Partneři sekce:

Bezpečnost na staveništích

Bezpečnost na staveništích

Stavební sektor patří mezi ty nejrizikovější a staveniště se řadí mezi místa s vysokým počtem úrazů. Velké části z nich se dá snadno zabránit pomocí dodržování jednoduchých pravidel BOZP, ale také vytvořením bezpečného pracoviště pomocí profesionálních bezpečnostních systémů.

Zvlášť při práci s bedněním nebo při pohybu na monolitickém skeletu hrubé stavby se vyplatí využít systémy, které jsou kompatibilní s ostatním materiálem na stavbě. Společnost Doka nabízí ucelenou řadu snadno vzájemně kombinovatelných bednicích a bezpečnostních systémů. Nabízí například řešení ochrany volných okrajů, montovaná schodiště, výstupové věže, lávky pro betonáře nebo lešení pro armování. Společnost Doka nabízí ochranu i v nejvyšších patrech. Například systém ochranných štítů pro šplhací a samošplhací bednění přináší nejen ochranu proti pádu osob i předmětů, ale také komfortní staveniště chráněné před povětrnostními vlivy. Portál elektronické správy staveniště myDoka přináší optimalizaci kancelářských procesů staveniště a vytvoření zabezpečeného elektronického archivu.

Velká část staveb stále využívá improvizované bezpečnostní řešení z materiálu stavby. Takové zajištění bezpečnosti přitom může být velmi kontraproduktivní, ve svém důsledku dokonce nebezpečnější než žádné. Improvizovaná řešení totiž velmi často využívají zbytkové materiály, a tudíž se nemohou pevností a spolehlivostí rovnat s profesionálními systémy. Při nešťastné události navíc hrozí nejen postih stavební firmě, ale i další komplikace až v podobě zastavení stavby.

Stavební společnosti, které dodržují zásady bezpečné práce, jsou důvěryhodnější, i co se týká celkové kvality díla. A to nejen díky tomu, že na bezpečném pracovišti se mohou pracovníci věnovat stavbě s větším nasazením a soustředěním, ale i proto, že se taková firma se ve většině případů věnuje pečlivě všem aspektům stavby – od kvalitních materiálů a jejich zpracování až po bezpečné pracoviště.

www.doka.cz