Partneři sekce:

Světové prvenství: Izolační skla Thermobel získala certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze

Světové prvenství: Izolační skla Thermobel získala certifikát Cradle to Cradle Certified Bronze

AGC Glass Europe pokračuje v plnění svých závazků zaměřených na trvalé zlepšování environmentální výkonnosti. Jakožto první a jediný výrobce skla na světě, který získal certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze za svá izolační skla Thermobel s použitím škály iplus/ipasol, nabízí dnes AGC nejširší portfolio produktů s certifikáty na úrovni Silver nebo Bronze.

Projekt: Institut organické chemie a biochemie Praha, Architekt: VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. arch. Ivan Šorm, Ing. arch. Kateřina Mašková, Thermobel TG EnergyNT

Škály Thermobel a iplus/ipasol jsou dalším jasným důkazem o vynikající odbornosti AGC ve výrobě izolačních skel. V současnosti jsou tyto produkty ve zvýšené míře navrhovány a používány v obytných a komerčních budovách. Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze pro tyto dvě škály skel je logickým rozšířením udržitelné environmentální vize AGC.

Projekt: Enterpirse Office Center Praha, Architekt: Ateliér Krátký, iplus Top 1.1

Projekt: Enterprise Office Center Praha, Architekt: Ateliér Krátký, iplus Top 1.1

Se značkou C2C

V rámci programu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“ je prováděno ekologické hodnocení celého životního cyklu výrobků. Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky splňovaly přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Škály skel AGC Thermobel a iplus/ipasol získaly v rámci celkového hodnocení počet bodů odpovídající kategorii Bronze, ve dvou kategoriích však dosáhly hodnocení Silver (Opětovné využití materiálu a Řádné hospodaření s vodou) a v jedné kategorii dokonce hodnocení Gold (Sociální odpovědnost).

Pro váš projekt body navíc v LEED

Při použití zasklení Thermobel nebo skel s povlakem ze škály iplus/ipasol mohou architekti a projektanti poskytnout pro své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout tak vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy jako je LEED.

Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů jako je LEED a BREEAM naleznete na stránkách www.yourglass.com.

Projekt: Canaletto Londýn, Architect: UN Studio, iplus EnergyNT
Projekt: Canaletto Londýn, Architekt: UN Studio, iplus EnergyNT

Dlouhý proces s úspěšným výsledkem

Získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM pro izolační skla se týká mnohem většího počtu kritérií než je tomu u jiných sklářských výrobků, protože hodnocení zahrnuje kromě samotného skla také všechny komponenty, které izolační dvojskla nebo trojskla obsahují, jako jsou rámečky, lepidla apod. Společnost AGC je prvním výrobcem skla, který absolvoval tento proces společně se svými dvanácti dodavateli a 40 závody AGC aktivně se podílejícími na výrobním procesu.

Projekt: The Curve Amsterdam, Architect: Oever Zaaijer, ipasol neutral 50/27

Projekt: The Curve Amsterdam, Architekt: Oever Zaaijer, ipasol neutral 50/27

Každý dodavatel je vyzván, aby poskytl podrobné údaje o chemickém složení materiálů používaných při výrobě izolačních skel Thermobel a iplus/ipasol, což představuje záruku udržitelnosti finálního výrobku požadovanou v rámci certifikačního procesu „Cradle to Cradle CertifiedTM Products Program“.Tento nově získaný certifikát je další etapou plnění závazků AGC v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známka udělovaná organizací Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve zprávě o životním prostředí na www.agc-glass.eu.

ZDROJ: PR článek společnosti AGC

RubrikyOkna a dveře