Partneři sekce:
 • Prefa

Pokládka hydroizolačních asfaltových pásů

Pokládka hydroizolačních asfaltových pásů

Výrobci hydroizolačních materiálů nabízejí pro každý tvar střechy, na každý druh podkladu a pro konkrétní po­užití vždy technicky a ekonomicky nejlepší řešení při respektování požadavku na maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Doporučujeme dát si poradit, jaké složení jednotlivých vrstev střešního pláště je optimální, a každý materiál používat pro účel, pro který je určen.

Základní doporučení

Hydroizolace z asfaltových pásů se nesmí provádět při teplotách nižších než:

 • + 5 °C u modifikovaných pásů,
 • + 10 °C (při skladování pásů ve vytápěné místnosti +5 °C) u oxidovaných pásů.

Rovněž se nesmí provádět za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru.

Příprava podkladu zahrnuje tyto úkony:

 • vyčištění,
 • opravu nerovností,
 • penetraci pomocí asfaltového nátěru.

 

Natavování

Na celoplošné natavování se používá ruční plynový hořák, v žádném případě nepoužívejte takzvaný kombajn. Při natavování je třeba bal asfaltového pásu rovnoměrně rozvinout, nahřátí krycí asfaltové vrstvy má být intenzivní, ale co možná nejkratší, aby se nepoškodila nosná vložka.

Všechny pásy se kladou jedním směrem a na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Pásy s posypem se kladou s přesahy 8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v čelním spoji. Spoj musí být dokonale přetavený, čehož důkazem je vylitek asfaltu vyteklý z přesahu pásu.

 

Druhy asfaltových pásů

V současnosti je na trhu mnoho druhů asfaltových hydroizolačních pásů pro různé použití:

 • natavovací oxidované podkladové a pomocné pásy,
 • natavovací modifikované podkladové pásy,
 • natavovací modifikované vrchní pásy s břidlicovým posypem,
 • natavovací a samolepící parozábrany,
 • samolepicí modifikované podkladové pásy na polystyren a minerální vlnu,
 • samolepicí modifikované vrchní pásy s břidlicovým posypem,
 • speciálně modifikované sanační pásy,
 • pásy pro speciální použití.

Ing. Jaroslav Vaňo
Foto: Vedag

Autor je technickým ředitelem společnosti Vedag s. r. o.

RubrikyHydroizolace střechy