Partneři sekce:

Malá vodní elektrárna ve Svijanech

Malá vodní elektrárna ve Svijanech

Mezi letošními účastníky Grand Prix Architektů se v kategorii novostavba objevila realizace malé vodní elektrárny ve Svijanech. Zajímavá je nejen tvarem své nadzemní části, ale také tím, že stavba je doplněna o rybí přechod, který umožňuje vodním živočichům překonat výškový rozdíl hladiny v okolí elektrárny. Novou malou vodní elektrárnu můžete zahlédnout i ze silničního mostu přes řeku Jizeru na cestě mezi Prahou a Turnovem.

Projekt malé vodní elektrárny ve Svijanech ( MVE Svijany) byl realizován z toho důvodu, že stávající historická elektrárna ve starém mlýně nevyužívala celý ekonomický potenciál řeky Jizery. Projekt realizace nové moderní elektrárny na levém břehu navíc umožňuje migraci ryb novým rybím přechodem tzv.“ přírodě blízkého typu“ okolo jezu. Rybí přechod v podstatě vytváří 100 m dlouhou derivační bystřinu, která se již několik týdnů po zprovoznění stala jednak migračním koridorem jednak sídlištěm mnoha druhů ryb. Strojovna nové elektrárny je 12m hluboký podzemní objekt s netradičně tvarově řešenou nadzemí částí ve tvaru kapky ve směru proudění vody Jizerou, uvnitř se nachází jedna přímoproudá Kaplanova turbína s průměrem oběžného kola 1,8 metru a generátorem o maximálním výkonu 220kW.

Malá vodní elektrárna
Autor:Ing. arch. Břetislav Heczko, Ing. Karel Kraml/Hydropol Project& Management a.s.
Ing. Jan Soukup/ REKO Praha a.s
Klient: MKSV s.r.o.
Realizace: Svijany, 2012

zdroj: Autorská zpráva
foto: REKO Praha

RubrikyDopravaŠtítky