Obnova berlínského zámku
Galerie(6)

Obnova berlínského zámku

Partneři sekce:

Pro stavbu berlínského zámku dodala firma PERI úsporné řešení využívající bednění i lešení z jediného zdroje. Nejen samotné dodání velkého množství stěnového, sloupového a stropního bednění s možností rychlého odbednění a flexibilně použitelného lešení, ale především podpora techniků PERI přímo na stavbě zajistily splnění všech požadavků a dodržení stanoveného časového harmonogramu výstavby.

Berlínský zámek na ostrově řeky Sprévy byl z velké části rekonstruován podle starých výkresů. Vnější plášť dlouhý 180 m, široký 120 m s výškou 35 m a kupole vysoká 70 m zazáří v budoucnu opět v historickém baroku. Uvnitř vznikne moderní dům světové kultury. Nový symbol Berlína, „Humboldt-Forum“, bude vystavovat mezinárodní sbírky a historické vědecké práce. V jedné části objektu se bude nacházet ústřední a zemská knihovna.

Rychlý postup výstavby
Pro urychlení výstavby zde bylo denně nasazeno velké množství bednění a leše­ní. Během krátkého času bylo na této stavbě spotřebováno celkem 85 000 m³ betonu a 16 000 t oceli. Vedle nasazení moderních a časově úsporných systémů bylo důležitou součástí celkového řešení PERI i zohlednění všech požadavků stavby. Promyšlená technika zaručující bezpeč­nost práce, zhotovení atypických, předem smontovaných bednicích dílů, řízení projektu vedoucím projektu z firmy PERI a plánování a dodání bednění i lešení jedním dodavatelem měly velmi pozitivní vliv na průběh výstavby a urychlily ji.

Úspora času při bednění stěn a sloupů
V Berlíně bylo nasazeno současně více než 6 000 m² rámového bednění MAXIMO. Zde se o značnou úsporu času postaral především způsob jednostranného spínání bednění při obedňování a odbedňování, při kterém není na druhé straně bednění potřebný další montér. U bednění MAXIMO se nepoužívají trubky ani kónusy. Sloupové bednění QUATTRO se přemísťuje jeřábem najednou jako kompletní souprava s připevněnou betonářskou plošinou a integrovaným žebříkovým výstupem, všechno zabezpečené proti pádu z výšky.

Stropní bednění s rychlým sledem taktů
Při obedňování železobetonového stropu bylo navrženo nasazení 10  000 m² systému SKYDECK. S ohledem na malou hmotnost jednotlivých systémových dílů z hliníku mohlo být také snadno obedňováno i odbedňováno. Systém padací hlavy zajistil rychlý sled taktů při menším množství nasazeného materiálu. Panely a podélné nosníky byly vždy po jednom dnu uvolněny pro nasazení v dalším záběru. Bednění stropů u prostor s velkou světlou výškou bylo podepíráno lehkými hliníkovými stropními stojkami MULTIPROP, které lze bez problémů s pomocí rámů MRK propojit do podpěrných věží.

Komplexní řešení
Vzhledem k tomu, že byly techniky PERI navrženy překládané lávky CB zavěšované na vnější straně, nebylo při výstavbě hrubé stavby použito žádné fasádní lešení. Pro hlavní portál na západní straně vyrobila firma PERI v Berlíně atypickou bednicí formu zcela dle specifikace projektu a dodala ji na stavbu připravenou k okamžitému nasazení – navrženou přesně na míru, smontovanou, dodanou v termínu a vzhledem k předem definovaným fixním cenám také s maximální garancí nákladů. Pro obednění obloukových železobetonových stěn kupole bylo použito kruhové bednění RUNDFLEX se sklápěcími lávkami FB 180. V konečné fázi prací bylo na kupoli nasazeno podpěrné a pracovní lešení PERI UP.


Obnova historického centra
Znovupostavení císařského zámku v centru města, který byl v roce 1945 silně poškozen a později kompletně zbourán, je významným projektem. V poválečné době postavilo vedení NDR na tomto místě Palác republiky. Po demolici tohoto objektu před několika lety, z důvodu jeho zamoření azbestem, zde vznikl volný prostor pro obnovu historického centra Berlína. Na základní kámen berlínského zámku poklepal spolkový prezident Joachim Gauck 12. června 2013. Přesně dva roky po položení základního kamene 12. června 2015 se slavila glajcha. 

  1. Pro obnovu berlínského zámku dodala firma PERI hospodárné řešení, které využilo přednosti dodání bednění a lešení jedním dodavatelem. Kromě krátké doby potřebné pro obedňování a přemísťování zajistila dodržení plánované doby výstavby především velmi dobrá podpora projektu techniky PERI.
  2. Vzhledem k řešení PERI s použitím překládaných lávek CB umístěných na vnější straně nebylo při výstavbě hrubé stavby potřeba žádné fasádní lešení. Při tvarování oblé stěny kupole bylo nasazeno kruhové bednění RUNDFLEX na lávkách FB.
  3. Navržení a dodávka bednění a lešení jedním dodavatelem mají pro osoby zodpovědné za realizaci stavby synergický efekt.
  4. Systémy stěnového bednění MAXIMO a bednění sloupů QUATTRO umožnily rychlou a bezpečnou výrobu svislých železobetonových částí.
  5. Lehké a flexibilně použitelné stropní bednění SKYDECK a hliníkové systémové díly MULTIPROP šetřily při obedňování stropů čas a náklady.

INFORMACE O STAVBĚ

Název stavby: Městský zámek „Humboldt-Forum“, Berlín
Realizace: Hochtief Building GmbH, Rohbau/Industriebau Berlín
Návrh bednění a lešení: PERI Berlín

TEXT + FOTO: Peri