Partneři sekce:

Z Horního Rakouska do jižních Čech rychleji

Tunelový bednicí systém byl vyvíjen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami a společností Doka. foto Doka

Nedávno byl dokončen jeden z nejvýznamnějších projektů silniční výstavby v Rakousku – rychlostní silnice Mühlviertler Schnellstraße S 10, která propojila Horní Rakousko a jižní Čechy. Projekt vede kopcovitým a zvlněným terénem, takže se není co divit, že je prošpikován tunelovými stavbami. Dnes tyto tunely už slouží silniční dopravě, před rokem ale ještě zdaleka nebyly dokončeny.

Rakouská společnost pro financování dálnic a rychlostních silnic Autobahnen und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) investovala do realizace tohoto gigantického projektu více než 700 milionů euro. Rychlostní silnice S 10 je součástí evropské silnice E 55, a tudíž strategicky významným napojením na jižní Čechy. Kromě toho má dlouho očekávaná trasa přinést obyvatelstvu dojíždějícímu za zaměstnáním masivní odlehčení a vyšší bezpečnost provozu.

Z důvodu lokální topografie byly v rámci výstavby S 10 nutné rozsáhlé přesuny zeminy a četná stavební opatření k překonání přírodních překážek – stavební firmy postavily čtyři tunely, čtyři podzemní trasy, pět napojení, sedm nadjezdů, sedmnáct mostů, šest propustků, jednu galerii a několik opěrných stěn.

Rychlostní silnice S 10 dlouhá 22 km propojuje hornorakouskou centrální oblast a jižní Čechy. foto Helipix
Rychlostní silnice S 10 dlouhá 22 km propojuje hornorakouskou centrální oblast a jižní Čechy. (foto: Helipix)

Takový „velkoprojekt“ není každodenní a vyžaduje od všech účastníků vysokou míru zkušeností v projektování, koordinaci a rea­lizaci. Kompetentním partnerem pro bednění zde byla společnost Doka, která se výrazně podílela na realizaci monolitických konstrukcí projektu. Infrastrukturní výstavba byla z hlediska realizace a techniky spojena s mimořádně náročnými výzvami, ale díky vypracovaným řešením Doka bylo možné četné tunely a mosty realizovat efektivně a bezpečně.

Pro rychlý a plynulý průběh výstavby dodala Doka bednicí materiál „just-in-time“, tedy ve správný čas na správné místo, a stavební firmy se tak mohly naplno soustředit na realizaci výstavby. Jedním z velkých projektů bylo například bednění pro stěnu o velikosti 13 000 m². Oproti běžným standardním postupům dokázala Doka díky inovativnímu řešení bednění ušetřit zhruba 4 900 kotev. To významně snižuje jak pracovní čas, tak i náklady. „Nejdelší staveniště v Rakousku“ sestává z řady samostatných projektů. V následujícím přehledu přinášíme základní informace o několika z nich.

Tunel Neumarkt

Tvoří ho dvě tunelové roury, které mají celkovou délku 1 970 m a vnitřní poloměr 5,05 m. Firma provádějící stavbu používá jako tunelové bednění modulární nosnou konstrukci SL-1 v kombinaci s nosníkovým bedněním Top 50 a výkonnou hydraulikou. Toto bednění poskytuje ve stísněném prostoru potřebnou flexibilitu díky variabilnímu uspořádání systémových nosníků, paždíků a vzpěr. Řešení umožňuje ekonomicky a jednoduše měnit nastavení bednění a obedňovat rozdílné profily tunelu nezávisle na tvaru a zatížení. Tunel je budován jako konstrukce v otevřené rýze.

Tunelový bednicí systém byl vyvíjen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami a společností Doka. (foto: Doka)
Tunelový bednicí systém byl vyvíjen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami a společností Doka. (foto: Doka)

Podzemní trasa Pernau

Je koncipována jako tunelové dílo, obě roury kruhového profilu mají délku 270 m. U tohoto objektu byl úspěšně nasazen nový tunelový systém DokaCC. Ten byl navržen v úzké spolupráci mezi stavebními firmami, projektanty a společností Doka tak, aby bylo možné přizpůsobení komplexní, lehce točivé geometrii stavební konstrukce v rámci posouvání. Systém se používá v konstrukčních oblastech, které vyžadují obdélníkové nebo kruhové průřezy a které je možno budovat v otevřené rýze.

Podzemní trasa Ganglsiedlung

Skládá se ze dvou rour o délce 275 m, se světlou šířkou 9,80 m a světlou výškou 5,68 m. I tato stavební konstrukce byla obedněna pomocí tunelového systému DokaCC. Zde se jednoznačně ukázala flexibilita tunelového systému při stavbě v otevřené rýze. Stejný vozík se potom použije pro druhý objekt s jiným profilem. Přizpůsobení oběma geometriím stavební konstrukce lze navíc provést jednoduše s minimálními úpravami systému a s malým množstvím materiálu.

Od partnerů ASB

Podzemní trasa Ganglsiedlung se skládá ze dvou rour o délce 275 m. (foto: Doka)
Podzemní trasa Ganglsiedlung se skládá ze dvou rour o délce 275 m. (foto: Doka)

Podzemní trasa Walchshofen

Obednění stěny podzemní trasy Walchshofen o ploše 13 344 m² bude realizováno pomocí velkoplošného bednění Top 50. Použití uvolňovací matky pro plynulé uvolnění tahové kotevní síly až 220 kN ušetří oproti standardnímu řešení zhruba 4 900 kotev a sníží tak značně náklady a pracovní čas.

Základy a pilíře mostu Feldaisttalbrücke Freistadt Nord

Základy a pilíře mostu Feldaisttalbrücke Frei­stadt Nord byly zhotoveny s pomocí osvědčeného rámového bednění Framax Xlife. Až 60 m vysoké pilíře 260 m dlouhého obloukového mostu pak vznikají rychle a bezpečně díky šplhacímu bednění MF240. Doka navíc dodává na staveniště předmontované plošiny a bednicí prvky pro pilíře a hlavy pilířů, takže stavební firma se může plně soustředit na provedení stavby.

Základy a pilíře mostu Feldaisttalbrücke Freistadt Nord (foto: Helipix)
Základy a pilíře mostu Feldaisttalbrücke Freistadt Nord (foto: Helipix)

 

TEXT: Česká Doka bednicí technika

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2018.

RubrikyTunely