Partneři sekce:

Veletrh R+T 2012 ve Stuttgartu: Stinicí technika a garážová vrata

Veletrh R+T 2012 ve Stuttgartu: Stinicí technika a garážová vrata

Velký zájem vystavovatelů o veletrh R+T potvrzuje více než 95procentní obsazenost výstavní plochy nového výstaviště ve Stuttgartu, kde se tento nejprestižnější mezinárodní veletrh stínicí techniky a garážových vrat bude konat od 28. února do 3. března 2012.

Stuttgart
Stuttgart je hlavním městem Bádenska-Württemberska, třetí největší spolkové země v Německu. 
Starý veletržní areál ve Stuttgartu byl příliš malý a nevyhovující, proto se mezinárodní veletrh R+T konaný jednou za tři roky přestěhoval v roce 2009 do nového veletržního areálu postaveného vedle stuttgartského letiště, jehož výstavní plochy mají dvojnásobnou rozlohu (přibližně 105 000 m2).

V roce 2009 tak mohl veletrh přivítat 747 vystavovatelů a 57 300 návštěvníků a společnost Messe Stuttgart počítá v roce 2012 s jeho dalším růstem na přibližně 800 vystavovatelů ze 40 zemí ve zcela obsazeném veletržním areálu.

Nové stuttgartské výstaviště patří k nejfunkčnějším a nejmodernějším výstavištím na světě z hlediska architektury a disponuje také vynikající dopravní infrastrukturou díky své poloze přímo u letiště Stuttgart a napojení na dálnici A8, která vede z Mnichova přes Stuttgart do Frankfurtu. Rychlodráhou dorazíte za 25 minut do centra města a na hlavní nádraží.

Podpora veletrhu
Veletrh R+T je v Německu podporován známými sdruženími z oboru. Jsou to: BVRS – Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (Spolkové sdružení Rolety + Protisluneční ochrana), BVT – Verband Tore (BVT – Brány) a ITRSIndustrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz (Průmyslové sdružení technické textilie – rolety – protisluneční ochrana).

Vystavovatelé ze zahraničí
Obliba veletrhu vzrostla zejména u vystavovatelů ze zahraničí, kteří v roce 2009 tvořili téměř dvě třetiny vystavovatelů. V roce 2012 by jich mohlo být ještě více.

Z České republiky se dosud přihlásilo 17 vystavovatelů, například firmy Eurosun, Isotra, Technopark CZ nebo Vertex. Počítá se také s nárůstem počtu návštěvníků. Očekává se přibližně 60 000 návštěvníků – 50 procent ze zahraničí, z více než 100 zemí.

Export a import bran a vrat
Česká republika je důležitým exportním trhem německého průmyslu výroby bran. Pro německé exportéry a investory je zajímavá ze dvou důvodu. Němečtí výrobci vytvořili v České republice a na Slovensku výrobní a prodejní střediska, která vyrábějí brány a vrata pro celý východoevropský trh (i pro zbytek Evropy, částečně pro Rusko a Ukrajinu). Kromě toho střední němečtí výrobci využívají český a slovenský trh jako doplňkovou oblast odbytu, protože domácí průmysl výroby bran a vrat stále nedokáže pokrýt poptávku. V roce 2010 dosáhl německý export odhadované hodnoty 8 milionů eur. Česká republika se, co se týče exportu těchto výrobků z Německa, nachází na 10. místě.

V žebříčku nedůležitějších dodavatelů bran a vrat všech druhů do Německa najdete český průmysl výroby bran na osmém místě. V uplynulém roce činila odhadovaná hodnota těchto výrobků importovaných z České republiky více než 3 milionů eur.

Rolety šetří energii
Rolety a stínicí prvky významným způsobem přispívají k úspoře energie, a navíc chrání před vloupáním. V zimě umožňují rolety snížit náklady na vytápění, v létě venkovní protisluneční ochrana brání zahřívání místností, a snižuje tak náklady na jejich klimatizování. Výrobci vrat a bran kladou zase velký důraz na pohony, flexibilní konfigurovatelná ovládání svých výrobků a rovněž na úsporu energie.

Veletrh R+T přibližuje návštěvníkům inovace, trendy a vývoj v oboru rolet, vrat a bran a protisluneční ochrany, stejně jako kompletní řešení a služby v této oblasti.

Od partnerů ASB

Doprovodný program
V rámci veletrhu se uskuteční bohatý doprovodný program – zvláštní přehlídky, řada přednášek, budou vyhlášena nejrůznější ocenění a proběhne i kooperační burza.

Například Den architektů a projektantů The Art of Planning společně s kongresem Smart Interfacades 2012 nabídne architektům a projektantům téma navrhování inteligentních fasád.

Přednášet bude mnoho odborníků, například Dominique Perrault z Paříže, prof. Dr. Ulrich Knaack z TU Delft v Nizozemska, Matthias Sauerbruch ze společnosti Sauerbruch Hutton v Berlíně, Dr. Jan Wurm ze společnosti Arup Materials v Berlíně a Matthias Schuler ze společnosti Transsolar ve Stuttgartu.

Veletrh bude otevřen od 28. února do 3. března 2012 denně od 9 do 18 hodin, v poslední veletržní den do 17 hodin.

Další informace najdete na internetových stránkách www.rt-expo.com.

–>–>