Příklad tepelného posouzení detailu založení zdiva na stropní konstrukci s maltou klasickou Porotherm Profi AM (vlevo) a maltou Porotherm Profi Thermo-UNI (vpravo) Zdroj: Wienerberger