Partneři sekce:
 • Prefa

Jak se dívat na plochou střechu

Jak se dívat na plochou střechu

Samozřejmostí střech je plnění jejich prvořadého úkolu – chránit interiér před atmosférickými srážkami. Nápaditá a variabilní architektonická řešení, ale i technické parametry moderních plochých střech však posouvají ztvárnění domu dále.

Výhodná investice
Dříve vyvažovala ekonomickou dostupnost plochých střech jejich nižší životnost. To dnes již neplatí. Pečlivě zkombinovaná skladba ploché střechy zajišťuje její funkčnost, střecha si zachovává původní vzhled během celé životnosti (což může být více než 30 let), samozřejmě však za předpokladu kvalitní a precizní realizace. Budoucí uživatel nemusí stavět speciální střešní konstrukci – krov –, a to znamená významnou úsporu nákladů.

Rostoucí ceny energií upozorňují i na přednosti ploché střechy jako efektivní konstrukce – zateplení ploché střechy s mírným sklonem (do 10°) je výhodnější především z důvodu eliminace tepelných mostů. Z hlediska komfortu bydlení snad není ani třeba připomínat, že pod touto střechou vzniká plnohodnotný prostor s možností libovolného dispozičního členění. Navíc plochá střecha se může proměnit i ve velkorysou terasu či zahradu.

Výsledná cena konstrukce ploché střechy závisí nejen na konstrukčním systému, množství a druhu aplikovaných vrstev, ale i na náročnosti realizace.

Rozlišení plochých střech
Podle střešních plášťů:
 • jednoplášťové
 • bez tepelné izolace
 • s tepelnou izolací
 • bez parozábrany
 • s parozábranou
 • s opačným pořadím vrstev
 • dvouplášťové
 • větrané
 • s uzavřenou vzduchovou mezerou
 • víceplášťové

Podle pořadí vrstev:

 • střechy s klasickým pořadím vrstev
 • střechy s opačným pořadím vrstev (tepelná izolace je nad hydroizolací)
 • střechy duo (doplněné o obrácenou skladbu nad stávající klasickou skladbou)
 • střechy plus s dodatečným zateplením a ponecháním původních vrstev


Podle využití:

 • účelové střechy (pochozí) – zelené střechy, terasy
 • bezúčelové (nepochozí) střechy

Vhodná povlaková krytina
Zabezpečit dokonalou ochranu před pronikáním vlhkosti lze pouze aplikací kvalitní hydroizolační vrstvy – povlakové krytiny. V současnosti se na střechách našich domů objevují hydroizolace v podobě PVC fólií nebo modifikovaných asfaltových pásů, které na rozdíl od svých oxidovaných předchůdců mají lepší teplotní i technickou použitelnost.

Výhodou asfaltových pásů je možnost jejich aplikace ve dvouvrstvém hydroizolačním systému, který investorovi zvýší dlouhodobější funkčnost střechy. V praxi však lidé často především z finančních důvodů sahají po jednovrstvém hydroizolačním systému, který lze realizovat PVC fóliemi i asfaltovými pásy. V takovém případě je profesionalita realizační firmy velmi důležitým faktorem funkčnosti střechy. Výhodou asfaltových pásů je možnost aplikovat je na původní krytinu – novou hydroizolační vrstvu je možné natavovat přímo na stávající vrstvy.

Kroky ke kvalitní ploché střeše
Plochá střecha může být zhotovena s klasickým pořadím vrstev:

 • parozábranou – zabraňuje pronikání vodních par do střešního pláště,
 • tepelnou izolací – zajišťuje dostatečný tepelný odpor střešní konstrukce a tepelnou pohodu bydlení,
 • povlakovou krytinou – hlavní hydroizolační vrstva.

Další možností je realizace střechy s obráceným pořadím vrstev, která nevyžaduje aplikaci parozábrany, což znamená ušetření financí. Na druhé straně musí být v této konstrukci použit extrudovaný polystyren, který je o něco dražší než pěnový. Nevýhodou je to, že se voda dostane až k hydroizolaci, čímž se zvyšuje riziko větších tepelných ztrát. S vodou často přichází nános semen, která v místech mezi hydroizolací a tepelnou izolací mohou začít klíčit. Pokud není hydroizolace dostatečně odolná proti prorůstání kořenů, může se porušit. Výhoda střechy s obráceným pořadím spočívá v tom, že v ní nedochází ke kondenzaci vodní páry.

V souvislosti s neustále rostoucími cenami energií je čím dál tím více důležitá tepelněizolační vrstva, která účinně brání úniku tepla z domu. Pokud se nepožaduje zvýšení tepelnětechnických vlastností střechy, řeší se v souvislosti s plochou střechou pouze otázka její ochrany před degradačními účinky vody.

Hydroizolační materiály
Před aplikací jednotlivých vrstev se doporučuje i na novostavbách zhodnotit vlhkost a rovinnost podkladu. Jako hydroizolační vrstvu lze použít více materiálů.

Čistou a jednoduchou realizaci umožňuje PVC fólie, která se na střešní plášť ukládá v jedné vrstvě o doporučené tloušťce 1,5 mm a více. V nabídce výrobců jsou i fólie o tloušťce 1,2 mm, v praxi se však nepoužívají často i z toho důvodu, že jsou náchylnější k poškození. Fólie musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií. Nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem.

Další možností jsou polyolefin-kopolymer-bitumenové pásy (POCB). Jde o materiál, který je kompromisem mezi vlastnostmi fólií a asfaltových pásů. Polyolefinová fólie s nízkým obsahem asfaltu je zařazena do kategorie jednovrstvých hydroizolačních systémů. Tato termoplastická fólie o tloušťce cca 3 mm se spojuje horkým vzduchem. Bude-li zatížena štěrkem, lze ji volně položit, v ostatních případech je zapotřebí ji mechanicky kotvit. Je kompatibilní s polystyrenem i asfaltem, takže se nemusí oddělovat geotextiliemi.

Výhodou tohoto materiálu oproti PVC fóliím je skutečnost, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů. Lze ji přímo napojit na konstrukci, což snižuje náklady na realizaci detailů střechy. Zároveň představuje i bezpečnější volbu z hlediska odolnosti hydroizolační vrstvy.

Po dlouhou dobu čelily asfaltové pásy kritice. Nespolehlivost oxidovaných asfaltových pásů již nahradily vylepšené modifikované asfaltové pásy, které se vyrábějí z asfaltu, k němuž se přidávají vhodné elastomery (SBS modifikace) nebo plastomery (APP modifikace). Oproti fóliím nabízejí modifikované asfaltové pásy výhodu dvouvrstvého systému, který se doporučuje z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i postupu prací.

V takovém případě se jako parozábrana aplikuje asfaltový pás o tloušťce 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnou izolaci se umístí spodní pás o tloušťce 4 mm s jemným posypem a horní pás se nataví na spodní o tloušťce 4,2 mm s hrubozrnným posypem. Pro jednovrstvý systém, který investoři volí kvůli nižším nákladům, se doporučuje tloušťka 5,2 mm. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů.

Od partnerů ASB

Pokud se jako tepelná izolace použijí polystyreny, používá se s ohledem na bezpečnost spodní samolepicí asfaltový pás a horní pás s hrubozrnným posypem se natavuje.

Zelené střechy přinášejí nový rozměr
Zelená střecha přináší uživatelům domu několik významných pozitiv a zlepšuje kvalitu jejich života. Její výhody přitom ani zdaleka nekončí využitím pro relaxaci. Zelené střechy podporují zdravé klima v domě i v jeho okolí. V závislosti na typu vegetační střechy zadržuje vegetace 30 až 90 % srážkové vody. Její následné odpařování v letních měsících, kdy jsou stavební konstrukce rozpálené, zvlhčuje suchý vzduch.

Zároveň zadržuje prach, eliminuje teplotní výkyvy, tlumí hluk okolního prostředí a snižuje náklady na vytápění i klimatizaci. Substrát spolu s rostlinami navíc chrání stavební konstrukci před extrémními vlivy počasí a krytinu před sluncem, čímž se zvyšuje její životnost, a rovněž snižuje teplotu v domě během horkých letních měsíců. Předností vegetačních střech je i jejich estetický vzhled. Zeleň na střeše spoluvytváří příjemnou podobu domu a zároveň je možné ji využít k různým odpočinkovým aktivitám.

Nevýhodou vegetačních střech jsou však vyšší finanční prostředky potřebné na realizaci. Na druhé straně se hodnota domu s touto střechou výrazně zvyšuje, což se může odrazit při jeho prodeji, a hodnota prostředí, které spolu se zelenou střechou získáte, je nevyčíslitelná.

Ing. Rastislav Šmehyl
Foto: Icopal, Marigreen, Tukan V. H., Peter Kaštíl, Ján Bahna