Na kvalitní klempíře, tesaře a pokrývače se čeká i rok

Partneři sekce:
  • Prefa

Nedostatek kvalifikovaných a kvalitních klempířů, tesařů a pokrývačů trápí Česko dlouhodobě. Podle Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů chybí v Česku aktuálně přes tři tisíce odborníků. Situace se v blízké době nezlepší – mladým se do studia těchto oborů nechce a zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu.

Problémy na školách

Obory klempíř, tesař, pokrývač učí v Česku kolem 50 škol. Ne všechny ale nabízejí všechny tři obory a ne všechny školy mají obory obsazené žáky. Obecně je nejméně pokrývačů, řada škol nemá v tomto oboru v letošním školním roce v prvních ročnících žádné učně.

Vedle nízkého zájmu o obor je problémem i odchod žáků v průběhu studia jinam. První ročníky v současné době v Česku navštěvuje zhruba 40 žáků oboru klempíř, 40 žáků oboru pokrývač a zhruba 350 žáků oboru tesař. Počet absolventů je kolem 250 za všechny obory. Navíc ne všichni se po ukončení školy řemeslu věnují, reálně tak školy vyučí jen kolem stovky tesařů, pokrývačů a klempířů ročně.

Problém s nedostatkem řemeslníků bude mít Česko i v budoucnu. Vedle nedostatku absolventů jej do velké míry zapříčiňuje i fakt, že skuteční odborníci stárnou, odcházejí do důchodu a aktuálně je nemá kdo nahradit. Navíc reálně hrozí riziko, že i když se zájem o řemesla začíná pomalu zvedat, nebude mít studenty za chvíli kdo učit.

Studenti mají strach o výdělek

Řadu uchazečů odradí sezónnost práce – bojí se, že v měsících, kdy je práce málo, budou mít i nižší výdělky. Zatímco ještě v 90. letech se jednalo o téměř celoroční práci, kdy řemeslníci připravovali vše na nadcházející sezónu, dnes už se spousta věcí, které se dříve musely vyrobit, kupuje hotová. Zimní období je tak pro řemeslníky skutečně pracovně méně vytížené, v praxi ovšem firmy běžně vyplácejí zaměstnancům 60 procent platu.

Realita nedostatku ve stavebnictví

Kvůli nedostatku řemeslníků je těžké nejen vůbec nějakého sehnat, ale zákazník pak ještě musí počkat, než dodělá zakázky, které nabral dřív. Na kvalitní klempíře, tesaře nebo pokrývače lidé čekají i rok.

Vedle nedostatku řemeslníků se tak Česko potýká s dalším problémem – s velkým množstvím laiků, kteří využili díry na trhu a provádějí neodborné práce. Neodborné firmy mají čekací lhůty výrazně kratší, a už to by mělo být pro zákazníka varovným signálem.

Zárukou správného výběru je oslovení řemeslných cechů. Cech své členy pečlivě kontroluje a zákazníkům garantuje jak vysokou kvalitu provedené práce, tak adekvátní cenu. Navíc pokud člen cechu odvede nekvalitní práci, může se zákazník obrátit přímo na cech a ten zjedná nápravu.

Zdroj: cech KPT