Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Nadkrokevní systém THERMO-LINE

Nadkrokevní systém THERMO-LINE

V souvislosti s novým trendem v oblasti zateplování střešního pláště přichází společnost HPI-CZ, s. r.o., s novinkou v podobě nadkrokevního izolačního systému Thermo-Line.

Základem celého systému je izolační deska Permo® therm vyrobená z fenolické pěny (resol). Tento materiál se vyznačuje vynikající hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,021 W/(m . K) při zachování mimořádné paropropustnosti µ = 35. Oproti standardně používaným materiálům tak lze dosáhnout difuzně otevřeného systému při použití minimálních tloušťky izolantu.

Deska je opatřena oboustranně nakašírovaným flísem, z vrchní strany se nachází integrovaná difuzní hydroizolační membrána. Pro vytvoření dokonalého spoje eliminujícího případné netěsnosti a pro snadnější instalaci jsou desky vybaveny systémem úpravy hran pero + drážka. Difuzní membrána navíc disponuje přesahy, které jsou vybaveny technologií integrované dvojité lepicí pásky SK2 umožňující vzduchotěsné napojení (spoj lepidlo na lepidlo).

Pro jedinečnou schopnost difuze je materiál vhodný pro použití v kombinaci s minerální vatou, například při rekonstrukci a následném zateplení střešního pláště. Výborné izolační hodnoty dále předurčují materiál k využití při realizaci nízkoenergetických a pasivních staveb nebo dřevostaveb. Díky tomu, že fenolická pěna (resol) stále častěji nachází své uplatnění také jako izolant v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS), je možné zhotovit kompletní venkovní izolační obalovou konstrukci budovy z jednoho materiálu s vynikající izolační schopností.

V rámci nabídky systémového řešení nedodává společnost HPI-CZ pouze nadkrokevní izolaci, ale ucelený systém složený z navzájem se podporujících komponentů.

Extrémně odolná parobrzda Wallint T3 SK2 plní regulační funkci v rámci celého systému. Instaluje se na krokve, v případě dřevěného záklopu přímo na bednění. Jak již z názvu vyplývá, nejedná se o parotěsnou fólii, která by celý střešní systém uzavřela, jako tomu bývá u jiných systémů, ale o parobrzdu, která umožňuje postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difuzně otevřené izolace Permo® therm a následně ven z konstrukce. Kromě toho může i po dobu 14 dnů zastávat funkci dočasné krytiny.

Velmi důležitou roli pro dlouhodobé fungování celého systému mají systémové šrouby Permo® therm. Slouží k připevnění nadkrokevní izolace přes kontralatě ke krovům a současně zajišťují eliminaci sání větru a zatížení tahem. V rámci technického servisu zajišťuje společnost HPI-CZ zdarma vypracování kladečského a kotevního plánu na základě dodané výkresové dokumentace.

Celý systém je doplněn dalšími prvky v podobě komprimačních pásek, napojovacích pásů, tmelů atd.
Více informací o nadkrokevním izolačním systému Thermo-Line včetně doplňkového příslušenství naleznete na www.hpi-cz.eu.

HPI-CZ, spol. s. r. o.
Kotrčova 306
503 01Hradec Králové

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.eu
prodej@hpi-cz.eu


www.hpi-cz.eu

–>–>