,16; 0,215; 0,65 nebo 1,3 m; délka role 15,4; 20 nebo 40 m

Výrobce: Fatra Izolfa

TEXT: Andrea Dingová
Odborná spolupráce: Ing. Jaroslav Vaňo, Kristína Čajánková
FOTO: ICOPAL, FATRA IZOLFA, Dektrade

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.