Recyklované betony jako alternativa pro udržitelnější výstavbu

Filozofie udržitelného a zeleného stavebnictví včetně snah o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí je pro Cemex prioritou. Ve svých laboratořích vyvíjí více než 20 let produkty, které pomáhají šetřit přírodu a zvyšují efektivitu výstavby.

Snižování uhlíkové stopy je v posledních letech hlavním tématem globální diskuze o moderním stavebnictví. V rámci principů cirkulární ekonomiky se společnost Cemex snaží ve svých provozech s využitím nových technologií zvýšit využívání odpadů a zbytků jako alternativních surovin a paliv.

Své betonárny upravuje podle požadavků současné moderní technologie a na řadě provozů dokáže pracovat i s několika druhy cementů a příměsí a umí využívat recyklovaného kameniva. Cílem je, aby byla výroba co nejvíce bezodpadová.

Jednou z možností, jak podpořit udržitelnou výstavbu, je využití recyklovaného stavebního a demoličního odpadu. Beton, který se vyrábí z recyklovaných materiálů, má několik výhod z hlediska ekologie. Stavební odpad vytváří náhradu přírodního kameniva a šetří tak zásoby přírodních zdrojů.

Možnost dalšího využití odpadu také omezuje potřebu skládkování a snižuje tak náklady. Při výrobě recyklovaného betonu je emitováno méně emisí než při použití primárních zdrojů a výsledný produkt může být lehčí než nově vyrobený beton, což přináší větší objem na tunu materiálů.

Zdroj: Shutterstock

Recyklát umí nahradit přírodní suroviny až z 20%

Právě recyklovaný beton se ukazuje jako vhodné řešení k podpoře cirkulární ekonomiky.

Materiál pro jeho výrobu se získává recyklací již použitých surovin, obvykle se jedná o stavební odpad z demolice betonu a stavební drť. Vzniká tím buď betonový recyklát, nebo směsný recyklát, kdy ve směsi je zastoupený větší podíl dalších složek, jako jsou cihly, keramika a další materiály.

Při výrobě betonu je tímto způsobem možné nahradit až z 20 % přírodní písky a přírodní materiály v závislosti na typu betonové směsi. Milan Fenyk, Head Product Technology &Leader Admixture Cemex ČR říká:

„Podle platné legislativy může betonový recyklát až z 50 % a směsný zhruba z 20 % nahradit přírodní hrubé kamenivo.“ U hrubého kameniva jsme pak podle jeho názoru schopni dosáhnout až 100% náhrady recyklovaného kameniva v závislosti na jeho kvalitě a složení, typu betonu a jeho určení.

Zdroj: Cemex

Recyklovaný beton se nejčastěji používá do podkladních betonů nebo do základových konstrukcí. Není úplně vhodný do nosných konstrukcí stěn a stropů. Stejně jako klasický beton, tak také beton z recyklovaného materiálu musí projít řádným tříděním a certifikací na základě laboratorních a provozních testů, aby bylo zaručeno jeho vhodné složení a vlastnosti pro použití ve stavebních projektech.

Aktuálně Cemex vyrábí běžně recyklované betony na 6 betonárnách v ČR a každým rokem nabídka roste. Ostatní firmy ho vyrábějí spíše cíleně pro konkrétních projekty. „Velkou výhodou tedy je, že naše portfolio dokáže obsloužit jak malé domkaře a stavebníky, tak velké developerské projekty,“ dodává Milan Fenyk.

Zdroj: Cemex

Zájem investorů o ekologické stavební materiály roste

O recyklované betony se navíc zajímá stále více investorů, protože se ve společnosti zvyšuje tlak na ekologické aspekty stavebních procesů. Stále více firem je ochotno přistoupit na úpravy stavebních harmonogramů, aby do nich mohly být začleněny právě udržitelnější betony. Použití těchto druhů betonu nejen šetří přírodní zdroje, ale rovněž pomůže při získání mezinárodních certifikací.

Příkladem využití recyklovaného betonu z portfolia společnosti Cemex je projekt Nová Tesla, kde v areálu bývalé továrny Tesla v Pardubicích vznikla moderní bytová čtvrť. Tento projekt byl koncipován s ohledem na ekologii a udržitelnost a při výstavbě se třídil a drtil starý stavební materiál ze stržených budov přímo na místě a použil se pro zpětné zásypy.

Navíc při stavbě našly uplatnění produkty z řady Vertua, do které patří udržitelný beton s emisemi CO2 sníženými až o 30 %. Tato nová generace betonů byla například také využita při realizaci základových konstrukcí a konstrukcí spodní stavby během prací na rezidenčním komplexu Tesla Hloubětín. Tato nová rezidenční čtvrť šetrná k životnímu prostředí vzniká na Praze 9.

Environmentální přístup je v posledních letech hlavním jmenovatelem u řady společenských témat a má tedy logicky vliv i na trendy v bydlení. Není tedy divu, že například řada Vertua tvoří aktuálně již 1/3 z prodeje betonů Cemex po celém světě.

ZDROJ: PR článek společnosti CEMEX