SEPOS: Kvalitní produkt a špičkové služby
Galerie(4)

SEPOS: Kvalitní produkt a špičkové služby

Partneři sekce:

Společnost SEPOS, spol. s r.o., patří mezi přední prodejce dveří a zárubní v ČR. Za dobu svého více než dvacetiletého působení na českém trhu si firma vybudovala pozici stabilní společnosti, která zaznamenává neustálý vývoj a rozvoj. O její bohaté minulosti, slavné přítomnosti i slibné budoucnosti jsme si povídali s panem Mgr. Lumírem Kozubíkem, hlavním manažerem společnosti.

Firma byla založena v roce 1991, kdy se zabývala výrobou kruhových přířezů. Na tuto výrobu později navázala další činnost, která souvisela s řezáním dřevotřískových desek. Proč došlo ke změně výrobního programu na dveře?

Výroba kruhových přířezů, to už je opravdu historie. Následné řezání velkoformátových desek bylo mezikrokem, který nás dovedl k obchodování s dveřmi. Díky tomu, že jedním z produktů formátování desek byly dveřní pláště, začali jsme s výrobci dveří spolupracovat. Když se potom začaly měnit požadavky trhu, zdálo se nám, že postupné rozvinutí spolupráce směrem k prodeji dveří je dobrý nápad.

V jakém stavu je vůbec český dřevozpracující průmysl? Odkud pochází vaše materiálová základna?

Dřevozpracující průmysl je úzce provázaný se středoevropským vývojem, a je na něm tedy plně závislý. V České republice najdeme v této oblasti minimum ryze českých velkých podniků. Rozhodují pře­devším nadnárodní podniky, které udávají směr. Co se týká materiálové základny, v současné době zpracováváme materiál jak od českých, tak od zahraničních dodavatelů. Materiál na výrobu zárubní dová­žíme z Rakouska, Polska a ze Slovenska.

Můžete blíže představit výrobní portfolio vaší společnosti?

SEPOS se specializuje především na výrobu obložkových zárubní, které dodáváme k širokému sortimentu interiérových dveří. Sortiment zárubní zahrnuje také protipožární obložkové zárubně vlastní konstrukce. Přestože zárubně tvoří převážnou část naší výroby, naše výrobní portfolio zahrnuje celou řadu výrobků, které se úspěšně uplatňují ve stavební „truhlařině“. Jedná se o posuvné systémy pro posuvné dveře, obklady kovových zárubní, světlíky a nadsvětlíky, bezfalcové zárubně. Rok od roku se navyšuje také produkce, kterou tvoří atypické výrobky a různé atypické úpravy. SEPOS vyrábí produkty celkem v téměř 70 dekorech, což je mimořádné i v rámci evropského trhu. Zabýváme se také úpravou a prosklíváním dveří, vlastní modelovou řadu dveří prodáváme více než 10 let.

Jeden ze značkových showroomů,  konkrétně v Táboře v ul. Kapitána Jaroše

Jeden ze značkových showroomů, konkrétně v Táboře v ul. Kapitána Jaroše

Jste ryze česká společnost. Můžete prosím naše čtenáře nechat nahlédnout do vlastnické struktury? Neuvažujete o vstupu zahraničního kapitálu? Neměli jste nabídky na prodej firmy?

I SEPOS prošel v tomto směru vývojem. V současné době je struktura jednoduchá: společnost má jednoho českého vlastníka. Momentálně o vstupu zahraničního kapitálu neuvažujeme, daří se nám udržet potřebný rozvoj díky vlastním prostředkům. Před několika lety jsme nabídky na prodej firmy zaznamenali, žádná z nich se ale neuskutečnila.

Pohybujete se ve specifickém segmentu výroby dveří a zárubní. Jak moc konkurenční je toto prostředí a koho vnímáte jako největšího konkurenta? Je pro vás nebezpečná asijská produkce?

V Česku je trh z velké části rozdělen a podíl hlavních hráčů se nijak výrazně nemění. Rok od roku je ale náročnější zvládat konkurenci ze zahraničí. Největší tlak vnímáme ze strany polských dodavatelů. V sortimentu dveří jsme asijskou produkci nepocítili, objevuje se spíše v balkánských zemích.

10 % vašeho objemu pokrývá export – na které trhy vyvážíte a s jakou odezvou?

Co se týká exportu, daří se nám vyvážet do států jižní Evropy, jako jsou země bývalé Jugoslávie, Maďarsko a Rumunsko. Celkově v oblasti exportu zaznamenáváme mírně rostoucí tendenci.

Lze v segmentu dveří a zárubní mluvit o určitých trendech? Jak byste je popsal a jak na ně reagujete?

Ano, určitě, trendům podléhají především použité materiály a dekory imitující dřevěné struktury. Dveře a zárubně jsou považovány za nábytkový element, který dolaďuje barevnost s ostatními interiérovými produkty. V současné době převládají pastelové barvy, kterým dominuje šedá (tmavá, světlá), světle kávová. Co se týká designu, „in“ jsou robustnější tvary. SEPOS reaguje na trendy zaváděním produktových novinek a školením personálu tak, aby pomáhal zákazníkům utvářet představu a design interiéru.

Máte poměrně hustou prodejní síť. Je to součástí vaší strategie, firemní politiky?

Ano, a i přesto, že je budování vlastní sítě prodejen velmi náročné, snažíme se tímto krokem dostat co nejblíže zákazníkovi jak výrobky, tak službami.

Obložková zárubeň – typický příklad  sortimentu společnosti SEPOS, spol. s r. o.

Obložková zárubeň – typický příklad sortimentu společnosti SEPOS, spol. s r. o.

Spolupracujete i s velkými hobby řetězci, které postupně získávají na trhu dominantní postavení? Pokud ano/ne – proč?

Do hobby řetězců výrobky dodáváme, ale nepřímo. Naší obchodní strategii to neodpovídá, naopak se snažíme zákazníkovi poskytnout kompletní profesionální služby prostřednictvím naší sítě poboček a obchodních partnerů. O dominantním postavení velkých řetězců v segmentu dveří a zárubní nejsme přesvědčeni. Důvodem je zejména složitost produktu, který vyžaduje kvalifikaci a zkušenosti obchodníka, které hobby market na srovnatelné úrovni neposkytuje.

Jak odhadujete vývoj ve stavebnictví pro letošní rok? Jak se daří vám ve srovnání s minulými lety a jak odhadujete blízkou i vzdálenější budoucnost?

Již loni jsme zaznamenali mírný nárůst ve stavebnictví a i letos a do budoucna předpokládáme další růst. Naše společnost tento růst kopíruje. Díky tomu, že prodej dveří a zárubní nesouvisí jenom s novostavbami, ale značný podíl mají také rekonstrukce, věříme, že nárůst našich tržeb bude ještě vyšší.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor připravil: Matej Šišolák
FOTO: SEPOS

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.