asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Kolový nakladač

04.08.2011
Vlastní vývoj, konstrukce a výroba kolových nakladačů spolu s dlouholetou tradicí, a tedy i zkušenostmi, dovednostmi a úspěchy švédských konstruktérů udržují právě tyto stroje na špičce vývojových trendů.
Kolové nakladače patří k historicky nejúspěšnějším produktům výrobce Volvo Construction Equipment ze Švédska. Spolu s kloubovými dumpry jsou nakladače od počátků své výroby v padesátých letech minulého století základem průmyslové výroby stavebních strojů v koncernu Volvo.

Zavádění nových technologií
Společnost Volvo CE byla vždy odvážná v zavádění nových, dříve v oboru stavebních strojů nepoužívaných technologií. Jako příklad lze uvést tyto:
  • použití automatické převodovky v nakladači,
  • unikátní TP kinematika výložníku,
  • první přetlaková kabina,
  • využívání systému Load Sensing jak na pracovní hydraulice, tak i řízení.
Nejnověji je zaváděna kontrola a monitoring provozu strojů pomocí výpočetní techniky (program MATRIS) i při přenášení provozních dat a jejich vyhodnocování (systém CareTrack). Vedle toho se celá náhonová řada i veškeré základní agregáty vyvíjejí, konstruují a vyrábějí ve vlastních výrobních závodech (pro evropský trh ve Švédsku – Arvika, Eskilstuna), přičemž podíl subdodávek je minimální. Volvo si tak udržuje maximální kontrolu nad výrobou i její kvalitou.

Volvo,kolový,nakladačSpolehlivé, efektivní a šetrné motory
Samostatnou kapitolou jsou motory. Volvo je v segmentu motorů 9 až 16 l největším výrobcem na světě. Investuje obrovské prostředky do vývoje a konstrukce motorů nejen spolehlivých, zároveň ale i mimořádně efektivních a v neposlední řadě šetrných k životnímu prostředí. Motory jsou nízkootáčkové, s vysokým točivým momentem již v oblasti 900 až 1 100 ot./min. Mají tudíž velmi příznivou spotřebu paliva, nízký vývin emisí, nízkou hlučnost a vysokou životnost i spolehlivost. Od 1. 1. 2011 nabyly účinnosti nové přísné emisní normy; stavební stroje, respektive jejich motory nad 130 kW musejí odpovídat požadavkům, označovaným souhrnně jako Stupeň IIIB pro Evropu, případně Tier 4 pro Spojené státy. Společnost Volvo CE se rozhodla, že přes možnost využití tzv. přechodového období dá ihned od 1. 1. 2011 na trh kolové nakladače vyhovující těmto přísným kritériím. Přes riziko těžší konkurenční pozice (vývoj nových technologií si vyžádal enormní náklady, které se do ceny strojů musejí nutně promítnout) deklaruje tak renomovaný švédský výrobce jasně svůj postoj k životnímu prostředí a k jeho ochraně.

Volvo,kolový,nakladačNejmodernější nakladač
Kolový nakladač Volvo L150G je posledním typem nejprodávanějšího nakladače Volvo. Používá se v provozech kamenolomů a pískoven, ve stavebnictví, při stavbě tunelů a metra, k manipulaci materiály všeho druhu – od popílku a uhlí přes kulatinu a dřevní hmotu až po cukrovou řepu. Stroj přichází na trh s novým motorem s emisemi podle normy Stupeň IIIB/Tier 4, tím ale zdaleka nejsou vyčerpány všechny novinky. Nové jsou systémy Optishift (měnič) i RBB (reverse by braking – patent firmy Volvo CE), ekopedál, pracovní hydraulika, řízení, uspořádání kabiny a také venkovní i vnitřní design. Nový je design a odklápění krytu motoru s maximálním přístupem ke všem servisním místům, konstrukce středového kloubu s vyšší světlou výškou i robustnější konstrukcí oproti předchůdci. Nový motor má vyšší účinnost. Oproti svému modelovému předchůdci Volvo L150F vykazuje Volvo L150G vyšší hodnoty výkonu, a hlavně točivého momentu při nižších otáčkách. Vylamovací i zdvihová síla narůstá díky novému čerpadlu o 10, respektive 20 %. Redukce emisí je dosahováno systémem externí recilkulace výfukových plynů EGR a funkcí filtru pevných částic DPF, který slouží jak k zachytávání pevných podílů ve zplodinách, tak k jejich přeměně na popel pomocí tzv. regenerace filtru. Regenerace probíhá přibližně jedenkrát za 8 až 10 hodin provozu a je prováděna automaticky, bez snížení výkonu stroje. Jak recirkulace zplodin, tak regenerace filtru DPF znamenají zvýšený odběr energie, a tudíž zvýšení spotřeby paliva. Volvo CE kompenzuje tuto vyvolanou zátěž použitím účinnějšího motoru s lepší charakteristikou a dále systémů RBB, Optishift, variabilního turbo a ekopedálu. Spolu s výkonnější hydraulikou vykazují stroje modelové řady G vyšší produktivitu a spotřeba paliva v přepočtu na jednotku výkonu (t) je ve výsledku shodná, nebo dokonce i nižší než u předchozího modelu F.

Volvo,kolový,nakladačČeská premiéra nové Volvo série G
Kolový nakladač Volvo L150G byl poprvé v České republice představen na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2011. Technické parametry, efektivní provoz i design stroje jsou natolik unikátní, že výstavní komise udělila kolovému nakladači Volvo L150G Zlatou medaili IBF.

Výrobce Volvo CE dokázal s využitím svým letitých zkušeností skloubit jak požadavky na ochranu životního prostředí, tak i zájmy provozovatelů na úsporný a z pohledu nákladů efektivní provoz svých nakladačů. Nový nakladač Volvo L150G tak přináší prospěch nejen provozovatelům (vyšší výkon při příznivých provozních nákladech, nižší nároky na servis, lepší komfort práce i bezpečnost obsluhy), ale zároveň i nám všem svým ohleduplným přístupem k ochraně životního prostředí.

TEXT: Ing. Petr Sobotka
FOTO: Volvo Stavební stroje Czech

Petr Sobotka je KA manažerem ve společnosti Volvo Stavební stroje Czech, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media