Cena Förderpreis Beton podporuje mladé odborníky a inovativní řešení

Společnost Cemex, která se zabývá globálními stavebními řešeními oznamuje, že je možné se až do konce května přihlásit do soutěže Förderpreis Beton Central Europe 2024 v oblasti technologií a vědy.

Prostřednictvím prestižního ocenění Förderpreis Beton Central Europe skupina Cemex již 40 let podporuje šikovné mladé lidi v oboru a hledá inovativní řešení s potenciálem ovlivnit vývoj betonářských technologií a stavebnictví obecně. Jedná se příležitost především pro všechny mladé vědce, protože cílem soutěže Förderpreis Beton Central Europe, která se koná již od roku 1984 v Německu, je motivovat mladé lidi v oboru a zároveň podpořit rozvoj výroby, zpracování a použití cementu, betonu a betonových konstrukcí.

Vítěz získá odměnu ve výši 10 000 eur, za druhé a třetí místo je pak odměna ve výši 3 000, resp. 2 000 eur. Všechny přihlášky posuzuje nezávislá mezinárodní porota složená z akademiků v oblasti stavebních materiálů.

„Naše moderní civilizace doslova stojí na geniálním vynálezu, kterým je tekutý kámen – beton. Účast v soutěži nabízí čerstvým absolventům doktorského studia a nezávislým výzkumným týmům unikátní možnost mezinárodního srovnání výsledků v oblasti stavebně technického a materiálového inženýrství, která se s betonem pojí,“ říká doc. Ing. Karel Dvořák z Vysokého učení technického v Brně a jeden z porotců.

Další informace a způsob přihlášení naleznete na adrese: www.cemex.de/aktuelles_presse/veranstaltungen/foerderpreis_beton

Přihlašování prodlouženo do konce května 2024!
Přihlašování prodlouženo do konce května 2024! | Zdroj: Cemex

Beton s velkým podílem druhotných surovin je materiálem budoucnosti

V minulém ročníku se mezi finalisty umístila i Iveta Nováková, absolventka doktorandského studijního programu Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na VUT v Brně. Nyní pracuje již několik let jako vědecko-výzkumný pracovník v Norsku na Arctic University of Norway. Její projekt přispívá k lepšímu pochopení chování betonu při tepelném zatížení a zavádí inovativní technologii, která zvyšuje bezpečnost stávajících betonových konstrukcí.

Můžete blíže popsat váš oceněný projekt?

Iveta N.: Jedná se o moji disertační práci, která vznikla ve spolupráci s několika mezinárodními výzkumnými institucemi, nutno zmínit Rostock University a Prof. Urlicha Diederichse, který mi byl obrovskou oporou po celou dobu. Projekt je zaměřen na zvýšení požární odolnosti betonu. Metoda je založená na změně pórového systému tak, aby lépe propouštěl páru uvolňující se z nitra betonu. Přirovnala bych to k hrnci s vařící vodou s a bez pokličky. Pokud je hrnec zavřený para nemá, jak unikat a voda v určitou chvíli vybublá po obvodu hrnce. V případě betonu dojde k oddělení povrchové vrstvy a tím k narušení konstrukce.

veta Nováková na návštěvě lomu LKAB v Kirune, kde se těží železná ruda.
Iveta Nováková na návštěvě lomu LKAB v Kirune, kde se těží železná ruda. | Zdroj: Archív Ivety Novákové

Jste také spoluautorkou speciálního druhu betonu s použitím recyklovaného kameniva tzv. Narvického mramoru. Co to přesně je a jak se využívá?

Iveta N.: Jedná se o beton probarvený pomocí odpadního prachu z transportu železné rudy v narvickém přístavu firmou LKAB. Díky probarvení cementové pasty je recyklované kamenivo viditelnější a tvoří krásný dekorativní vzor. Tento typ betonu může být použít k dekorativním účelům po vyleštění anebo pro běžné pohledové betony.

Je podle vás beton materiálem minulosti nebo materiálem budoucnosti?

Iveta N.: Zaleží na tom, o jakém betonu se bavíme, pokud o betonu výhradně s cementem jako pojivo, pak to je minulost. Pokud máme na mysli beton s velkým podílem druhotných surovin jako náhrada cementu a kameniva, pak se bavíme o budoucnosti.

Iveta Nováková s rehabilitovanou vodní věží na Maltě, spolupráce s Malta University.
Iveta Nováková s rehabilitovanou vodní věží na Maltě, spolupráce s Malta University. | Zdroj: Archív Ivety Novákové

Zdroj: PR článek skupiny Cemex