Partneři sekce:
  • Prefa

Extenzivní vegetační střecha

Extenzivní vegetační střecha

Kromě klasické struktury intenzivní a extenzivní střešní zeleně je na trhu k dispozici i jednodušší způsob realizace vegetační střechy. Komplexní systém zahrnuje všechny vrstvy – ochrannou fólii, drenážní systém, substrát až po vegetační vrstvu. Hmotnost suchého systému je 15 až 20 kg/m2, po úplném nasáknutí dosahuje 32 až 80 kg/m2. Díky nízké hmotnosti není nutné statické posouzení stávajícího nebo nového projektu konstrukce.

Před montáží je třeba prostudovat platné právní a normativní předpisy týkající se vegetačních střech, zjistit, kde se nachází přístup k elektřině a vodě, a zkontrolovat, zda je vpusť správně osazen. Při aplikaci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy související s pracemi ve výškách.

Fólie proti prorůstání kořínků

Před ukládáním jednotlivých vrstev je třeba střechu důkladně zamést a zkontrolovat, jestli není poškozena hydroizolace, aby se zajistila její vodotěsnost. Pokud hydroizolace není odolná proti prorůstání kořenů, musí se na střechu položit ochranná fólie. Tato membrána by na všech okrajích střechy měla překrývat hydroizolaci alespoň v šířce 50 cm. Membrána se má upevnit tak, aby ji nezvedal vítr. Na místech, kde ze střechy vystupuje střešní vpusť, se z fólie vyřízne stejná plocha odpovídající rozměrům vpusti. Fólie se však nevyřezává přímo. Z bezpečnostních důvodů, a aby se nepoškodila, je třeba použít nůž se zakřivenou čepelí. Nesmí se použít rovný ostrý nůž ani ořezávač.

Drenážní fólie

K dispozici jsou dva typy drenážních fólií: Retenční drenážní fólie, která v období sucha zadržuje vodu a ve vlhkém období rychle odvádí přebytečnou vodu. Fólie provětrává kořenový systém rostlin. Je perforovaná na horní straně a vyrobena přímo pro zelené střechy z vysokopevnostního recyklovaného plastu s vysokou únosností. Drenážní fólie s textilií ve vlhkém období rychle odvádí přebytečnou vodu. Provětrává kořenový systém rostlin. Je vyrobena z černého polyetylenu HDPE a opatřena geotextílií na horní straně. V závislosti na použitém materiálu se pokládá retenční drenážní fólie se vzájemným přesahem 2 řad a otvory nahoru Drenážní fólie s textílií se pokládá těsně vedle sebe tak, aby mezi nimi nebyly spáry a textilií nahoru.  Drenážní fólie se pokládá na celou plochu střechy. V místech střešních vpustí se fólie prořízne nožem se zahnutou čepelí. Pěstební rohož a rozchodníkový koberec. Na drenážní fólii se následně rozprostře substrát tak, aby jeho okraje k sobě přiléhaly co nejtěsněji. Okraje střechy široké asi 20 cm se mohou nechat volné, bez substrátu a vegetace. Pokud je to nutné, substrát lze přizpůsobit rozměrům plochy, která je k dispozici (vhodné je použít nůžky). Baly rozchodníkového koberce z různých druhů rozchodníku se rozprostírají na substrát jemně zprostřed střechy.

Začíná se středovým pásem. Dříve, než se začne bal rozchodníkového koberce rozvinovat, musíme se ujistit, že je umístěn přesně. Pokud je to nutné, pás rozchodníkového koberce se může nůžkami nebo zakřiveným nožem nařezat na požadovanou velikost a tvar. Rozchodníkový koberec musí pokrýt celou plochu střechy přikrytou substrátem. Následně se na střešní vpusť osadí ochranný koš. Lištu k zachytávání nečistot vsuňte okolo rozchodníků stranou pod drenážní fólie. Vynechaná plocha mezi okrajem střechy a rozchodníkovým kobercem se vysype kačírkem s frakcí 16 až 32 mm. Ochranná fólie musí být zcela pokryta. Úroveň výšky kačírku by měla být stejná jako výška rozchodníkového koberce. Nakonec se odstřihnou konce ochranné fólie, které na okrajích střechy přečnívají. Nestříhají se přímo při okraji a nepoužívá se příliš ostrý nůž. Vegetační střecha je zcela bezúdržbová.

Retenční drenážní fólie

V období sucha zadržuje vodu. Ve vlhkém období přebytečnou vodu rychle odvádí. Provětrává kořenový systém rostlin. Je vyrobena přímo pro zelené střechy z vysokopevnostního recyklovaného plastu s vysokou únosností. V porovnání s podobnými výrobky mají kvalitnější plast, nižší hmotnost a jsou kompaktnější. Retence vody 11,8 l/m2.

Pozor!

Skladování materiálů
Všechny materiály se musí uchovávat mimo dosah slunečních paprsků.
 
Hmotnost systému
Hmotnost připravených materiálů nesmí přesahovat nosnost střechy a stavebních konstrukcí.

Podmínky aplikace
S aplikací systému se musí začít do 24 hodin po dodání, protože rozchodníkový koberec nelze skladovat v rolích déle než několik dní (včetně času na dopravu). Systém vegetační střechy se může aplikovat při teplotách nad bodem mrazu a při bezvětří.

Od partnerů ASB

02 | Ochranná fólie
Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii rozviňte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm. Dočasně fólie zatižte. Zabráníte tak, aby je nadzvedl vítr. V místech střešních vpustí fólie prořízněte. Vyvarujte se řezání přímo na hydroizolaci. Kvůli bezpečnosti a ochraně fólie použijte nůž se zahnutou čepelí.

04 | Green Roll
Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie těsně vedle sebe. Můžete vynechat pás o šířce 20 cm na okraji střechy a později jej zasypat kačírkem. Green Roll doporučujeme stříhat nůžkami.

08 | Dokončení
Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Dejte pozor, abyste nepoškodili hydroizolaci. Prázdná místa v rozchodníkovém koberci vyplňte rostlinami. Zalévejte rozchodníky tak dlouho, než se Green Rolle nasytí vodou.

01 | Příprava střechy
Před ukládáním jednotlivých vrstev je třeba střechu důkladně zamést a zkontrolovat, zda není poškozena hydroizolace; musí být vodotěsná.

03 | Drenážní fólie
V závislosti na použitém materiálu položte retenční drenážní fólie se vzájemným přesahem 2 řad a otvory nahoru, nebo položte drenážní fólie s textilií těsně vedle sebe a textilií nahoru. Drenážní fólie položte na celou plochu střechy. V místech střešních vpustí fólie prořízněte nožem se zahnutou čepelí.

05 | Rozchodníkový koberec
Zkontrolujte polohu koberce a pak jej opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše z vrchu dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí. Rozchodníkový koberec by měl pokrývat celou plochu střechy. Pokud chcete použít i kačírek, nechte na okraji střechy min. 20cm pás bez vegetace.

06 | Ochranný koš
Na střešní vpusť osaďte ochranný koš. Lištu k zachytávání nečistot vsuňte okolo rozchodníků L stranou pod drenážní fólie.

07 | Vrstva kačírku
Pokud chcete mít vrstvu kačírku, použijte frakci 16 až 32 mm. Ujistěte se, že ochranná fólie je zasypaná v celé ploše. Kačírek by měl dosahovat stejné výšky jako rozchodníkový koberec.

Info o materiálu:

  • Zabraňuje přehřívání interiéru. Teplota zelené střechy je až o 40 °C nižší než u tradiční střechy! Zelené střechy pomáhají v létě snížit efekt městských tepelných ostrovů, kdy je teplota vzduchu ve městech až o 5–7 °C vyšší než na venkově.
  • Prodlužuje životnost střechy. Zelená střecha dokáže prodloužit životnost střechy až trojnásobně! Chrání spodní vrstvy střechy před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotními výkyvy.

Čo budete potrebovať:

  • Ochranná fólie; Ochranná fólie Urbanscape 0,5 mm × 4 × 25 m
  • Drenážní fólie. Drenážní fólie Urbanscape ve variantě s geotextilií (tloušťka 10 mm, rozměr 2 m × 12,5 m) nebo jako retenční drenážní fólie o tloušťce 25 mm o rozměru 0,9 m × 1,96 m
  • Green Roll; Minerální rohož Urbanscape Green Roll (HTC GR), tři druhy: Standard, Medium, High ; tloušťka 20 nebo 40 mm, šířka 1 m, délka 3 až 6 m
  • Rozchodníkový koberec; Rozchodníkový koberec Urbanscape z různých druhů rozchodníku; tloušťka 20 až 40 mm, standardní velikost 1 × 2 m, maximální délka role 20 až 25 m
  • Kačírek; frakce 16 až 32 mm
  • Hliníkový L-profil
  • Nářadí; koště;metr; nůž se zakřivenou čepelí; nůžky

TEXT + FOTO: Knauf Insulation

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.