Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Mezinárodní konference Techsta

Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze organizuje 8. ročník mezinárodní konference Techsta. Konference pod záštitou ČKAIT ve spolupráci s ČSTVS a ČSSI se bude konat ve dnech 15. až 17. září 2010 na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Konference je zaměřena na tři hlavní témata. Prvním z nich je téma stavební technologie a materiály (vliv technologií a použitých materiálů na životní prostředí, jakost a kvalita, kontrola a životnost konstrukcí, příčiny poruch stavebních konstrukcí, technologie pro rekonstrukce a nové technologie), druhým je příprava a organizace stavební výroby (projekt řízení z hlediska udržitelného rozvoje, projekt management a risk management v praxi, nové trendy v přípravě a organizaci výstavby, otázky časového plánování, facility management). Třetí tematický okruh se bude věnovat vzdělávání pro stavební praxi (metodika vyučování technologie staveb, technologie a management, témata závěrečných prací, odborné stáže doktorandů).

Podrobnosti o konferenci najdete na webové stránce www.techsta.cz.
Zdroj: Techsta