Partneři sekce:
 • Prefa

Komínový systém pro montované domy

Komínový systém pro montované domy

Pod označením Schiedel PARAT jsou dodávány prefabrikované komínové systémy určené především pro výstavbu montovaných domů. Jednotlivé díly, zpravidla na výšku podlaží, jsou předem vyrobeny ve výrobním závodě a poté dodávány na stavbu.

V provedení Schiedel PARAT je možno standardně dodávat systémy:

 • UNI*** PLUS
 • ABSOLUT
 • AVANT PRIMO

Jednotlivé díly je možno vyrobit a dodat v délce do 6 metrů výšky. Všechna napojení kouřovodu jsou připravena v hotových prefabrikátech podle projektu. Pro výrobu a dodávku je nutno zadat osové výšky napojení (v modulu 33 cm) a jejich stranovou orientaci. U systému UNI*** PLUS je možno volit napojení kouřovodu pod úhlem 90° i 45°.

Základní statické vyztužení je provedeno výztužnými tyčemi ve všech rozích komínových tvárnic, které jsou vzájemně propojeny závitovými spojkami mezi prefabrikovanými díly. Výztužné tyče se navrhují s ohledem na délku jednotlivých prvků, výšku nadstřešní části a vzdálenosti vnitřních podpor. Všechny prvky spojů a spojovací prostředky jsou korozivzdorné.

S vyrobenými prefabrikáty se manipuluje v poloze vleže, což je výhodné pro skladování i dopravu na místo montáže. Teprve tady se pomocí originálních závěsů jednotlivé díly překlápějí jeřábem do svislé polohy a zároveň se osazují do připravené stavby. Protože se jedná o vícevrstvé komíny, kde jednotlivé součásti (například tvárnice, tepelná izolace či vnitřní vložka u systému UNI*** PLUS) nejsou vzájemně pevně spojeny, musí být během montáže zajištěna jednak celistvost celého systému a zároveň také bezpečnost práce s tímto systémem. K tomu slouží několik stupňů ochranných a pojistných prvků, které ve stádiu dopravy, manipulace a konečného sesazení zajišťují definované funkce. Celá montáž je potom extrémně rychlá a samozřejmě také bezpečná.

Prefabrikované díly je možno na základě požadavků odběratele dodávat také včetně povrchové úpravy s různým stupněm finalizace, a to jak pro část v interiéru, tak i pro venkovní nadstřešní část. Lze volit třeba povrchové úpravy omítkou nebo keramickým obkladem, pro část nad střechou se dá použít také standardní prefabrikovaný komínový plášť z vláknitého betonu.

Základní předností použití systému Schiedel PARAT charakterizují tyto body:

 • Na stavbu je dodán optimální počet předem vyrobených dílů systému
 • Celková příznivá nízká hmotnost
 • Malé prostorové nároky pro stavbu a montáž
 • Základní příslušenství je již zabudováno v dodávaných dílech
 • Výborné statické vlastnosti i při vyšších výškách nadstřešní části
 • Bezpečná a spolehlivá technika spojů
 • Rychlá a bezpečná montáž na stavbě pomocí jeřábu
 • Možnost provedení ve všech nejběžnějších průměrech včetně dvouprůduchových variant, a to i přidruženou šachtou

Rozšířením sortimentu o prefabrikované systémy PARAT vychází společnost Schiedel vstříc hlavně výrobcům a dodavatelům montovaných domů. Jejich použití optimalizuje způsob výstavby, zásadním způsobem zrychluje montáž, minimalizuje mokré procesy na stavbě a eliminuje možné montážní chyby, ke kterým čas od času při stavbě z jednotlivých prvků na stavbách dochází.

RubrikyKomíny